7 ciklai I

7 ciklai (I-87)

Keliant savo vibracijas, tenka atidirbti karmą ne tik dabar suformuotą, bet ir atsineštą iš praeitų gyvenimų. Žmogus, gimdamas Žemėje, neatsineša visos savo karmos, bet norint kaip galima labiau save išvalyti, yra įmanoma pasiekti tą momentą, kai formuojama pagreitinta karma ir pradedama išgyventi ir atidirbti gilesnius praeities įvykius. Tokiu atveju yra atidirbama karma, sukeliami prisiminimai ir gebėjimai iš praeitų gyvenimų. Tada tenka prisiimti atsakomybę tiek už dabartinių gebėjimų panaudojimą, tiek už naujai iškilusių gebėjimų tikslingą panaudojimą.  Atsiveriantys nauji/seni gebėjimai nesumažina klaidų tikimybės. Ir su naujais gebėjimais gali susiformuoti papildoma karma. Pagreitintos karmos atidirbimas taip pat nepriklauso vien nuo žmogaus noro tai patirti. Tai susiformuoja tik tada, kai žmogus tam pasiruošęs. Todėl yra tikimybė, kad tokie žmonės mokės susitvarkyti su savo naujais gebėjimais teisingai ir tai neiššauks naujos karmos susiformavimo.

  Pagreitintos karmos atidirbimą formuoja Dvasios Mokytojai.  Jie mato žmogaus galimybes, jo suvokimo pažangą ir vidines pastangas. Ir tik tada formuojami išbandymai, kurie parodo ar tikrai verta pagreitinti karmos atidirbimą, ar ne. Išbandymai parodo žmogaus galimybių atitikimą su jo norais, žmogaus tvirtumą, savitvardą, gebėjimą valdyti save ir gebėjimą pritaikyti žinias, pamokas, kurias nuolat gauna iš Dvasios Mokytojų. Visa tai gali vykti žmogui net nesuvokiant, kokiame procese jis dalyvauja. Tiesiog juo žmogus labiau švarėja, tuo daugiau gauna išbandymų, pamokų. Ir jeigu sėkmingai juos praeina – gauna pagreitintą karmą. O kai ir tai sėkmingai praeina – gauna gebėjimus, prie kurių turi prisiderinti, susigyventi ir skleisti pažangą jau naujų gebėjimų pagalba. Vėliau atsiveria vidiniai pajautimai kas yra žmogus ir Visata. Žmogui, susigyvenus su tais potyriais, atlaikius daugybę išbandymų, jau pradeda atsigauti smegenų sritys, kurios sugeba teisingai traktuoti tai, ką suvokia protas ir pajaučia širdis. Atsiranda naujos sąvokos, nauji įvertinimo kriterijai, nauja gyvenimo forma. Keičiasi žmogaus kasdienybė. Keičiasi suvokimas, kad nepriklausai nuo visuomenės sukurtų normų, nuo kolektyvinės sąmonės. Pradedi suvokti savo vietą pasaulyje visai kitaip. Atsiranda kitoks atsakomybės laipsnis, atsiranda bendrumo pojūtis su viskuo, kas egzistuoja, atsiranda dieviškosios meilės pajautimas. Visa tai sudaro sąlygas pakilti į aukštą energinį lygmenį, kuriame nėra daug dalykų, prie kurių esate įpratę. Ir tada prasideda vidinė kova tarp įpročių, prisirišimų ir to, ką suvoki naujai. Todėl nuolat raginu išmokti atsisakyti prisirišimų, įpročių, atlaisvinti savo suvokimą nuo kompleksų, baimių, tam tikrų atgyvenusių tiesų. Nes atėjus svarbiam momentui – atsiveriant sąmoningumui – jums gali pakenkti paprasčiausi jūsų įpročiai, kolektyvinės sąmonės nustatytos gyvenimiškos tiesos. Jūs galite pasijusti tam tikruose gniaužtuose, tai gali sukelti abejones, kas yra tiesa, gali pasižeisti psichika, o to niekas nesiekia, nei Dvasios Mokytojai, nei pats žmogus. Todėl šis procesas toks ilgas, varginantis, bet kartu, kasdien mokantis, įpareigojantis elgtis teisingai ir nuolat priimti suvokimo naujoves, kad lengviau atsilaisvintumėte nuo senų tiesų.

Pažengus į sąmonės atsivėrimą, jūs taptumėte visai kitais žmonėmis, jūs labiau skleistumėte šviesą, gėrį, meilę. Jūs išspinduliuotumėte tik aukštas vibracijas ir jos naikintų  aplink jus esantį negatyvumą. O tai savo ruoštu vėl sukelia vidinius konfliktus, nes „sugadinate“ gyvenimą žmonėms, kurie įpratę gyventi senoviškai. Jūs degintumėte jų blokus, negatyvumus ir jeigu jie sąmoningai nepasiruošę keistis, jiems gyventi šalia jūsų darytųsi sunkiai. O tai gali išprovokuoti ir išorinius konfliktus: skyrybas, pasitraukimą iš darbo, draugų netektis ir t.t. Pažanga reikalauja tam tikros kainos. Ta kaina – tai atsisakymas egoizmo, negatyvumo, žemų vibracijų, kurios trukdo vystytis žmogui, žmonijai. Nežiūrint į tai, kas gali sukelti jums nepatogumus, vis tiek raginame drąsiai žengti dvasinio tobulėjimo keliu ir pasiekite tą laikotarpį, kai galėsite gyventi Tikrosios Meilės erdvėje. Jūs atsilaisvinsite nuo daugybės savo neigiamų bruožų, atsikratysite jus varžančių blokų ir jūsų gyvenimas bus įdomesnis, prasmingesnis ir laimingesnis.

Smegenų veiklos suaktyvavimas įmanomas tik tam tikrame žmonijos vystymosi periode. Tai nėra pavieniai reiškiniai. Kaip buvo suaktyvintas priešistorinio žmogaus smegenys, taip laikas nuo laiko jos ir toliau aktyvinamos tam tikrais periodais. Kai žmonijos vystymasis pereina į naujo ciklo etapą, vėl atsiveria galimybė suaktyvinti žmogaus smegenų veiklą. Kalbėjau, kad ateityje tai bus įmanoma ir techniškai, bet dabar tą procesą vykdo kosminės būtybės, kurios tam tikru virpesių dažniu sužadina žmonių smegenų veiklą. Yra formuojami impulsai iš Aukščiausiosios sąmonės į žmogaus smegenų neuronus, ir taip sužadinama smegenų veikla. Kol kas tai nėra masinis reiškinys, nes žmogaus egoizmas yra toks stiprus, kad sužadinus smegenų veiklą, jis gali dar labiau sustiprėti ir įgyti galios. Pokyčiai reikalauja jūsų sąmoningumo ir aiškesnio pasiruošimo būsimiems procesams. Suaktyvėjus smegenų veiklai, žmogus gebės kitaip įvertinti savo gyvenimo esmę ir stilių.

Lemūrijos laikais žmogaus smegenys veikė pilnumoje. Žmogus aiškiai suvokė bendrąją erdvę, galėjo kontaktuoti tiek su kitų pasaulių materialia gyvybės forma, tiek su subtiliuoju pasauliu. Kitų pasaulių gyvybės formos yra visiškai skirtingos nuo žmogaus struktūros. Jos skiriasi ne tik išore, bet ir skirtinga jausmų išraiška, skirtinga mąstymo forma. Šiuo metu žmogui tai nesuvokiama ir jis net nepagauna tų virpesių, kuriuos galėtų iššifruoti. O lemūriečiams tai nesudarė problemų. Jie atsiminė savo gyvenimus kituose žvaigždynuose, suvokė savo žemiškus tikslus ir pareigas. Atlantidos laikais žmonių suvokimas ryškiai mažėjo, taip suspausdamas galvos smegenų žieveles, kad ji nebegalėtų funkcionuoti taip sėkmingai, kaip Lemūrijos laikais. O kai prasidėjo naujas šios civilizacijos formavimosi laikotarpis, tai smegenų žievelės taip susitraukė, kad iš kosmoso nebepriėmė impulsų ir atribojo save nuo bendrosios erdvės. Šiuo metu impulsų priėmimas yra suaktyvėjęs, žmonės pradeda patys pajusti Aukščiausios Sąmonės įtaką. Vis daugiau žmonių patiria susiliejimą su subtiliojo pasaulio sąmoningomis būtybėmis. Pajaučia meilę, ramybę, saugumą, džiaugsmą daug stipresnius nei žemiškajame lygmenyje. Tai leidžia suprasti, kad pasaulis yra daug platesnis, gilesnis, įvairesnis. Tie naujų jausmų išgyvenimai patvirtina, kad egzistuoja aukštesnio dažnio virpesių pasaulis. Širdis labiau atsiveria dieviškai meilei ir ji sulygina vibracijas. O žmogaus protas susilieti su Išmintimi gali tik tada, kai suaktyvėja didesnė smegenų dalis. Pakėlus vibracijas, jūs atlaisvinate save nuo jus kaustančių suvaržymų, nuo įpročių, kompleksų, prietarų. bet vis tiek mąstote pagal įprastus standartus. Suaktyvinus dar kelis procentus smegenų veiklos, mąstymas įgauna kitokią formą. Tokius žmones galima būti pavadinti atžmogiais: mažai miegos, mažai valgys, daug dirbs, apjungs į savo minčių sferą labai daug žmonių vienu metu. Galės pajausti kaip laikosi toli nuo jo esantys žmonės. Galės pajausti ne tik to žmogaus būseną, bet ir suvokti visą kito žmogaus priežasčių ir pasekmių gyvenimą. Matys karminius ryšius, matys praeitį ir numatomą ateitį, numatys galimus žmogaus vystymosi kelius ir vieno žmogaus veiksmų įtaką kitam žmogui. Jis nesureikšmins savęs, nes toje gausybėje įvykių, situacijų ir žmonių, jis save matys tik kaip sraigtelį, padedantį žmonėms išbristi iš savo dvasinio skurdo. Tokio žmogaus darbo diena tęsis visas 24 valandas. Jis nuolat bus aktyvus ir nepavargęs. Galės lengvai bendrauti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Horizontaliai – tai tarp žmonių, vertikaliai – su Dvasios Mokytojais, Pakylėtaisiais Valdovais ir kitomis kosminėmis būtybėmis, kurių dabar dar nepažįstate dėl per didelio vibracijų skirtumo.

Toks žmogus nustos vertinti kitą žmogų, jis sugebės nereaguoti į žmogaus tingėjimą, nenorą keistis, apgaules, paklydimus. Toks žmogus visados ieškos pateisinimų kitų žmonių atžvilgiu ir ieškos geriausio būdo padėti žmogui susivokti savyje ir savo aplinkoje. Tokio žmogaus širdyje vyraus visapusiškas gailestingumas, atjauta ir pagarba. Nes kiekvienas žmogus – tai Dievo širdis. Kad ir kokia ribota būtų žmogaus sąmonė, vis tiek jame dega dieviškoji ugnis, kuri turi skleistis žemiškojoje aplinkoje.

Ar daug pažįstate tokių žmonių, kurie sugeba aprėpti ne tik žmonių santykius, karminius ryšius, bet sugeba į savo veiklą pajungti gamtos stichijas ir pačius įvairiausius mokslus: astrologiją, fiziką, chemiją, mediciną, biologiją, psichologiją, teologiją ir t.t. Tokiam žmogui nesudaro problemų bloga atmintis. Nes atmintis figūruoja tik žemo sąmoningumo stadijoje. Kai yra reikalinga išsaugoti tam tikras žinias savo galioje. Pakėlus vibracijas ir pradėjus dirbti su didesniu kiekiu smegenų – atmintis nebeturi reikšmės. Žmogus įeina į žinojimo sferą. Į sferą, kur viskas yra. Jam nereikia kažko prisiminti. Jam užtenka sukoncentruoti mintį į tam tikrą objektą ir žinojimo sferoje išryškėja viskas, kas susieta su tuo žmogumi. Todėl atminties nebėra. Yra tik žinojimo sfera. Ji taip pat priklauso nuo vibracijų dažnio. Žemiausio žinojimo sferoje yra tam tikra dalis informacijos, susietos su pačiu materialiausiu lygmeniu: su žmogaus karminiais blokais, ryšiais, santykiais. Juo vibracijos aukštesnės, tuo žmogus gali įeiti į subtilesnio žinojimo sferas, gauti ir suvokti informaciją iš platesnės srities. Vadinasi, tobulėjimui ribų nėra. Žinojimo sferoje nebelieka problemų dėl kalbų nežinojimo. Visa informacija gaunama tam tikrais impulsais, kurie atspindi žmogaus būseną ir žodžių čia nebereikia. Išmokti alfabetą ir sudėlioti žodžius, tai jau žmogaus darbas. Bet jis nereikalaus daug pastangų, nes žinojimo sferoje atsiveria visų kalbų žodžiai. Reikia tik išmokti suderinti kalbos ženklus – raides ir žinoti, kaip jie tariasi. Impulsų pagalba žodžiai bus išverčiami automatiškai, žmogui reiks juos tik įgarsint, ar užrašyt. Juo aukštesnis žmogaus sąmonės lygis, tuo daugiau jis gali apjunti. Ir tame lygyje viskas tampa bendra: bendra kalba, bendra jausmų išraiška.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *