7 ciklai I

7 ciklai (I-90)

   Žmogus negali savęs vertinti vien kaip šio gyvenimo dalį. Jis yra visuma didžiulės struktūros ir jo paties išraiška eina per daugybę įsikūnijimų skirtingose Žemės vietose, skirtingose kultūrose, skirtingose aplinkos sąlygose. Žmogus nuolat tobulėja. Tobulėja fiziškai, tobulėja ir dvasiškai. Jo gyvenimo susitikimai leidžia pažinti savo galimybes pačiose įvairiausiose sąlygose. Žmogus yra Dievo kūrinys, vadinasi, jis vykdo Dievo valią Žemėje. Bet, dažniausiai, žmogus gyvena pagal savo valią. Kodėl taip skiriasi Dievo valia ir žmogaus valia, jei tai yra vienas ir tas pats? Žmogaus sąmonė yra labai užblokuota žemų vibracijų. Nors pagal Dievo planą žmogaus sąmonė turėjo būti sužeminta, kad galėtų vėliau kilti ir vystytis, bet nebuvo suplanuota, kad energetika ne tik sužemės, bet susiformuos tiek daug negatyvumo. Pagal Dievo planą aukščiausios sąmonės dalelytės transformavosi į grubiausias, žemiausio dažnio dalelytes ir taip susiformavo civilizacija. Tada prasidėjo žmogaus žemiškosios sąmonės augimas. Vienas dalykas, kuris nėra pagal Dievo planą – tai žmogaus sukurtas negatyvumas. Tai egregorai, kurie užspaudė virpesių dažnius ir žmogaus sąmonė labai atsiribojo nuo savo Aukščiausiosios Aš dalies, nuo Dievo pajautimo. Todėl ir išsiskyrė dvi valios: Dievo valia ir žmogaus valia. Žmogaus ego struktūra tiek sustiprėjo, kad visai paneigė Dievo valią. Net ir tada, kai žmonės sako tikį Dievu, jie vis tiek save atribojo nuo Jo: arba Jį labai iškelia, arba Jo bijo, arba laiko Dievą per tam tikrą atstumą. O juk Dievas nėra kažkas atskiro ir svetimo. Dievas yra žmogaus Aukščiausioji dalis. Bet virš jūsų suvokiamo Dievo yra dar subtilesnė ir galingesnė struktūra – tai Aukščiausiosios Sąmonės Šaltinis. Žmogui su savo sąmone to Šaltinio apčiuopti ir suprasti neįmanoma. Reikia tik žinoti, kad virš Aukščiausiojo Aš yra dar aukštesnė struktūra ir taip iki begalybės. Begalybė egzistuoja, nes kiekviena gyvybės forma atsinaujina pati sukurdama kažką naujo. Todėl augimo ir atsinaujinimo procesas nuolat vyksta kiekviename energiniame lygmenyje. Yra susiformavę energiniai sluoksniai, kuriuose yra nusistovėję tam tikri Visatos dėsniai. Yra susiformavusios matricos, kurios nulemia tam tikrą vystymosi kryptį, kurios pakoreguoja gyvenimo kryptis, tikslus. O dar aukštesniame lygmenyje vyksta nuolatinis atsinaujinimas su visiškai naujomis misijomis, kurios praturtina visą Visatą naujomis energinėmis bangomis.  Tos bangos ateina iš gylio, ne iš erdvės. Jos yra labai subtilios, bet jos pulsuoja ir į tam tikrus energinius lygmenis įneša subtilias energijas iš gilumo. Jums sunku suvokti, ką reiškia giluma. Kalbėjau apie Visatos erdvę, amžinybės erdvę, subtiliuosius energinius lygmenis, o dabar kalbu apie gylį. Tai tinkamiausias žodis, galintis apibūdinti prasmę to, apie ką kalbu. Tame gylyje egzistuoja kiti pasauliai, turintys visai kitokio pobūdžio vibracijas. Jos nesutampa su Žemės elipsės vibracijomis, todėl žmogaus sąmonė prasilenkia su ta gyvybės forma jos net neužfiksuodama. Bet būna, kad iš to gylio ateina energinė banga ir įneša naujumo į žmogaus gyvenimą. Šios bangos padeda pakeisti Žemės elipsės energinį lygmenį ir sudaro sąlygas virsmui, pokyčiui. Niekada nekalbu apie žmogaus išorinio gyvenimo pokyčius, nes tai nėra svarbu. Tai yra tik išdava to, kas vyksta su žmogaus sąmone, jo suvokimu.

   Visas pagrindinis gyvenimas vyksta žmogaus sąmonėje. Ten yra ir kūrybinė jėga, ir gyvybinė jėga, ir virsmo jėga. Žmogaus meilės energija svarbi tuo, kad tik ji sugeba suformuoti švarų energinį lauką, kuriame galėtų atsikleisti sąmonė. Meilės energija veikia tarsi apsauga nuo viso pasaulio negatyvumo, nuo karminių blokų užspaudimo. Meilės energija suformuoja švarų, tyrą energinį lygmenį, kuriame žmogaus sąmonė gali laisvai kurti, mokytis, tobulėti. Išmintis ir Meilė visados eina kartu. Ir jeigu kai kada mažiau kalbu apie meilę, tai nereiškia, kad ji nėra svarbi. Meilė yra jūsų gyvenimo pagrindas. Nemokėdami išskleisti meilės, neturėsite tinkamų sąlygų savo gyvenimui, todėl net neturi būti svarstoma ar meilė reikalinga ar ne. Jūs turite gyventi Meilėje, kad galėtumėte atskleisti visą savo Išmintį. Meilės erdvėje jūs leidžiate skleistis dieviškajai sąmonei. O dieviškoji sąmonė atsiveria per žmogiškąją sąmonę. Žmogaus virsmas, tobulėjimas priklauso nuo jo sugebėjimo atlaisvinti sąmonę. Protas kuria. Jis dėlioja faktus, įvertina praeities potyrius, formuoja logiškas išvadas ir kuria žemišką gyvenimą. Protas turi įtakos sąmonės stiprinimui. Bet sąmonės žmogus nekuria, ji atsiveria. Čia ir dabar egzistuoja pati aukščiausia sąmonė ir ji visa prieinama žmogui. Žmogų nuo Aukščiausios Sąmonės riboja tik karminiai blokai, negatyvumas ir žmogaus ego. Todėl visa žmogaus vystymosi eiga turi būti nukreipta tų ribų perlipimui, persilaužimui. Perlipus suvokimo ribą, žmogus atsiveria naujoms galimybėms. Jis paprasčiausiai įeina į naują gyvenimo sferą, kuri yra aukštesnių vibracijų. Prisiderinus prie šių pokyčių ir atsilaisvinus nuo senų tiesų, įsitikinimų, įpročių, galima kurti naują gyvenimą ir gyventi aukštesnių vibracijų lygmenyje. Žinoma, tai sudėtinga, nes jus įtakoja kolektyvinė sąmonė ir žmogiškasis ego. Bet jeigu žmogui tai pavyksta suvaldyti, jis pradeda gyventi aukštesnių vibracijų lygmenyje. Keičiasi jo vertybės, keičiasi jo gyvenimo būdas, mąstymas. Žmogus nustoja nerimauti, skubėti, kovoti. Jis pradeda įvertinti šios akimirkos grožį ir svarbą. Jis skiria laiko filosofijai, apmąstymams ir gėrio formavimui. Tai iššaukia pokyčius gyvenime, nes senasis gyvenimas negali išsilaikyti prie naujų vibracijų. Atrodo, kad prasideda žemiškojo gyvenimo griūtis: galima netekti darbo, draugų, šeimos. Prarandate viską, kas neatitinka tų aukštesnių vibracijų. Bet kadangi prarandate tik tai, kas yra žemesnių vibracijų ir kas nesiderina su jūsų naujais siekiais (suvoktais ar nesuvoktais), jums nereikia liūdėti dėl praradimų. Nes atsiranda vietos naujiems, geresniems dalykams. Jeigu jūsų ego vis dar stiprus, tai tie pokyčiai suteiks jums vidinio skausmo. Bet jūsų valia, jūsų ryžtas gyventi naujai leis jums tiesiog džiaugtis naujomis galimybėmis. Jeigu jūsų aplinka yra pakankamai aukštų vibracijų – tai tų išorės pokyčių galite ir nepastebėti. Aukštesnių vibracijų pasaulyje negatyvumo sumažėja ne tik išoriniame gyvenime, bet ir žmogaus viduje. Būna mažiau baimės, pykčio, nuoskaudų, reikalavimų. Daugiau ramybės, džiaugsmo, palaimos būsenos, draugiškumo, supratingumo, atjautos ir vidinės laisvės.

Dalintis:

2 komentarai apie “7 ciklai (I-90)”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *