7 ciklai I

7 ciklai (I-91)

Aukštesnių vibracijų lygmenyje reikia įprasti gyventi. Niekada negalima pamiršti to, kad jūsų įpročiai yra labai stiprūs. Ir neigiami įpročiai laikas nuo laiko vis mėgins jus sustabdyti ir grąžinti į senąjį gyvenimą. Įtakos turės ir tamsiosios jėgos, kurios ilgą laiką iš jūsų maitinosi, o dabar nebegaudamos iš jūsų energijos, mėgins suformuoti situacijas, kurios išvestų jus iš pusiausvyros, kurios įskaudintų, įžeistų ir t.t. Bet jūs galite viską kontroliuoti, nes tik nuo jūsų pačių priklauso, kokį požiūrį suformuosite į esamą situaciją: pozityvų ar negatyvų. Atlaikę išbandymus jūs suformuosite stiprų savo energinį lauką ir jau bus lengvai ir paprastai išsilaikyti aukštų vibracijų lygmenyje. Jūs pajusite palengvėjimą, nes jūsų nebekankins jūsų pačių neigiamos emocijos, mintys. Tai pajusite net fiziškai. Pasidarys lengviau kvėpuoti, atsiras daugiau džiaugsmo, nebereikės tiek kovoti už gyvenimą, nes daugelis kovų nebeturės savo reikšmės. Gal kitų žmonių atžvilgiu ir pasirodys, kad jūsų gyvenimas griūva, bet vidumi jūs pajusite pilnatvę, laisvę, džiaugsmą. Toje naujoje sferoje atsivers naujos galimybės. Jūsų gyvenimai susiklostys kitaip, atsiras naujų draugų, naujų pomėgių, net nauji talentai išryškės. Dabar ir yra tas pereinamasis laikotarpis, kai žmonės širdimi jaučia, kad reikia kažką keisti gyvenime, bet dar nesuvokia ką ir kaip daryti.  O tai reiškia, kad pradedate jausti pilnatvės trūkumą gyvenime ir tada reikia grįžti prie sielos. Reikia prisiminti, kad jūs turite sielą, kad esate Dievo dalis ir kad turite galimybę ir pareigą gyventi kitaip. Neatsivėrus sielai, pilnatvės džiaugsmo nesukursite. Gal ir turėsite geras gyvenimo sąlygas, bet jeigu jūsų nėra visiškai užvaldęs egoistiškumas, tai jūs pradėsite jausti vidinę tuštumą. Ta tuštuma – tai laisva erdvė sielai pasireikšti. Kol neprisipažinsite, kad egzistuoja siela, kad egzistuoja Dievas, tol ta tuštuma ir jausis. Nepamirškite, Dievo nebūtina ieškoti tik bažnyčioje. Jeigu jums gera ir malonu eiti į bažnyčią ir ten melstis Dievui – puiku. Bet, kai kalbu apie tikėjimą Dievu – tai kalbu apie vidinį susiliejimą su Dievu, su Aukščiausiąja Meile ir Išmintimi. Susiliejimą su ištikimiausiu ir geriausiu draugu, su stiprybe ir užuovėja. Tai yra tikėjimas Dievu.

Norint išsilaikyti aukštesnių vibracijų lygmenyje, jūs turite to sąmoningai siekti. Turite apriboti savo veiklą tose vietose, kur daug neigiamo triukšmo, daug žemų vibracijų emocijų, minčių. Turite patys save atlaisvinti nuo nuoskaudų, prisirišimų. Turite daug kam atleisti, o svarbiausia ir sau atleisti. Jūs turite teisę klysti, tik darydami tam tikras klaidas, galite suvokti, kad tai yra klaida, tai žeidžia tave ir aplinkinius, tai nesuteikia grožio gyvenimui. Galbūt, tam tikrame gyvenimo etape tai buvo būtina išgyventi dėl karmos atidirbimo, dėl tam tikrų jausmų išgyvenimo ir atlaisvinimo. Todėl kaltinti save už tai, ką padarei – nereikia. Visos padarytos klaidos atvedė į tą momentą, kur tu esi dabar. O jeigu tu pajėgi skaityti šią knygą, vadinasi, visos tavo padarytos klaidos vedė tave link savęs pažinimo, link savęs suvokimo.

Aukštesnių vibracijų lygmuo – tai subtilesnio dažnio virpesiai, jie labiau priderinti prie subtilesnių kūnų. Todėl fiziškai, protiškai ir emociškai gyvenant tame lygmenyje, jūs labiau pajusite savo vidinį balsą. Jūs galėsite labiau apčiuopti savo intuiciją, nuojautą, vidinį vedimą. Vidinis vedimas padės jums jūsų žemiškajame gyvenime padaryti daugiau teisingų sprendimų. Kiekviena smulkmena, kurią atliekate vidinio pajautimo dėka, tai tilto formavimas į vidinį pasaulį. Kas yra vidinis vedimas? Tai pajautimas, ką šią akimirką reikia padaryti. Tai gali prieštarauti logikai ar jūsų įpročiams, bet tai jūsų balsas. Ir tu negali žinoti, ką siela yra tau numačiusi, o gal per tave Mokytojai nori suteikti pagalbą kitam žmogui. Jei pasiduosi gyvenimo vedimui (sielos vedimui), diena susidėlios netikėtai, bet taip, kad duos daugiausiai naudos tau ir kitiems. Gyvenant šiame lygmenyje jūs atsiveriate Šviesai. Jūs galite pajusti Mokytojo buvimą šalia savęs. Jūsų malda, meditacija ir šiaip, teigiamas požiūris į gyvenimą įgaus didesnę galią ir darys didesnį poveikį aplinkiniams. Priimdami daugiau šviesos, daugiau jos ir išskleisite. O išskleisdami šviesą jūs vėl daugiau jos gausite. Perleisdami per savo kūnus kosminę šviesą, jūs apvalote save. Apvalote fizinio kūno sergančias ląsteles, apvalote emocinį, mentalinį kūnus. Išdeginate karminius blokus, prisijungusius egregorus. Jūs apvalote save nuo negatyvumo ir savo būvimu jau apvalote ir erdvę, esančią aplink jus. Jeigu kiekviename kūne užsidegtų žiburėlis šviesos, tai Žemė švytėtų nuo  dieviškos šviesos ir tikrai joje nebeliktų vietos nei tamsos egregorams, nei bet kokiam žmogiškam negatyvumui. To ir reikėtų siekti: kad gerumas ir meilė skleistųsi per jus šioje Žemėje. Kiekvienas galite ir turite keisti pasaulį. O jį keisti būtina, nes suformuotas žemiškas negatyvumas – tai ne Dievo planas. Tai tik iškreiptas tamsos jėgos panaudojimas. Tamsos jėga reikalinga tam, kad galėtum išgryninti šviesą, o ne ją užspausti. Disbalansinė dalelytė buvo įdėta į žmogaus kūną tam, kad nebūtų absoliučios tobulybės. O gyvybės forma galėtų rinktis, galėtų pažinti įvairiapusį gyvenimą ir dėliodama jį iš šviesių ir tamsių karoliukų sudėliotų prasmingą savo gyvenimą.

Aukštesniame energiniame lygmenyje negatyvumo bus žymiai mažiau, nei dabartinėje žmonijos erdvėje. Bet ir ten išliks žmogaus laisva valia. Ir ten galios Gėris ir Blogis, Tamsa ir Šviesa. Tik gerumo forma bus kitokia ir į žmogiškąjį gyvenimą įsilies Visatos dėsniai. Žmogus pajus ir suvoks, kad tie dėsniai tiesiogiai veikia jo gyvenimą. Išmoks įvaldyti savo dėmesio energiją ir ja kurs savo aplinkos gyvenimą. Vis su aukštesnėmis vibracijomis atsilaisvinus nuo užsistovėjusių blokų, žmogui iškils prisiminimai buvusių gyvenimų. Iškils ne tik prisiminimai, bet ir gebėjimai. Naujas minties formavimo metodas, naujas požiūris į išgyvenamus jausmus, gebėjimas juos suvaldyti ir nukreipti energiją į kūrybą, o ne į griovimą.

Dalintis:

1 komentaras apie “7 ciklai (I-91)”

  1. Širdingai AČIŪ Violeta. Ši informacija patvirtino tai, ką jau kuris laikas jaučiau ir paskatino dar labiau įsiklausyti į save.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *