7 ciklai II

7 ciklai (II-13)

Arkangelas Metatronas

Visų Arkangelų sąmonė yra vienodai aukšto energinio lygmens ir kiekvienas Arkangelas gali savyje auginti skirtingo lygmens energines būtybes. Yra arkangelų sąmonė, kuri savyje gali laikyti tik labai aukšto energinio lygmens kosmines būtybes ir esybes. Pavyzdžiui, Arkangelo Metatrono sąmonėje laikosi švariausios, tyriausios būtybės, turinčios gyvybės funkcijas. Jo sąmonėje nėra kibirkščių, kurios tik pradeda savo kelionę involiucijos procese. Jo sąmonėje kuria subrendusios esybės, kurios geba savyje transformuoti visą neigiamą energiją į teigiamą, kurios geba savo sąmonėje apjungti visus Visatos principus ir geba suvokti Visatų matricų esmę. Šioje sąmonėje veikia būtybės, atsakingos už Visatos valdymą: ankščiau minėtas Visatos valdymo centras, Aukščiausios Sąmonės taryba, angelų pulkus prižiūrinčių sąmonių centras. Užsuka subrendusios sielos, gebančios prisiimti atsakomybę už šviesos sklaidą įsikūnijime.

Žemiškais žodžiais galėtume apibūdinti taip, kad ten renkasi galingiausi protai, kurie prižiūri visų pasaulių veiklą ir jų veiklos atitikimą Visatų matricos idėjai arba Aukščiausios Sąmonės Šaltinio formuojamai idėjai. Kartu tie protai aiškinasi, mokosi, dalijasi patirtimi, svarsto, analizuoja, formuoja derinius, priderina iš Aukščiausios Sąmonės Šaltinio atėjusias naujovių bangas prie žemesnio energinio lygmens. Metatrono sąmonėje dirba esybės, kurios jau buvo įsikūnijime, pažino ne vieno pasaulio gyvenimus ir suvokia visus sąmonės lygius ne teoriškai, o praktiškai ir jau būna pasiekusios visišką išsivalymą iš negatyvumų, transformavusios visą savo blogio energiją į gėrio energiją. Galėtume jas pavadinti nušvitusiomis esybėmis. Tai suvokiate, kokios stiprios esybės ten renkasi ir kokios pagarbos jos vertos, nes pažino save, pažino Kūrėjo galią, esančią savyje. Tokios savybės kaip pasididžiavimas, savimeilė, galia jau nebeegzistuoja tame lygmenyje. Ten egzistuoja Išmintis, vertinanti Besąlyginę Meilę, kuri suformuoja terpę gyvenimui. Besąlyginę Meilę galime vadinti Kūrėjo sąmonės erdve, nes viskas, kas vyksta, vyksta Kūrėjo sąmonėje – Jo besąlyginėje meilėje.

Arkangelo Metatrono sąmonė, savyje sufokusavusi tokias galingas esybes, yra švytinti ir skleidžianti labai aukšto dažnio virpesius. Ji per save išskleidžia dar didesnę jėgą, nei pati yra. Jei kitose sąmonėse esybės ir sielos jaučiasi saugiai kaip namuose, tai Metatrono sąmonėje to ramumo ir švelnumo nėra. Ten pasireiškia gryna išmintis. Išmintis, vienijanti evoliucijos metu susiformavusį Protą su Kūrėjo Išmintimi. Todėl žmogui labai svarbu mokytis mąstyti, analizuoti, daryti teisingus sprendimus, tai yra, būti sąmoningu. Pasinerti vien į besąlyginės meilės jausmą nepakanka, norint ugdyti savo sąmoningumą. Turi būti aiški, sąmoninga veikla, pasireiškianti tiek materijoje, tiek nematerijoje. Šiuo metu žmogaus suvokimas apie savo gyvenimą Žemėje yra apribotas tam tikruose žmonijos istorijos rėmuose. Žmogus linkęs analizuoti kaip gyveno jo tėvai, protėviai ir visos bendruomenės. Ir tų analizių dėka suformuoja idėją, koks turi būti žmogaus gyvenimas. Kiek ta suformuota idėja leidžia skleistis dieviškajai prigimčiai – jau kitas klausimas. Dieviškoji prigimtis – tai ne vien meilė ir gerumas. Tai išmintis, tai savęs suvokimas tiek išoriniame, tiek vidiniame pasaulyje.

Į Arkangelo Metatrono sąmonės lauką gali įžengti bet kuri sielos sąmonė, esanti įsikūnijime. Tuo ir nuostabus momentas, kai siela yra įsikūnijime. Čia ir dabar ji gali kardinaliai pakeisti savo gebėjimus, gali save sustiprinti (ir susilpninti). Žemėje įmanomas bet koks veiksmas. Todėl, siela, esanti įsikūnijime, gali įžengti į bet kurią aukštesnio lygmens sąmonę, jeigu tik tam yra pasiruošusi. Bet teoriškai kalbant, žmogaus sąmonei įmanoma apsilankyti bet kurioje dimensijoje. Jeigu Arkangelo Metatrono sąmonėje renkasi subrendusios esybės, arba sąmonės nušvitimą pasiekusios sielos, tai į ją gali įeiti ir žmogaus sąmonė, kuri yra pakankamai švari ir stabili, kad jos nesudegintų Arkangelo Metatrono šviesa.

Labai mažai žmonių geba įžengti į tą erdvę per savo meditacijas ar sapnus. Dažniau būna, kad Arkangelas Metatronas savo sąmonės dalį sukoncentruoja žmogaus erdvėje, su juo bendrauja ir perduoda jam tam tikras žinias ir gebėjimus. Tada žmogus šalia savęs ir pajaučia arkangelą. Arkangelo sąmonei lengviau keliauti per žemesnius sąmonės lygius, nei žmogui pakylėti savo sąmonę iki arkangelo sąmonės lygmens. Todėl ir sakau, kad tik vienetai apsilanko arkangelų sąmonės erdvėje. Arkangelas lanko žmones tada, kai jaučia jog gali įtakoti žmogaus gyvenimą, kai jaučia jog žmogus jau pasiruošęs priimti informaciją ir keistis.

Arkangelas Metatronas pasirodo šalia žmogaus iš kurio tikimasi labai tikslingos veiklos žmonijos progresui formuoti. Jis neapsilankys pas žmogų, kurio sielos sąmonė nėra prabudusi, neapsilankys net pas tą, kurio siela prabudusi, bet žmogiškasis protas nepasiruošęs pokyčiui.

Metatronas atsiranda tada, kai pajaučia žmogaus skleidžiamas aukštas vibracijas ir kada Jo spindulys jau gali skleistis per žmogaus energinį kūną. Tokiu atveju į žmogaus sąmonę perduoda naujas idėjas, kurios formuojamos arkangelų sąmonėje, bet dar nebuvo įgyvendintos įsikūnijime. Kiekvienai suformuotai idėjai reikia laiko, kol ji pasiekia žemiškąją materiją. Idėja pirmiau turi subręsti, po to turi būti  sielos, kurios atitinka tokias idėjas, o po to suformuoti sielos įsikūnijimą, kur geriausiai ta idėja pasireikštų.

Arkangelas Metatronas, kad ir koks galingas būtų, nedarytų žmogaus sąmonei pokyčio, jei negautų žmogaus aukštesniosios sąmonės sutikimo. Laisva valia pasireiškia visuose sąmonės lygiuose. Tik juo žemesnis energinis lygmuo, tuo sąmonė labiau apribota, tuo laisva valia griežtesnė, labiau įtakojama ego struktūros.

Gavus žmogaus aukštesniosios sąmonės leidimą, Arkangelas Metatronas suformuoja energinį kanalą per kurį nuleidžia šviesos srautą – idėją į žemiškąją sąmonę. Kadangi nuleidžiamos šviesos srautas yra labai aukštų vibracijų, įvyksta nušvitimas žemiškosios sąmonės. Žmogus siekia, kad jo sąmonė atlaisvėtų ir pakylėtų savo vibracijas per savo veiksmus, o šiuo atveju sąmonės atsilaisvinimas įvyksta Kosminių Būtybių pagalba, nes jie žmoguje sufokusuoja papildomą kiekį šviesos. Žmogus įgauna daugiau vidinės galios, per jo energinį kūną teka aukštų vibracijų energija ir tai leidžia dirbti ne tik žemiškosios sąmonės lygmenyje, bet ir subtiliojo pasaulio lygmenyje.

Daugumai sielų ar esybių sąmonei gali būti per sunku dirbti Arkangelo Metatrono sąmonėje, todėl jos gali pasirinkti kitų arkangelų sąmonės erdves. Nes kitų arkangelų energetika yra švelnesnė, ramesnė, o Metatrono yra aštri ir skausminga. Ką reiškia skausminga? Ten juk skausmo sąvokos nėra. Bet prisiminkite būseną, kai pasiekiate savo suvokimo ribą ir norite ją praplėsti. Jaučiate kaip kažkur viduje vyksta sprogimai ir tai sukuria skausmo iliuziją. Jūs priartėjate prie aukštesnių vibracijų, kurių nesate įpratę atlaikyti. Gali atsirasti tiek garsai galvoje, tiek skausmai, tiek neaiškios formos baimės (nes tai, ką jaučiate jums yra nepažįstama ir kelia baimę).

Subrendusios sielos, jau buvusios įsikūnijime ir pažinusios visas materijos formas, gali pasirinkti kurio Arkangelo sąmonėje dirbti ir kur save realizuoti. Dažniausiai subrendusios sielos, norėdamos dirbti Metatrono sąmonėje, prieš tai padirbėja kitų arkangelų sferose. Taip jos susipažįsta ne tik su materijos formomis, bet ir visomis galimybėmis save realizuoti, bei pažinti visus Aukščiausios Sąmonės dėsnius ir principus, kurie skirtingų arkangelų sąmonėse skirtingai ir pasireiškia. Ir tik pažindamos daugumą materijos formų, bei suvokdamos visus subtiliojo pasaulio sluoksnius, bei Visatos principus, pereina dirbti į Metatrono sąmonę. Ne augti ar pailsėti, o dirbti ir kurti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *