7 ciklai II

7 ciklai (II-2)

    Virsmo nepasieksi sunaikindamas pasaulį, nes sunaikinant materiją, vis tiek nesunaikinsi žmonių suformuotų neigiamų energinių srautų. Jie kaip tamsūs debesys sklando erdvėje ir į save neįleidžia Aukščiausios Sąmonės Šaltinio energinių srautų. Vadinasi, žmonių negebėjimas keisti savo elgsenos, kenkia ne tik Žemei kaip pasauliui, bet ir visai Visatai. Bet visados yra viltis ir galimybių padėti žmogui susivokti, ką jis daro teisingai, o kur klysta. Susivokti ne savo žemiškos veiklos ribose, o kosminių srautų atžvilgiu. Ši knyga nemokys kaip žmogui išgyventi verslo pasaulyje, kaip išryškinti savo individualybę, kad pasaulis tavimi gėrėtųsi, kaip valdyti šalis ir t.t.  Ši knyga apie tai, kaip išlikti sąmoninga gyvybės forma, kurios paskirtis kurti gyvenimą, o ne jį naikinti. Galite sakyti, kad kelių žmonių ar keliasdešimt žmonių pakylėta sąmonė pasaulio neišgelbės. Bet juk turi būti pradžia. Žmonės turi pradėti mąstyti apie tai, kad jie atsako už visos žmonijos gyvenimo kryptį, už viso pasaulio vystymosi kryptį ir turi siekti savo gyvenimą formuoti taip, kad kuo daugiau galėtų tam savo pasauliui padaryti gero, kad pažanga skverbtųsi į kolektyvinę sąmonę. Tik gebant pakylėti savo sąmonę iš žemiškosios sąmonės lygmens į aukštesnės sąmonės lygmenį, bus galima į žmogaus mintis perduoti tikrąjį gyvenimo vaizdą, bus galima pamatyti tikrąsias savo veiksmų pasekmes ir galės parodyti kaip galima pradėti taisyti savo gyvenimo stiliaus klaidas. Žmogus turi žinoti, ko jam siekti. Žinoti, vardan ko to siekia ir vardan ko turi daug ir nelengvai dirbti su savimi. Savo žemiškų minčių dėka tokių dalykų nesuvoksi, todėl pirmiausia reikia gebėti pakylėti savo sąmonę. Ne apie nušvitimą kalbu. Nušvitimas, jūsų požiūriu, tai tobulybės pasiekimas Žemėje. Tai labai klaidingas siekis ir didžiulė saviapgaulė. Kaip gali save laikyti nušvitusiu, jei tavo žemiškoji veikla neprisideda prie gerovės žmonijai kūrimo. Jei tavo veikla nesuformuoja naujų gyvenimo variantų, kurie padėtų žmonijai vystytis teisinga kryptimi, kuri padėtų nors tam tikroje gyvenimo srityje įnešti teigiamą pokytį. Melstis, medituoti ir nušvisti – tai įžengimas į didžiulę saviapgaulę, į tamsos jėgų suformuotą iliuziją.

Nušvitimas būna tada, kai žmogus labai atsakingai nugyvena savo gyvenimą, kai aukoja savo gerovę vardan kitų, kai ieško galimybių kaip padėti kitam. Nušvitusiais galėčiau pavadinti tik šventuosius, kurie tą vardą gavo po savo sudėtingo, bet pasiaukojančio gyvenimo vardan kitų gerovės. Ar daug jūsų tarpe buvo tokių žmonių, ar daug tokiais galite laikyti jau dabar? Kažkodėl save nušvitusiais laiko tie, kurie geba manipuliuoti kitų žmonių jausmais, sukuria aplink save šventumo aureolę ir suburia save garbinančių žmonių būrį. Būti alchemiku ir stebinti žmones mažais stebuklais – nepakanka. Reikia gebėti suvokti aukštesniosios sąmonės tiesas ir jas pritaikyti žemiškajame gyvenime, kad tas pokytis palengvintų kitų žmonių gyvenimą, o ne sukurtų stebuklo aureolę sau.

Žmogaus ego yra labai stipri žmogaus sąmonės dalis.  Jeigu žmogus geba suvokti subtiliojo pasaulio dėsnius, geba juos valdyti, tada iškyla pavojus naujam ego struktūros pasireiškimui. Žmogus susireikšmina ir neteisingai panaudoja savo žinias. Žemiškasis ego perauga į aukštesnio lygio ego, kurio žmogaus protas nebegeba valdyti, nebegeba jo net įvardyti. Pradeda kalbėti aukštesnysis ego, kuris pasivadina „Dievu“ ir žmogus net nedrįsta suabejoti jo paties išjaučiama tiesa. Atsiranda didelė manipuliacijos galia. Todėl kiekvienas sąmonėjantis žmogus turi nuolat pastebėti save ar jame nekyla noras manipuliuoti kitais žmonėmis, net ir ne dėl blogų tikslų, bet dėl įdomumo, malonumo, savo galios pajautimo, gal net dėl gerumo. Jeigu atsiranda nors mažiausias noras savo galiomis ir žiniomis manipuliuoti kitus žmones, tai sustok. Atsiribok nuo žmonių ir ieškok variantų kaip atsilaisvinti nuo manipuliacijos galios, o kartu atsilaisvinti nuo tamsos egregorų, kurie jau pradeda veikti per tave ir vadyti tave. Tik pajutus pradžią tos jėgos veikimo, ją galima lengvai sustabdyti. O jeigu ji įgauna jėgą, tada darosi sunku susivokti kur tiesa, kur melas. Prisiminkite būseną, kai jums kilo kažkokia viena nerami mintis dėl artimo žmogaus. Kol ji tik iškilo, gali ją nuvyti nuo savęs ir pasekmių nebus. Bet jeigu tai minčiai leisi vystytis – tada tavo vaizduotė suformuos tiek galimų grėsmingų variantų, kad pačiam kils problema su sveikata. Tas pats ir su manipuliacijos jėga. Pajutus jos pirmus žingsnius – gali greitai jos atsisakyti. Gali suvaldyti savąjį ego, kitu atveju, gali pridaryti daug neteisingų veiksmų, kad jų pasekmės nebeleis tau vystytis, atidirbinėsi karmą ir iš naujo mokysies pakylėti savo sąmonę.

Yra ir daugiau grėsmių, keliant savo sąmoningumą: noras mokyti kitus žmones, noras juos gelbėti. Bet pakėlus sąmonę dar aukščiau, suvoksi, kaip iš tikrų reikia padėti žmogui. Gal tam žmogui būtina duoti savarankiškumo laisvę, kad išmoktų savo pamokas. Gal reikia savo pagalbą duoti tiems, kuriems ji tikrai reikalinga, bet jums nėra labai komfortiška tai daryti? Būti geram savo komforto zonoje – tai ieškojimas lengviausio varianto kaip nugyventi savo gyvenimą pagal teisingas nuostatas. O kas gali pasakyti, kas teisinga: ar teisinga būti geram ir nuolaidžiam piktam žmogui, ar teisinga melstis Dievui ir pykti ant artimo, ar teisinga laikyti save protingesniu, kai tu nežinai kaip iš tikro gyvena ir mąsto kitas žmogus?

Nesiekite nušvitimo, eidami dvasingumo keliu. Nėra dvasingumo kelių. Yra vienas žemiškas gyvenimas, kuriame persipina išorinis ir vidinis pasaulis. Jei einate dvasingumo keliu ir siekiate nušvitimo, jūs sureikšminate vidinį pasaulį ir pamirštate, kad svarbiausia yra teisingai nugyventi žemiškąjį gyvenimą, teisingai gyventi išoriniame pasaulyje. Čia formuojasi konkrečios mintys, energijos, o veikimo jėga viską sustiprina. Prisiminkite, jūs gyvenate materijoje, tai turite daryti viską, kad visai žmonijai būtų gera gyventi toje materijoje. Iš to taško ir pažvelkite, koks yra jūsų gyvenimas. Ar jūsų darbai, pomėgiai, jūsų siekiai padeda gerinti gyvenimą visiems žmonėms. Jūs turite pajausti vienovę su visa žmonija. Jūsų gyvenimo tikslas turi peraugti į visos žmonijos tikslą. Sakysite, žengimas dvasinio tobulėjimo keliu, veda žmoniją į geresnį gyvenimą. Taip, žinios, ateinančios iš subtiliojo pasaulio, padeda žmogui augti, keistis, ieškoti naujų savo gyvenimo variantų. Bet atsiribojimas nuo žmonių ir savo asmeninės erdvės saugojimas nuo kitų žmonių nešvaros – tai jau atsiribojimas nuo žmonių. Argi vienuolė, slaugiusi raupsuotuosius, bijojo jų nešvaros? Ne, todėl ji ir paskelbta šventąja, o ne nušvitusia. Tik savo kasdiene veikla gali įrodyti, kad tu gyveni pagal pakylėtos sąmonės programą ir po kūno mirties, tavo sielos sąmonė bus skaidresnė, aukštesnių vibracijų nei daugumos. Ir ją bus galima laikyti nušvitusia.

Jūs turite daug ką išmokti. Išsaugojant žmoniją ir Žemę, reikia pažinti Visatos dėsnius, reikia suvokti savo sandarą ir jumyse veikiančių dėsnių principus. Reikia gebėti atsijungti nuo kolektyvinės sąmonės, kurioje pilna seniai atgyvenusių idėjų ir reikia gebėti pakylėti savo sąmonę ne peržengiant į nušvitimą, o atveriant galimybes suvokti tiesą ir tą tiesą įtvirtinti Žemėje. Reikia pastebėti visas savo ego apraiškas, žinoti visas subtilybes kaip veikia tamsos egregorai, reikia siekti dvasingumo, nepažeidžiant žemiškojo pasaulio. Turite  gebėti pakelti savo sąmoningumą į aukštesnį lygį, turit suvokti, kokios savybės jums trukdo augti, o kuriomis jūs galite pasitikėti ir suteikti joms jėgos. Kartu, turite suvokti Aukščiausios Sąmonės Šaltinio struktūrą ir suvokti, kokie dėsniai vyrauja jūsų struktūroje. Suvokus tuos dėsnius, žinosite kaip kurti savo gyvenimą, kad jis galėtų skleisti dieviškąsias tiesas. Kai žmogus suvoks savyje funkcionuojančius dėsnius, jis suvoks, kad galima pasaulį pakeisti jo nesugriaunant. O tiesiog čia ir dabar peržengiant savo suvokimo ribas, peržengiant nuostatas, kad nieko neįmanoma pakeisti. Žiūrint į žmonių problemas, galite pajausti nusivylimą, matydami neteisingą žmonių gyvenseną ir suabejosite ar vienas galite tą pasaulį pakeisti. Bet, prisiminus, kad esate Kūrėjo dalis ir savyje turite Jo galią, tai galite visados padaryti įtaką gyvenimui. Kūrėjo jėga yra beribė ir leidžiant jai skleistis per save, jūs galite pakeisti gyvenimą. Reikia išmokti valdyti jumyse esančius Kūrėjo sąmonės srautus. Su savo vidine šviesa, besąlygine meile sudeginsite negeras emocijas, kylančias iš kitų žmonių pasipriešinimo pokyčiui. Savo šviesa ir meile sudeginsite karmos nuosėdas, kurios trukdo žmogui pakylėti savo sąmonę. Kiekvienas iš jūsų gali atstatyti ryšį su savo Aukštesniąja sąmone ir sėkmingai formuoti savo žemiškąjį gyvenimą.

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *