7 ciklai II

7 ciklai (II-22)

Arkangelai yra atsakingi už žmonių gebėjimą save išreikšti Žemės erdvėje, o už žmogaus gebėjimą atsiskleisti subtiliuosiuose planuose yra atsakingi elohimai, kurie dirba su žmogaus daugiaplaniškumu. Jie formuoja gebėjimus, kurie pasireiškia ne tik žemiškoje veikloje, bet ir su žemiška sąmone subtiliojoje erdvėje. Kitaip tariant, arkangelai dirba su kiekvienu poplaniu atskirai, atjungia lygmenis. Jei dirba su žmogumi – tai su jo žemiškąja sąmone, jei su siela, esančia ne įsikūnijime, tai su jos sąmone ir t.t. Elohimai siekia žmogaus žemiškąją sąmonę atlaisvinti taip, kad ji gebėtų pati savarankiškai susilieti su savo aukštesniosios sąmonės dalimis ir iš žmogaus pozicijų dirbti visuose sąmonės sluoksniuose be atskirties.

Elohimai žmogaus struktūrą suvokia visai kitaip, nei įsivaizduoja žmogus. Žmogus, Elohimų požiūriu, tai kosminė būtybė, gebanti save realizuoti bet kokiame energiniame lygmenyje ir jam nėra sąmonės ribų. Arkangelų atžvilgiu, žmogus turi aiškias sąmonės ribas, veikla įmanoma tik konkrečios sąmonės ribose. Elohimų atžvilgiu, žmogus, kaip kosminė būtybė, yra labai pažangi, kūrybinga, galinti ištransliuoti stiprias energijas per savo sąmonės ašį. Žmogus, kaip kosminė būtybė, geba išspinduliuoti sąmonės srautus, kurie virsta materija bet kuriame sąmonės lygmenyje. Anksčiau buvo užsiminta, kad žmogus turi energijos kaip keletą atominių elektrinių ir tai yra tiesa. Nes žmogaus kūrybiniai srautai turi tiek daug jėgos, jog suformuoja galingus energinius darinius, kurie įsitvirtina tiek materijoje, tiek subtilesnėje materijoje. Per žmogaus sąmonės ašį eina dieviškoji energija, kuri save papildo iš Aukščiausios Sąmonės Šaltinio ašies. Žmogaus sąmonės ašis generuoja dieviškąją energiją per save ir formuoja Dievo kūrybą bet kuriame amžinybės taške. Žmogaus sąmonės ašies veikimo amplitudė apima ne tik savo Visatą, bet gali apimti ir kitas visatas, jeigu tik suformuoja pakankamai daug kūrybinės energijos kaip medžiagos, su kuria galima dirbti. Tai jūs vadinate gerosios energijos sankaupomis (pasiekimų momentumu). Gerąsias energijos sankaupas ypatingai gerai galima suformuoti žemiškajame lygmenyje, kai idėja, įsitvirtindama žemiškojoje plotmėje, sprogsta ir suformuoja daug gerosios energijos. Kai žmogus pats save atlaisvina nuo sąmonės blokų ir savo neigiamą energiją paverčia teigiama, tai įvyksta sprogimas, kurio metu susiformuoja daug teigiamos energijos, kurią įmanoma panaudoti bet kuriame sąmonės energiniame lauke. Žmogaus aukščiausioji sąmonė gali būti ir Pakylėtasis Valdovas, ir angelas ar dvasios vedlys, bet tik būnant žmogumi gali suformuoti tiek daug energijos, kad jau aukštesniajame savo sąmonės plane gali su ja kurti materiją. Idėjas galima kurti bet kuriame plane. Bet materijai formuoti reikalinga konkreti materiali energija, kuri susiformavo materijoje.

Kai kalbame iš arkangelų pozicijos, tai žmogaus sąmonės skirstomos į esybės, sielos ir žmogaus sąmones. Kai kalbama iš elohimų pozicijos, tai žmogaus, kaip kosminės būtybės, sąmonė vienu metu gali veikti visuose lygmenyse, tai yra vienu metu gali būti ir žmogumi, ir angelu, ir siela, dirbanti arkangelų lygmenyje, ar net Pakylėtasis Valdovas, kurio darbo erdvė gali būti ne tik Žemės elipsė ir net ne vien tik Visatos erdvė, bet ir dar subtilesnė erdvė. Nors žmogaus sąmonės ašis susiformavo Visatos Kūrėjo sąmonėje, bet Jis galėjo į žmogaus ašį įtransliuoti ir kitų visatų idėjas, tada žmogui atsiranda sąskambis su kitomis visatomis. O jeigu yra sąskambis, vadinasi, yra galimybė suvokti kitas visatas ir jose veikti. Ko nėra žmogaus sąmonėje, to jis negali apčiuopti ir suvokti. Todėl pasitaiko, kad į žmogaus struktūrą laikas nuo laiko įleidžiama idėja iš kitų visatų arba iš aukštesnio sąmonės lygmens, nei Visatos Kūrėjo sąmonė. Taip auga ir tobulėja pats Kūrėjas. Jis nuolat atsinaujina, tiek per savo išskaidytos sąmonės kūrybą, tiek per galimybę į savo išskaidytą sąmonę priimti naujas idėjas iš subtilesnio plano. Žodžiu, be Dievo valios jūsų sąmonės nepalies jokia idėja, net jei ji aukštesnio lygmens nei Kūrėjas. Jūsų Visatos Kūrėjas kuria savo Visatą ir šiose ribose veikia Jo laisva valia, kurios negali pažeisti jokia kita sąmonė. Bendradarbiauti gali, pažeisti ne. Ar pasitaiko invazijos, kuri neatitinka Kūrėjo valios? Tokia invazija įmanoma tik į tam tikrus sąmonės lygius pagal arkangelo suvokimą, o pagal elohimų suvokiamą kosminę būtybę į žmogaus struktūrą niekas negali įeiti be Dievo valios. Vadinasi, žmogus, įtakojamas išorės veiksnių, gali padaryti neteisingus sprendimus ir neatitikimus Kūrėjo valiai įsileisti tik per savo elgesį. Vadinasi, tik būnant žmogumi gali ir pakeisti tuos neatitikimus Kūrėjo valiai. Tuos neatitikimus galima paprastai apibūdinti kaip žmogaus ego, per kurį pasireiškia neigiamos mintys ir neigiami jausmai. Žiūrint iš arkangelų pozicijų, tas ego gali įsitvirtinti tam tikruose sąmonės lygmenyse, tai yra ne tik žemiškajame plane, bet ir žemutiniame sielos plane, o jei stipriai įėjo į žmogaus išgyvenimus, tai ir aukštesniuosiuose sielos planuose ar net žemesniuosiuose esybės planuose. Bet žiūrint iš elohimų pozicijos, tas neigiamumas tvirtinasi tik žemiausiuose planuose, tačiau iš principo neturi kažkokios neigiamos reikšmės, o yra tik tam tikras pažinimas. Kaip Visatos Kūrėjas kalbėjo viename savo laiškų, jam nesvarbu, ką kuria žmogus, svarbu, kad kuria. Jei žmogus, kurdamas savo gyvenimą, suformuoja neigiamumą, tai pats su tuo neigiamumu ir turės susitvarkyti. Žmogus, kaip kosminė būtybė, lieka egzistuoti ir toliau, tik jo patirtys per skirtingus lygmenis yra skirtingos.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *