7 ciklai II

7 ciklai (II-23)

Elohimai Visatos Kūrėjui padėjo sukurti žmones kaip kosmines būtybes ir užtikrino žmogaus sąmonės daugiaplaniškumą. Žmogaus sąmonės ašis geba pasireikšti bet kokiame Visatos sąmonės lygmenyje tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Horizontaliai sąmonė veikia per arkangelų sąmones, vertikaliai per elohimų sąmones. Elohimų sąmonėje žmogus, kaip kosminė būtybė, egzistuoja nuolat. Nėra jokio išsiskaidymo, jokios atskirties. Žmogaus sąmonės ašis egzistuoja nuolat.  Arkangelų sąmonėje vyksta sąmonės formų pokyčiai. Ta pati sąmonė kiekviename sąmonės lygmenyje įgauna savo formas ir susikuria suvokimo atskirtys. Susikuria vis grubesnė materija ir vis didesni sąmonės blokai. Bet juo didesnį sąmonės bloką atlaisvina žmogaus protas, tuo didesnis energinis sprogimas įvyksta ir susikaupia gerosios energijos sankaupos. Tokiu būdu, vykstant gyvenimui per arkangelų sąmonę, žmogaus sąmonės ašis sukuria daug gerosios energijos sankaupų, kurios panaudojamos bet kuriame sąmonės lygmenyje.

Kuo iš principo skiriasi žmogus pagal arkangelų ir elohimų pozicijas? Vibracijų dažniu. Žmogus, kaip kosminė būtybė (pagal elohimus), egzistuoja subtilesnėje erdvėje nei arkangelų žmogus. Pagal elohimus žmogaus sąmonė yra gilesnėje, subtilesnėje erdvėje, jo vibracijos labai mažai skiriasi nuo Kūrėjo vibracijų. Žmogaus, kaip kosminės būtybės, sąmonės ašis atrodo kaip energijų srautas be aiškios formos. Tame sraute vyksta mąstymas, kūryba. Jausmai suvokiami tik kaip tam tikras pojūtis, kuris suteikia kūrybai grožio, savitumo. Jausmai nėra išgyvenami kaip žmogaus lygmenyje, jie yra valdomi ir jie įsipina į mąstymo procesą tik kaip tam tikri atspalviai. Tai yra sąmonė, kuri save suvokia visuose sąmonės lygiuose be jokios atskirties. Tai yra žmogaus Aukščiausiasis Aš, kuris tiesiogiai susijęs su Kūrėju. Tą sąmonę galima pavadinti Dievu, esančiu žmoguje. Jūs žinote, kad Dievas išskaidydamas save sukūrė žmogų. Tai tas pirmapradis individualumas ir yra žmogus pagal elohimus.

Kuriantis subtiliojo pasaulio planams, sąmonė pirmiausia pasireiškia arkangelų sąmonėje. Žmogus, kaip kosminė būtybė, čia jau įgauna tam tikras formas. Atsiranda tam tikros suvokimo ir veikimo ribos. Atsiranda paskirtys, funkcijos. Atsiranda poplaniai, kuriuose skirtingai pasireiškia skirtingų vibracijų  sąmonė. Ryškėja atskirtis, savitumas, individualumas ir asmeniškumas. Žmogus įgauna visas savo formas, kurios leidžia jam funkcionuoti. Tai yra, jis įgauna esybės, sielos ir žmogaus sąmonės formas, kurios veikia individualiai ir kurios tarpusavyje sunkiai bendrauja dėl vibracijų skirtumo. Norisi tik pabrėžti, kad tarp skirtingų sąmonės lygmenų egzistuoja daugiau formų, kurios priskiriamos žmogui, kaip kosminei būtybei. Jums žinomos trys pagrindinės: esybė (dvasia), siela ir žmogus. Žinote, kad žmogus sudarytas iš kelių kūnų: fizinio, eterinio, astralinio, mentalinio, dvasinio. Siela skirstoma irgi į kelis pogrupius. Jau žinote, kad yra siela, kuri būna įsikūnijime ir siela, kuri nebūna įsikūnijime. Yra dar atskiras sielos poplanis, kuriame siela gali pasirinkti, kuo būti: angelu, tam tikra dvasia (vandens, ugnies, oro, žemės, miško, gėlės, gyvūnų ir t. t.). Žmogus, kaip kosminė būtybė, norėdamas suvokti visą materiją, gali įeiti į bet kurį sąmonės lygį ir ten išgyventi patirtį. Tokiu atveju žmogus gali tapti nors ir katinu. Tik čia yra tam tikras niuansas, kurį iš karto reikia išryškinti. Siela, buvusi įsikūnijime, katinu netaps. Siela, kuri niekada nebūna įsikūnijime, gali suformuoti savo sąmonės dalies įsikūnijimą ir į katiną ar gėlę. Ji, norėdama pažinti aplinką, gali save suformuoti į bet kokią sąmonę, kuri pasireiškia Žemėje. Prisiminkite, kad Dievas yra visa ko Kūrėjas. Jeigu Jis yra kūrėjas ir Jo sąmonė yra kiekviename atome, tai ir žmogus, kaip kosminės būtybės sąmonė, gali įeiti į bet kurį sąmonės lygmenį ir jį pažinti. Žmogus suvokti katino sąmonę gali tik tokiu atveju, jeigu geba pakelti savo vibracijas tiek, kad suvoktų savo sielos aukštesniosios sąmonės patirtį arba tiesiog geba įeiti į katino sąmonės informacinį lauką. Sutapatinti savęs nei su katinu, nei su kitu gamtos stebuklu jam nereikėtų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *