7 ciklai II

7 ciklai (II-25)

Žmogus dabar gyvena labai konkrečioje erdvėje ir labai konkrečiame laike. Bet jo sąmonė (bent jau dalies žmonių sąmonė) jau pajėgi pereiti į kitą erdvę ir kitą laiko suvokimą. Tokiu atveju žmogus sukoncentruos dėmesį ne į tai, kas vyko jo išgyventoje žemiškoje patirtyje, o į tai, ką jis gali suvokti savo sąmonės sraute ir ką gali pritaikyti tame pačiame žemiškajame gyvenime. Žmogus savo dėmesio energiją turi fokusuoti į ateitį, o ne į praeitį. Daugybę tūkstančių metų žmogus fokusavo dėmesį į savo praeitį, į savo praeityje gautas žinias, net į dvasines žinias, kurios gyvavo praeityje. Bet šiuo metu atsiveria nauji sąmonės srautai, kurie leidžia susivokti neregimosios sąmonės platybėse. Ir tai kardinaliai keičia požiūrį į žmogaus gyvenimo esmę. Kaip savo laiku žmonės išgyveno suvokimo virsmą, kai suvokė, kad Žemė apvali ir sukasi tiek apie savo ašį, tiek apie Saulę, taip ir dabar reikia kardinaliai keisti požiūrį į mąstymo galimybes. Keisti požiūrį į tai, ne ką materijoje žmogus sukūrė ir kas yra materijoje, o į tai, ką galima paimti iš nematerialios erdvės ir transformuoti į materiją. Tai galima apibūdinti ir taip, kad idėjas reikia imti ne iš žmogaus išgyventos praeities, o iš ateities. Iš to, ką žmogus gali atrasti savo sąmonės sraute, suvokti ją  ir pritaikyti gyvenime.

Individualus sąmonės srautas, į kurį įeina ir žemiškoji sąmonė, apjungia visus sąmonės lygmenis. Vadinasi, tame sraute cirkuliuoja tiek žemiškoji sąmonė, tiek sielos sąmonė, esybės sąmonė. Ir tos sąmonės cirkuliuoja ne tik savo vibracijų lygmenyse, bet jos pajėgia tarsi spirale pereiti per visus savo sąmonės lygmenis. Kai žmogaus sąmonę paliečia jo aukštesniosios sąmonės srautas, įvyksta didžiuliai vidiniai ir išoriniai pokyčiai žmogaus gyvenime. Tie aukštesnės sąmonės srautai pasiekia žemiškąjį lygmenį tam tikrais laiko intervalais. Tai gali būti 100 metų ar 1000 metų. Ir kai aukštesnioji sąmonė paliečia žemiškosios sąmonės lygmenį, vadinasi, ta aukštesnioji sąmonė ir dominuoja įsikūnijime. Kaip kad jūs sakote, žmoguje yra Pakylėtojo Valdovo sąmonė. Tokio žmogaus gyvenimo tikslai ir vertybės yra kitokie nei daugumos žmonių, ir jo galimybės kitokios, nes įsikūnijusi aukštų vibracijų sąmonė geba lengviau pažinti savo sąmonės srautus, geba lengviau juos transformuoti į žmogui suvokiamas tiesas. Individualus sąmonės srautas siekia nuolat save pažinti pačiuose įvairiausiuose lygmenyse, situacijose. Todėl jam svarbu save pažinti tiek žemiškoje erdvėje, tiek kitose materijose, tiek subtiliuosiuose planuose. Jeigu kalbėtume apie žemiškąją erdvę, tai sąmonei svarbu save pažinti ir apribotoje sąmonėje, ir išlaisvintoje sąmonėje. Bet būna, kad per visą žmogaus gyvenimą taip ir negeba pasireikšti aukštesnė jo sąmonės dalis. Žmogus gyvena tik instinktų valdomą gyvenimą, jam sunku mąstyti gilesnėmis temomis, jis tenkinasi tik paprasta buitimi ir visa kuom, kas tenkina jo žemiškus troškimus. Kai žemiškąją erdvę pasiekia sielos sąmonė, tai žmogus vis labiau įsiklauso į savo vidinį balsą. Jam kyla vis daugiau klausimų, kodėl jis gyvena, kas yra gyvenimas, kokia jo paskirtis. Jis stengiasi atsiverti vidiniam suvokimui arba stengiasi pažinti pasaulį per mokslo žinias. Kai žemiškąją erdvę paliečia esybės sąmonė, tai žmogus laikomas genijumi. Tai yra gebančiu suvokti daug daugiau nei dauguma žmonių ir kurio veikla, darbai ilgą laikotarpį yra svarbūs žmonijai. Prie kurio idėjų prisilietus daugybę amžių galima pasikrauti noru tobulėti, siekti daugiau žinių, siekti aistringiau išskleisti savo gebėjimus. Individualios sąmonės spiralė (arba kitaip tariant, žmogaus sąmonės ašies spiralė) sukasi pagal savo planą, bet kartu ji apsijungia į bendrą žmonijos sąmonės srautą. Ir tai nulemia visos žmonijos panašią vystymosi kryptį. Kelis tūkstančius metų žmogaus sąmonė buvo labai apribota ir veikė tik instinktų skatinama, dabar žmogus siekia save vis labiau pažinti. Siekia pažinti aplinką, kurioje gyvena, ir siekia save išreikšti taip, kad jaustų vidinę pilnatvę. Taip pamažu Žemėje skleidžiasi žmogaus sielos sąmonė. Praėjus gal kokiam tūkstančiui metų, žemiškąją erdvę pasieks dar aukštesnės sąmonės srautas ir žmogus gyvens, remdamasis naujomis idėjomis, susiformuos kitokia gyvenimo forma, kuri leis skleistis aukšto dažnio mintims ir veiksmams.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *