7 ciklai II

7 ciklai (II-26)

Individualios sąmonės srautas apjungia visus sąmonės lygius, nuo žemiausių iki aukščiausių vibracijų. Ir visa tai veikia vienu metu, visa tai persipina per įvairiausius gyvenimus. Individualios sąmonės srautas, į kurį įeina ir žmogaus sąmonė, funkcionuoja vienu metu visuose sąmonės lygiuose ir materialiuose, ir nelabai materialiuose pasauliuose, bei nepažintoje tamsiojoje energijoje. Remiantis tuo individualiu srautu, galite suvokti kaip gali veikti vienu metu tiek žmogaus sąmonė, tiek sielos ar esybės sąmonė. Jums visados buvo kalbėta apie tris pagrindinius sąmonės lygius: žemiškoji sąmonė, sielos ir esybės sąmonė. To pakako žmogui, kad jis suvoktų, kad yra kažkas daugiau nei tik žemiškasis gyvenimas, kad žmogus turi išjausti savo vidinį pasaulį, turi apčiuopti savo sielos ar esybės sąmones ir jų idėjas išskleisti materijoje. Bet žengiant į gilesnį savęs ir visatos pažinimą, reikia susipažinti su naujomis idėjomis, kurios jau gali būti suvokiamas žmogaus protu. Ir tos idėjos pamažu tvirtinsis žemiškoje erdvėje. Jūs suvokiate, koks vis tik galingas yra individualios sąmonės srautas, į kurį įeina ir žemiškoji sąmonė. Negaliu to srauto įvardyti kaip žmogaus sąmone, nes būtent žmogaus dabartinė sąmonė geba suvokti gal kokius 5 – 10 proc. tos visos sąmonės  (tai atitinka ir jūsų smegenų veiklos dalį). Todėl to srauto negaliu vadinti žmogaus sąmonės srautu, nes iš tikro žmogaus sąmonė tai tik labai maža dalis viso to srauto. Net ir tada, kai Žemę pasieks jūsų aukštesniosios sąmonės dalis, vis tiek Žemėje išsiskleis tik nedidelis procentas jos galios. Gal kokia 20 proc. Bet tikrai ne daugiau. Nes visa kita sąmonės dalis sėkmingai save išreiškia kituose sąmonės lygmenyse ir ji tikrai nesukoncentruoja viso savo dėmesio į gyvenimą Žemėje. Individualios sąmonės srautas yra visuose savo sąmonės lygmenyse, ji savęs neskirsto ir neatskiria į lygmenis. Ji tiesiog funkcionuoja ir veikia visuose planuose, poplaniuose, įvairiuose subtiliojo pasaulio poplaniuose ir įvairiose materijose. Vadinasi, kažkuri jūsų sąmonės dalis sėkmingai gali gyventi kitoje planetoje, kitame žvaigždyne. Ji gali save išskaidyti į milijardus atskirų sąmonės taškų, todėl ir kalbėjau prieš tai, kad sąmonė gali norėti save patirti, išgyventi ir katino sąmonėje, ir gėlėje, ir pačiose įvairiausiose būsenose, kurių neįmanoma patirti Žemėje, bet įmanoma patirti kituose žvaigždynuose. Jeigu sąmonė yra tokia savarankiška ir galinga, kam žmogui visa tai žinoti? Todėl, kad tai yra tiesa, kurią žmogus jau turi priimti. Tai suvokdamas, žmogus neprisiriš prie žemiškų dalykų, jis lengviau ir paprasčiau kurs savo gyvenimą, žinodamas, kad bet kur  ir bet kada jis gyvens ir save, kaip sąmoningą būtybę, išreikš. Jis gali gyventi Žemėje, bet gali gyventi ir kitur. Jo žemiškosios sąmonės dalis niekur neišnyks, ji tik papildys jo individualios sąmonės srautą naujomis patirtimis.

Kas yra jūsų gyvenimas? Tai tik patirtys.  Geros, blogos, gražios, liūdnos patirtys.  Ir tik nuo jūsų požiūrio priklauso kaip tas patirtis įvertinsite ir priimsite. Galite savo požiūriu save labai sukaustyti, o galite save išlaisvinti ir priimti vis daugiau patirčių, nes gyvenimas nuo to darysis tik įdomesnis. Tos patirtys atgimsta prisiminimuose, kai gyvenate kituose pasauliuose. Jūs galite įnešti naujumo į kitus pasaulius. Tik vėl viskas priklauso nuo sąmonės susikaustymo laipsnio ar gebėsite atlaisvinti savo sąmonės blokus ir išskleisti savo turimas žinias savo gyvenamojoje zonoje. Šiuo metu žmogus ir yra raginamas, daug plačiau atverti savo suvokimo ribas, daug laisviau į save priimti tai, kas jo individualios sąmonės sraute yra. Prisiminkite, jūsų sąmonės sraute ir taip yra daugybė taškų (žvaigždučių), kurių dar nėra suvokusi pati jūsų sąmonė. Prisiminkite tą neatpažintą tamsiąją energiją, kuri vyrauja kosmose ir kurioje egzistuoja visos žvaigždės, galaktikos. Taip ir jūsų individualios sąmonės srautą sudaro neatpažinta arba kitaip tariant neužfiksuojama medžiaga, kuri jūsų sąmonės srautą suka tarsi spirale ir kurios dėka aukštesnioji ir žemesnioji sąmonė gali įeiti į tam tikrus pasaulius saviraiškai. Ta neatpažinta energija ir yra jūsų sąmonės pagrindas. Ji apgaubia kiekvieną tašką savo materija ir savo suvokimu. Ji leidžia tame taške vystytis individuliam gyvenimui, kartu suvokia ką ji gali, kas ji yra. Ir taip didėja jos sąmoningumas. Ta neatpažinta energija suvirpa dar kitokesniu dažniu ir išskiria į erdvę dar naujesnius taškus, kuriuos vėl pati turi suvokti. Ji tarsi iš savęs „išspjauna“ tam tikrą materiją ar idėją, kurią pati turi suvokti, o suvokusi vėl suvirpa ir pagaminta dar kažką naujo ir taip nuolat. Toks procesas vyksta ir jūsų Kūrėjo sąmonėje, nes jūsų individualus sąmonės srautas yra kaip vienas taškas Jo sąmonės sraute, kurį Jis siekia pažinti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *