7 ciklai II

7 ciklai (II-27)

Į jūsų individualios sąmonės srautą įeina visa jūsų suvokta ir nesuvokta visata. Visatos Kūrėjo sąmonė apjungia daugybę srautų, kurios turi savarankiškas mažesnės formos visatas. Taip ir jūsų individualios sąmonės sraute yra savarankiškų visatų, kurios tiesiog gali egzistuoti jūsų erdvėje, nes atitinka tos pažios cheminių medžiagų sudėtys, veikia tie patys fizikiniai dėsniai.  Tarsi jūsų sąmonės galaktikoje būtų atskiri žvaigždynai, kurie jums tiesiog netrukdo gyventi, bet jie gyvena jūsų suformuotoje energijoje. Arba, teisingiau, Kūrėjo suformuotoje energijoje, kuri atitinka tuos pačius dėsnius, principus. Taip visatos persipina, jūsų individualios sąmonės srautas tarsi iš šono stebi tuos persikirtimus, bet pats nedaro tam įtakos. Veiksmai vyksta individualios sąmonės sraute esančiuose taškuose, o pati sąmonė –yra ta neatpažinta tamsioji energija, kuri stebi ir mąsto.

Kaip jūsų individualios sąmonės srautas persipina su arkangelų ar elohimų sąmone? Pakylėtųjų Valdovų sąmonė, tai jūsų pačių aukštesniosios sąmonės dalys, kurios geba veikti subtilesniuose lygmenyse. Tai jūsų pačių pakylėtoji sąmonė, kuri apsijungia tam tikrame energiniame lauke ir jūs perimate to lauko informaciją į savo sąmonę. Suvokiu, kad jums dabar sudėtinga viską sudėlioti į lentynėles ir suvokti kas kur priklauso ir kas kaip veikia. Patarčiau šiuo metu to ir nedaryti, nes mano tikslas atlaisvinti jūsų sąmonės blokus, kad iš principo galėtumėte kitaip įvertinti kas esate ir kur esate. Todėl visko nesukonkretinkite, nes visko neįmanoma suprasti, remiantis tik žemiškąja sąmone. Jūsų individualios sąmonės srautas iš vienos pusės pažiūrėjus yra be galo didelis, kaip Paukščių Tako galaktika. Į tą srautą įeina skirtingos erdvės, skirtingi laikai, skirtingos idėjos, pasauliai, žvaigždynai. Bet kartu tas srautas nėra toks neapčiuopiamas. Jis turi savo ribas ir turi savo padėtį beribėje erdvėje. Vėl remkimės astrofizikos žiniomis. Kiekviena galaktika sukasi aplink savo ašį ir kartu su kitomis galaktikomis sukasi apie dar galingesnį srautą. Taip ir jūsų individualios sąmonės srautas,  tam tikra elipse sukasi aplink sąmonės ašį, kuri ateina iš  Kūrėjo sąmonės. Kūrėjo sąmonės sraute yra susiformavę elohimų ir arkangelų sąmonės, kurios yra atpažįstamos žmogaus sąmonei.  Kūrėjo sąmonės sraute yra daugybę savarankiškų sąmonių, kurių sąmonėse auga kitos žemesnio suvokimo sąmonės ir ne visos yra apčiuopiamos žmogui. Ir ne vien dėl žmogaus sąmonės žemų vibracijų, o todėl, kad tos sąmonės neturi nieko bendra su individualios sąmonės srautu, kuriame pasireiškia ir žmogaus sąmone. Tai jau kiti sąmonės lygiai, į kuriuos niekada neįeis žmogaus sąmonės srautas, nebent Kūrėjas norėtų paeksperimentuoti, arba ateitų nauji impulsai iš aukštesnės sąmonės, nei Jūsų Visatos Kūrėjo sąmonės. Visatos Kūrėjo sąmonė, kartu su kitų Visatų Kūrėjų sąmone,  tam tikra elipse sukasi apie dar aukštesnės sąmonės srautą (Aukščiausios Sąmonės Šaltinį) ir taip iki begalybės. Net aš, Elohimas Matrica, negaliu atsakyti ar yra riba ar jos nėra. Kiek mano sąmonė pajėgia pamatyti, tai tos ribos neapčiuopiu, kiek geba pamatyti Kūrėjas, tai tos ribos neapčiuopia, tai ir laikykimės prielaidos, kad nėra ribos.

Jūsų individualios sąmonės sraute aukštesnioji sąmonė virpa tam tikrais dažniais, kurie atitinka arkangelų sąmonės dažnius. Vadinasi., esate pajėgūs suvokti arkangelų paskirtis, jų idėjas ir galite tas idėjas transformuoti į savo lauką kaip patirtį, pažinimą. Elohimų sąmonė taip pat yra jums prieinama, pažintina, bet ji nėra labai praktiška, nes jos vibracijos labai aukštos ir kasdienybėje tų tikslų nepritaikytumėte. Bet jūsų aukščiausioji sąmonė – AŠ ESU – suvokia elohimų sąmonę ir gali pasipildyti tam tikromis idėjomis iš elohimų sąmonės lygmens. Mes, elohimai, turėdami galimybę bendrauti su žemesnės sąmonės srautais, galime pasiūlyti priimti tam tikras saviraiškos idėjas, kurios leidžia jums geriau save pažinti įvairiuose pasauliuose, tame tarpe ir žemiškajame.

Skaitydami šiuos tekstus, neišsigąskite ir neatmeskite knygos kaip nesuvokiamos. Tiesiog šiuo metu įleidžiami tam tikri aukšto dažnio kodai, kurie labai skaldo jūsų sąmonės blokus. Jums gali sukelti pasipriešinimą šioms žinioms, gali sukelti nuoskaudas, kad kažko nesuvokiate ar tiesiog atsiras atmetimo reakcija. Norisi, kad skaitytumėte toliau, vėliau vėl grįžime prie jums įprasto virpesnių dažnio ir skaityti vėl bus lengviau. Bet šiuo metu tiesiog prie šios knygos dirba daugybė subtiliųjų sąmonių, kurios nori suteikti galimybę žmogui save išjausti ir save pažinti iš aukštesnių vibracijų pozicijos.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *