7 ciklai II

7 ciklai (II-28)

Grįžkime prie tos idėjos, kad individualios sąmonės sraute yra be galo daug informacijos, be galo daug žinių, galimybių. Ir norint nors truputį jų suvokti, reikia priderinti savo sąmonę prie kitokio erdvės ir energijų suvokimo. Jūsų sąmonė turi kilti ne tik per jūsų žemiškosios sąmonės kanalą ir pažinti pasaulius per savo žemiškosios sąmonės filtrus, bet ir pažinti pasaulį per elohimų pateiktos jūsų sąmonės modelį. Žmogui daug lengviau save ir subtilųjį pasaulį pažinti keliant savo vibracijas ir kylant savo sąmonės ašimi aukštyn.  Norint suvokti kas iš tikro yra žmogus, kokiai sąmonei jis priklauso, reikia mėginti save identifikuoti ir sąmonėje, kuri pateikiama kaip elohimų suformuotas jūsų sąmonės modelis. Gal būt ateis metas, kai bus galima pateikti dar kitokį jūsų sąmonės modelį, kuris suvokiamas kaip Kūrėjo apibrėžtas jūsų sąmonės srautas. Norint suvokti elohimų pateiktą jūsų sąmonės modelį, jūs turite išeiti iš savo sąmonės kanalo. Ne pakelti savo vibracijų ir viską analizuoti per aukštesnės sąmonės prizmę, o išeiti iš savo sąmonės kanalo, išeiti iš to taško, kuriame vyksta veiksmas, o tapti ta neatpažinta tamsiąja energija, kuri siekia ne veikti, o save suvokti. Tik per elohimų sąmonės modelį galite save suvokti, kaip tą didingąjį individualios sąmonės srautą. Per arkangelų sąmonės modelį, jūs save pažįstate tam tikrame taške, o per elohimų sąmonės modelį save galite pažinti iš išorės. Galite Tašką (save ir savo materialų bei nematerialų pasaulius) stebėti iš išorės. Ir tai, jūs stebėti galite tik tame sąmonės sraute, kuris atitinka jūsų dabartinę saviraišką.

Pažinti subtilųjį pasaulį, suvokti gyvenimus subtiliojo pasaulio skirtingose dimensijose jūs galite tik per savo sąmonės kanalą, keldami savo vibracijas ir įeidami į sielos plano pasaulį, į esybės plano pasaulį. Bet kai jūs per savo sąmonės kanalą pakylėsite savo sąmonę į aukštesnį lygmenį, tai iš karto susidarys sąlygos į erdvę pažvelgti ir per elohimų pateiktą sąmonės modelį, bet irgi aukštesniame plane. Vadinasi, norint geriau suvokti pasaulį ir suvokti save, pirmiausia reikia save pažinti per savo sąmonės vidų – pagal arkangelų pateiktą modelį. Jūs turite kelti savo vibracijų dažnį, turite atlaisvinti savo sąmoningumą, kad galėtumėte suvokti savo išraiškas toje materijoje, kurioje dabar esate (vidiniame ir išoriniame pasaulyje). Ir kai save suvoksite, kaip tam tikro taško gyventojus, jūs galėsite pažinti to gyvenimo esmę iš išorės ir visą patirtį transliuoti į savo giliosios sąmonės erdvę – į savo sąmonės tamsiąją materiją (prisiminkite, čia „Tamsioji materija“ ne blogoji materija, o tiesiog neatpažinta materija, kuri savęs neapšvietė suvokimo šviesa).

Pakylėtieji Valdovai suteikė informacijos, kad geriau save pažintumėte kaip asmenybes, arkangelai ir kitos subtiliosios būtybės suteikia ir suteiks informaciją kaip žmogui save atskleisti per savo sąmonės ašį, kaip save pažinti subtiliuosiuose planuose. Tai didžiulis mokslas, nes pateikiama informacija kas tuose lygmenyse vyksta, ir suteikiamos žinios, kaip tą gaunamą informaciją pritaikyti žmogaus gyvenime. Ne viskas priklauso nuo informacijos perskaitymo. Viskas priklauso nuo informacijos įsisavinimo ir pokyčio darymo savo gyvenime. Tai yra ilgi procesai, reikalaujantys iš žmogaus didelės disciplinos, nuolatinio darbo su savimi, o kartu save išlaikant materijoje ir gebant viską pritaikyti savo kasdienybėje. Nes jeigu nepritaikysite žinių savo kasdienybėje, tai kaip įsitvirtins pokytis jūsų gyvenime? Kaip formuosis kitokio energinio lygio jūsų energinis laukas ir jūsų gyvenamoji erdvė? Tai tikrai sudėtingas laikotarpis, kai reikia atsisakyti senojo gyvenimo modelio, priimti naujas idėjas kaip naują realybę ir jas įtvirtinti savo kasdienybėje, nors toje kasdienybėje vyrauja seni mąstymo modeliai, su jau labai pasenusiomis tiesomis. Patariu skaityti tas knygas: „Savęs ir Visatos pažinimo link“ ir „Savęs suvokimas subtiliuosiuose pasauliuose“ (dar neišleista), nes ten suteikiamos ne tik žinios, bet ir energija priderinta prie lengvo pokyčio formavimo jūsų energetikoje. Nebus tokio didelio vidinio pasipriešinimo jau skaitant šias knygas, nes jūsų vibracijų laukas jau bus pasikeitęs.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *