7 ciklai II

7 ciklai (II-44)

Dieviškosios šviesos transformacija į santykius vyksta keliais etapais. Dieviškoji šviesa – tai aukščiausios sąmonės dalis, kuri pereina per tam tikrus sąmonės lygius ir įeina į materijos lauką. Sąmonė tampa materija. Sąmonė pasirenka materijos formą pagal tai, ką nori išjausti, pažinti ir kokią konkrečią terpę užimti materijos pasaulyje. Pradedant uoliena, mineralais ir baigiant dujomis, viskas yra materija. Sąmonė atlieka tam tikras funkcijas. Dieviškoji šviesa suteikia materijai gyvybę. Kaip žmogus įvertina, kas yra materija, turinti sąmonę, tai jau priklauso nuo jo žinių ir jo požiūrio į tas žinias. Visa materija turi sąmonę, tik ji skirtingai save išreiškia ir jos funkcijos yra skirtingos. Žmogus nėra pažinęs, kokius sąmonės virpesius skleidžia gyvūnai, augalai, mineralai, bet tai nereiškia, kad jų sąmonė yra neveikli, ar kad visai neturi sąmonės. Iš kur paukščiai žino, kur keliauti peržiemoti, iš kur gamta žino, kad laikas prabusti iš žiemos miego ir augti? Kodėl vieni augalai sustiprina žmogaus imunitetą, o kiti gali jį nunuodyti, kas kuria pusiausvyrą ir harmoniją gamtoje? Materijos sąmonė.

Žmogus išsiskiria iš materijos tik tuo, kad geba kalbėti ir kurti mintis, remdamasis žodžiais.  Suvokiate, kokį svarbų vaidmenį žmogaus vystymuisi daro gebėjimas kalbėti, gebėjimas dėlioti savo mintis, ir kaip reikalingos žinios, kad galėtum išskleisti aukštesnės sąmonės vibracijas. Todėl pirmuoju punktu ir pažymėta dieviškosios šviesos transformacija į mintį ir į materiją. Aukštesniosios sąmonės transformacija į suvoktą mintį ir, papildžius mintį realizacine jėga, jos realizacija materijoje.  Aukštesniosios sąmonės įsitvirtinimas materijoje leido susiformuoti tokiam pasauliui, koks jis yra dabar. Ateities pasaulis bus kitoks, nes žmogus, per savo mintis, į žemiškąjį planą transformuos daugiau dieviškosios šviesos, skleisis ne tik dieviškoji šviesa, skleisis ir erdvė bei laikas. Reliatyvus yra ne tik laikas, bet ir erdvė bei materija, esanti tam tikro laiko ir erdvės susikirtimo taške. Sąmonė egzistuoja bet kuriame amžinybės taške. Tik ji savyje apjungia laiką ir erdvę. Ir pagal tuos komponentus susikuria materija, reikalinga tinkamai išsiskleisti tam tikrai sąmonei. Nuo aukščiausiosios sąmonės virpesių dažnio priklauso, kokiame laike ir kokioje erdvėje ji save nori išreikšti, todėl laikas ir erdvė apsprendžia, kokia bus materija tame sąmonės taške. Jeigu sąmonė, per savo saviraiškos tašką, nori išskleisti save labiau, ji pasirenka kitokios formos erdvę ir laiką,  ir atitinkamai sukuria materiją, kuri galėtų tą sąmonę transformuoti į veiksmą, mintį, įvykius, objektus. Kai atsirado kalba, atsirado kitos formos gyvenimo stilius, vadinasi, sąmonė praplėtė savo erdvės ir laiko suvokimą ir sukūrė materiją, kurioje galėtų save išjausti per kūrybingą žmogų. Šiuo laikotarpiu aukštesnioji sąmonė savo materijos taške (Žemėje) mėgina save išskleisti pagal aukštesnį energinį dažnį, todėl keičiasi erdvės ir laiko pozicijos. Žmogus pradeda save išjausti ne tik išoriniame, bet ir vidiniame gyvenime. Vadinasi, keičiasi ir materija. Į išorinį, loginį žmogaus gyvenimą įsilieja vidiniai pajautimai, vidinės galios, kurios anksčiau funkcionavo labai silpnai ir retai. Aukštesnioji sąmonė per dieviškosios šviesos srautą įsilieja į žemiškąjį pasaulį ir jį keičia. Keičia laiko vertę, keičia erdvės pojūčius, keičia žmogaus gebėjimus, kurie leidžia žmogui kurti materiją ne tik išorinės veiklos, bet ir vidinių energijų dėka.

Žmogus gyvena aiškaus virsmo laikotarpyje, nes pats pajėgia suvokti ir pajusti, kaip jo gyvenimas keičiasi, kaip jis turi greitai prisitaikyti prie naujų žinių ir naujų sąlygų. Suvokia, kad jis neturi laiko gyventi sąstingyje, nes būdamas sąstingyje, gali greitai nebesuvokti nei išorinio gyvenimo pokyčių, nei vidinių galių pasireiškimų. Naujas susikirtimo taškas, kuriame susikerta naujas laikas, nauja erdvė ir nauja materija, skatina žmogų labiau į save priimti dieviškosios šviesos srautus, kad ir jo energinis – informacinis laukas greičiau keistųsi ir geriau prisitaikytų prie aplinkos. Dieviškosios šviesos transformacija į mintį ir materiją vyksta nuolat, kaip ir į santykius ir į žinias. Tik žmogus to nelabai apčiuopė, todėl ir įvardijo tai tik kaip evoliucijos procesus. Taip, žinoma, tai ir yra evoliucijos procesas, bet jis toks pagreitintas, kad žmogus turi įdėti sąmoningas pastangas keistis kartu su tuo procesu. Šiuo metu labai svarbu suvokti, kas yra bendravimas, kas yra santykis su savimi, su kitu žmogumi, su visa žemiška ir nežemiška aplinka. Žmogus labai įpratęs laikyti save visagaliu ir manyti, kad nuo jo norų ir troškimų priklauso visa egzistencija. Bet taip nėra. Jeigu taip būtų, tai kiekvienas galėtų gyventi amžinai ir amžinai būti sveiku bei produktyviu. Deja, nei vienas žmogus neišgyvena daugiau nei 150 metų. Nei vienas žmogus nemirė visiškai sveiku. Vadinasi, ne viskas yra žmogaus galioje, nors ir  kaip jis norėtų tai paneigti. Žmogus yra sąmonės materialus kūrinys. Sąmonė save išjaučia per fizinį kūną, per astralinį, mentalinį kūnus. Ir jeigu sąmonė nusprendė, kad jos potyriams ir savęs pažinimui reikalinga platesnė erdvė ir kitaip suvokiamas laikas, tai ji ir sukurs savo išraiškos materialiame taške tas naujas galimybes. Žmogaus ego struktūrai prie to reikia derintis. Bet jeigu jo ego nurims ir pripažins sau, kad ne kažkas svetimas nori per jį išjausti gyvenimą, o tik jo aukštesnioji sąmonė, tada ego leis protui priimti pokyčius ir sudarys visas sąlygas naujai išgyventi gyvenimą. Loginis protas kardinaliai keis savo vertinimo kriterijus ir priims daugiau naujų komponentų, kurie leis protui aiškiau suvokti, kas yra gyvenimas. Keičiasi laikas ir erdvė. Juose atsiranda daugiau apraiškų, kurias suvokti ir įvertinti turi protas, nes jis atstovauja žmogų materijoje. Per vidinius pojūčius žmogus prisiliečia prie savo aukštesniosios sąmonės, išjaučia jos virpesius, jos tiesas, bet interpretuoti jas, transformuoti šviesą į mintį, jau turi  protas. Proto funkcijai keistis turi padėti gebėjimas suvokti, kas yra bendravimas materialiame ir nematerialiame lygmenyje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *