7 ciklai II

7 ciklai (II-46)

Kokias žinias įmanoma atskleisti sugebėjus susilieti su savo aukštesniąja sąmone? Pirmiausia, aukštesnioji žmogaus sąmonė yra sukaupusi buvusių įsikūnijimų patirtis, kuriomis gali pasidalyti su žemiškąja sąmone – žmogumi. Antra, aukštesnioji žmogaus sąmonė gyvena kitame laike ir kitoje erdvėje. Ši sąmonė apjungia tiek įsikūnijimų praeitis, tiek būsimas ateitis, vadinasi, joje sukauptos žinios iš žmogaus ateities, iš jo būsimų įsikūnijimų. O įsikūnijimų variantų gali būti keli, bet iš principo jie mažai kuo skiriasi. Gali būti kiti žmonės, kiti pasiekimai ir tam tikri kiti įvykiai, bet esmė labai nesikeičia. Nes Žemė ir žmonija vystosi pagal tam tikrą modelį ir jeigu nėra didelio žmonijos sąmonės nuosmukio ar didelio sąmonės šuolio, tai ta ateitis yra labai lengvai nuspėjama. Teisingiau, iš aukštesnės sąmonės pozicijų, tos ateities variantai nėra labai skirtingi ir nesudaro sunkumų aukštesniajai sąmonei suvokti, koks bus sekančio įsikūnijimo gyvenimo tikslas. Aukštesnioji sąmonė nesikiša į žmogaus karminius ryšius ar labai buitiškas problemas. Ji stebi tik sielos brandą. O sielos brandai ne taip jau ir svarbu, ar tu sekančiame įsikūnijime būsi siuvėju ar kepėju. Žodžiu, aukštesnioji žmogaus sąmonė suvokia žmogaus ateitį ir praeitį ir ji turi jau daug daugiau patirties ir žinių, nei žemiškoji sąmonė.

Trečia, aukštesnioji sąmonė geba suvokti gyvenimus tam tikrose dimensijose. Ji gali bendrauti su angelais, arkangelais, ji gali bendrauti su Karmine Valdyba ar Sielos užduočių tarnyba, vadinasi, ji gauna informaciją apie žmogaus klaidas ir žmogaus galimybes iš subtiliojo pasaulio aplinkos. Ne vien iš savo buvusių ar būsimų patirčių, bet ir iš išorinės aplinkos, nors  tai ir subtiliojo pasaulio aplinka. Šios žinios dar svarbesnės žmogui, nes jos nėra labai sukonkretintos, nėra labai asmeninės, liečiančios tik žmogaus gebėjimus ir trūkumus. Tai jau sielos plano užduotys ir gebėjimai, kuriuos įgyvendinti padeda subtilusis pasaulis. Ir norint suvokti, kokias pagalbas gali gauti iš Gyvenimo sąmonės ir subtiliojo pasaulio, reikia suvokti, kurios gyvenimo užduotys atitinka aukštesniosios sąmonės siekius ir kada į žmogaus gyvenimą įsilieja pagalba iš subtiliosios erdvės. O į tuos klausimus ir gali atsakyti aukštesnioji sąmonė. Žmogus gali daryti prielaidas, bet tikslus atsakymas lieka tik aukštesniojoje sąmonėje.

Norint susilieti su savo aukštesniąja sąmone, reikia patikėti, kad ji egzistuoja ir kad jos suteikiamos žinios yra teisingos ir reikalingos žmogaus tobulėjimui. Kad pasinaudojus šiomis žiniomis, sugebėsi ne tik pagerinti savo žemiškąjį gyvenimą, bet ir įgyvendinsi savo esybės misiją, atskleisi tuos savo gabumus ir gebėjimus, kurie padės žmonijai keisti savo sąmonę ir sukurti didesnę pažangą, nei nuosmukį.

Aukštesnioji žmogaus sąmonė yra pajėgi bendrauti  su kosminėmis būtybėmis, kurios sukūrė Žemę ir žmogų, kurios numatė tikslus ir gaires, kaip žmogus turėtų gyventi, vadinasi, aukštesnioji sąmonė gauna informaciją iš pagrindinio šaltinio, kas sukūrė patį žmogų. Ji suvokia, kokias idėjas žmogus turėtų išskleisti, kad Žemė ir žmogus vystytųsi pagal Kūrėjo valią ir Jo planą. Ir jeigu žmogus geba suvokti tą valią, tai jo gyvenime atsiranda naujos energinės jėgos, kurios ateina iš Kūrėjo ir kurios keičia žmogaus žemiškuosius įpročius ir prisirišimus prie kolektyvinėje sąmonėje įsitvirtinusių tiesų. Šios naujos energinės jėgos negali veikti, kol žmogus nesutelkia dėmesio į jas. Vadinasi, žmogaus protas turi iškelti sau klausimą, ką jis galėtų keisti savo gyvenime, į ką turėtų labiau atkreipti savo dėmesį. O norint pažadinti naujus gebėjimus, jų nerasi savo išoriniame pasaulyje, jų nesužadinsi proto pagalba, lieka susitelkti į savo vidinius pajautimus ir patikėti, jog viduje yra žinios ir gebėjimai, kurie leis gyventi kitaip.

Kaip galima sužadinti miegančius gebėjimus? Tik dėmesio koncentracijos dėka. Jeigu savo viduje pajusite, kad galite veikti kažką naujo, reikia labai susitelkti į tai, ką jaučia širdis, kokios netikėtos mintys ateina jums į galvą. Reikia stebėti savo vidų ir suvokus, kad jumyse bunda nauja jėga, į tai reikia sutelkti savo dėmesį. Reikia ieškoti  galimybių apie naujus dalykus paskaityti literatūros (jeigu jau yra išleista tokia literatūra), reikia atlikti tam tikras dvasines praktikas, kurios leistų geriau susitelkti į save ir suvokti savo paskirtis. Reikia labiau sutelkti dėmesį į savo aukštesniąją sąmonę, kuri galėtų suteikti informacijos, kokios naujos jėgos ir galimybės yra atsiradusios jumyse. Susitelkite į dieviškosios šviesos srautą, esantį jumyse, leiskite aukštesnių vibracijų energijai įsitvirtinti jūsų kūnuose ir paprašykite savo proto, kad nustotų vadovauti ir viską analizuoti. Šioje meditacinėje formoje nereikia pasitelkti proto, jis reikalingas jau vėliau, kai suvoksite savo naujus gebėjimus. Bet prieš tai dieviškosios šviesos sraute išjauskite lengvumą, gerumą, jus gaubiančią meilę ir laukite, kol atsiras žinojimas, kaip turite gyventi ir  į ką turite sutelkti savo dėmesio energiją. Aukštesnioji sąmonė tokiu atveju turės galimybę jums tiesiogiai perduoti savo žinias, kurios leis jums kitaip veikti savo gyvenime. Ženklai apie tai, kad aukštesnioji sąmonė nori su jumis bendrauti gali būti perduoti per sapnus, per atsitiktines nuogirdas bei įsimintinas frazes, per nuojautą, kad kažkas jumyse turi įvykti. Vadinasi, atėjo laikas dar labiau sutelkti dėmesį į meditaciją, kurios metu save apgaubiate dieviškąja šviesa ir šioje šviesoje pradedate suvokti savo naujas paskirtis ir naujus tikslus. O galimybės atsivers iš karto, kai tik sugebėsite susivokti, ką turėtumėte savyje atverti, sustiprinti, pakeisti. Tokiu atveju pasijungia naujos energijos ir jūs pradedate gyventi kitaip, nei lyg šiol ir jumyse atsiveria nauji gebėjimai ir susikuria naujos gyvenimiškos sąlygos. Ir jeigu jums pavyksta tiksliai suvokti, kokios idėjos jums yra paduotos ir jas pradedate įgyvendinti, tai gyvenimiškoji aplinka iš karto pradeda tai atspindėti. Pirmiausia prasideda gyvenimo griūtis, o po to viskas susistato į tinkamas sąlygas gyventi ir skleisti naujas idėjas. Gyvenimo sąmonė sudaro visas sąlygas, kad jūsų buitis būtų patogi jums kurti. Jūs galite net pagal tai suvokti, kokius pagrindinius siekius turėtumėte įgyvendinti savo gyvenime. Jeigu jaučiate, kad darant tam tikrus darbus, jums gyvenimas sudaro visas sąlygas lengvai ir paprastai tai daryti, vadinasi, jūs gyvenate pagal aukštesniosios sąmonės pateiktas idėjas, kurias paremia subtilusis pasaulis ir Gyvenimo sąmonė. Jeigu jums nepavyksta per nuojautą ir meditaciją susivokti savo gyvenimo uždaviniuose, tai atkreipkite dėmesį į tai, ką remia jūsų Gyvenimo sąmonė, tai yra, kada susikuria sąlygos lengvai ir paprastai įgyvendinti savo tam tikrus planus. Ir suvokus, kada Gyvenimas jums padeda, galite suprasti, kokius darbus turėtumėte įgyvendinti. Turite du variantus, kaip suprasti savo aukštesniosios sąmonės ir Kūrėjo valios numatytus darbus jūsų gyvenime: per meditaciją, susiliejus su aukštesniąja savo sąmone, arba per pastebėjimus, kada į jūsų kasdienius reikalus įsipina Gyvenimo sąmonė. Ir ji padeda spręsti ne tik tai, kas susieta su aukštesniais planais, bet ir sutvarko viską, kad jums būtų geriau gyventi, kai jau pradedate gyventi pagal tikruosius savo tikslus. Atkreipkite dėmesį, ką jūs mąstote, ko siekiate ir ką darote, kai į jūsų gyvenimą įsiterpia Gyvenimo sąmonė. Gyvenimo sąmonė perima daugybės kasdienių problemų sprendimą. Jūs sutiksite reikiamus žmones reikiamu metu, jums atsiras laiko įgyvendinti tai, ką norite, bet nespėjate, jums atsiras net daugiau pajamų, kurios leis nebegalvoti kaip išgyventi tą dieną. Gyvenimo sąmonė į jūsų gyvenimą įsilieja tik tada, kai jūs jau gyvenate aukštesnių vibracijų minčių ir jausmų erdvėje ir susitelkiate į aukštesniosios sąmonės tikslus. Ir dar labiau suaktyvėja, kai pabunda naujos galimybės, kurios atitinka Kūrėjo valią. Jeigu patys iki galo nesuvokiate savo paskirčių, tai Gyvenimo sąmonė suves su tais žmonėmis, kurie sugebės pasiūlyti jums kuo užsiimti, ką daryti. Tiesiog neprieštaraukite Gyvenimo sąmonės vedimui ir stebėkite, kas vyksta su jūsų gyvenimu, ir jums liks tik neprieštarauti atsirandančiam gyvenimo pokyčiui bei nebijoti keistis ir daryti tai, ko lyg šiol nedarėte. Niekas nepajėgs pakeisti jūsų laisvos valios – nei subtilusis pasaulis, nei Gyvenimo sąmonė. Jeigu nenorėsite keistis ir bijosite rizikuoti, tai taip ir liksite gyventi tam tikroje stagnacijoje. Jūsų aukštesniosios sąmonės idėjos ir liks neįgyvendintos, nors ir apčiuoptos, suprastos, bet pritrūkus valios ir pastangų keistis, neįgyvendintos.

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *