7 ciklai II

7 ciklai (II-57)

Grįždami prie čakrų veiklos, jūs suvokiate, kad ta sistema kiekvienoje civilizacijoje buvo vis kitokia. Ankstyvojoje Atlantidoje pirmoji čakra buvo ta, kuri yra jūsų dabartinė trečioji čakra, bet palaipsniui atsivėrė ir antroji čakra. Matote, koks buvo atvirkštinis variantas, kai sąmonė siekė materializuotis. Lemūriečiai turėjo nuo ketvirtos čakros ir į viršų. Atlantidos laikais, įsikūnijusios sielos jau gebėjo sukurti trečiąją čakrą. Tuo pačiu ir aplinka jau buvo daug materialesnė, ir žemiškoji sąmonė tapo aktyvesnė. Vėlyvajame Atlantidos laikotarpyje jau aktyvavosi ir antroji čakra. Ir tuo laiku labai aiškiai pasireiškė žmogaus proto jėgos. Sustiprėjo ego. Atsirado galybė magų, kurie nevertindami Gėrio principų pažeisdavo daugybę kosminių principų. Už tai buvo sukurta karma ir sufokusuotas sąstingis žemiškajam pasauliui. O šioje civilizacijoje jau aktyvi ir pirmoji čakra, kuri atsakinga už gyvybės išlikimą.

Lemūrijos laikais ir dar ankstesniais laikais, kai jūsų sielos aukštesnioji sąmonė galėjo kūnytis į materiją su savo sielos kūnu – eteriniu kūnu, jūs gebėjote numatyti savęs virsmo galimybes. Galimybių erdvė buvo numatyta begalinė. Buvo apskaičiuota, kokioms energijoms darant įtaką, koks gali būti kuriamas pasaulis. Buvo sukuriamos pačios įvairiausios jūsų būsimų įsikūnijimų galimybės. Buvo numatyta galimybė vystytis ir be sąstingio laikotarpio, bet žmogus negebėjo suvaldyti jame atsiveriančių troškimų ir siekiamybių ir sukūrė daug neigiamumo, kuriam suvaldyti buvo reikalingas sąstingis. Ir dabar egzistuoja galimybė, kad žmonija įeis į sąstingio laikotarpį ir iš naujo mėgins save realizuoti materijoje. Tokia galimybė yra, bet nebūtinai ji turi dabar išsipildyti. Nes viskas priklauso nuo jūsų dabartinės sąmonės augimo tempų, nuo jūsų laisvos valios gebėjimo pasirinkti savo aukštesniosios valios siekius. Atsižvelgiant į jūsų sąmonės atsilaisvinimo kryptį, galiu pasakyti, kad sąmonės augimo kreivė kyla aukštyn. Jūs jau įvaldėte pirmosios čakros energijas ir jų sukurtas pasireiškimo galimybes. Jūs jau tobulai įvaldėte antrosios čakros sukurtą programą, kurioje aktyvūs jūsų siekiai, troškimai ir dabar gebate įvaldyti trečiosios čakros sukurtas programas, kai jūsų siekiamybė ir troškimai jau susilieja su jūsų aukštesniosios sąmonės siekiais.  Jūsų aukštesnioji sielos sąmonė, kuri sukūrė jūsų sąmonės atsilaisvinimo arba kitaip tariant sąmonės augimo programą, leidžia dabar atlaisvinti daug sąmonės kanalų, kurie atveria žmogui naują supratimą apie jo paskirtį Žemėje ir Visatoje, bei suteikia naujas galimybes saviraiškai.

Nuolatinis sąmonės kanalų atsilaisvinimas vyko pagal arkangelų pateiktą sąmonės augimo principus, tai yra, nuosekliai žingsnis po žingsnio link sąmonės nušvitimo. Ir tai buvo priderinta visai žmonijai. Tik vienetai aukštesnės sąmonės žmonių gebėjo išsiskirti su savo nuomone, požiūriu ir atskleidžiamomis tiesomis apie visatą, kosmosą, Žemę ar žmogų. Bet tie vienetai taip pat buvo tikslingai numatyti ir jiems buvo leista gimti anksčiau, nei žemės energinis laukas pajėgia jų skleidžiamų žinių vibracijas priderinti prie daugumos kolektyvinės sąmonės. Jiems nebuvo lengva įrodinėti savo tiesų, bet jiems vis tiek pavykdavo išjudinti kolektyvinės sąmonės apribojimus ir jų idėjos įsitvirtindavo.

Kai pradėjo įsisukti trečiosios čakros energija žmonės suprato, kad be jų egzistuoja ir subtilusis pasaulis, kuris su visa savo meile ir pagarba žmogui yra pasiruošęs jam padėti. Padėti žmogui iš išorės (kad ir iš nematerialaus pasaulio), kad žmogus greičiau įsisąmonintų tam tikras tiesas ir jo galimybes save išreikšti materijoje. Užsimezgė kontaktai su angelais, arkangelais, dvasios mokytojais, pakylėtaisiais valdovais ir kitomis kosminėmis būtybėmis. Visi tie kontaktai tapo įmanomi žmogui patikėjus, kad egzistuoja jėga iš kurios jie patys yra kilę, kad egzistuoja tam tikri principai, kurių laikantis galimas daug didesnis veiklos horizontas. Išsisukus pirmoms trims čakros savo galimybes atvėrė ketvirtoji ir penktoji čakros, kurios ir leido žmogui išjausti besąlyginę meilę, bei apčiuopti subtiliojo pasaulio žmogui suteikiamas galimybes.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *