7 ciklai II

7 ciklai (II-59)

Kai susilieja jūsų šios civilizacijos įsikūnijimų sąmonės kanalai, jūs nepatirsite didelio diskomforto. Nes visas šios civilizacijos gyvenimas yra paremtas tais pačiais principais. Jūs visados turėjote tuos pačius pojūčius, jūsų čakrų sistema jau  buvo sukurta aukštesniuose planuose ir jos veikimo principai visados buvo tie patys. Net ir tada kai pas žmogų jos veikia skirtingai. O štai, kai susilieja sąmonės dalelytės iš skirtingų civilizacijų jau prasideda problemos. Jūsų erdvėje gali neegzistuoti tam tikros dalelytės, kurios leistų funkcionuoti tiems pojūčiams, toms galimybėms, kurios egzistavo tam tikrose civilizacijose. Ir šiuo atveju padeda tai, kad jūsų bendrojoje erdvėje egzistuoja pasauliai, kurie turi tų materialių dalelyčių tiems pojūčiams sukurti, toms galimybėms atsirasti. Kai tie pasauliai pajaučia atitinkamus žmogaus skleidžiamus impulsus, jie susiaktyvina žmogaus erdvėje ir sukuria energinį lauką, kuriame jau egzistuoja informacija ir galimybė toms naujoms patirtims kurtis. Pasikeičia žmogaus vidinė materialioji aplinka. Šis procesas yra nuostabus ir labai įdomus, tik žmogus negeba jo pamatyti. Mes matome, kaip išsiskleidžia naujas energinis burbulas, kuris apgaubia žmogaus sąmonę. Kaip žmogus panirsta į naujus ieškojimus, kaip jis mėgina suvokti save iš naujo, ieško sau pagalbos, nes ne viską pajėgia pats suvokti. Matome, kaip dirba angelai ir arkangelai. Kaip Pakylėtieji Valdovai džiaugiasi tuo nauju žmogaus vystymosi pokyčiu. Matome, kaip jus globojantys  Dvasios Mokytojai perrašo jums pamokų užduotis. Kaip parenkami jums nauji žmonės, naujos situacijos, kad tik turėtumėte materialią erdvę išgyventi situacijas, kurios leistų išjausti naujus pojūčius, kurios leistų jums priimti pokytį savyje. Suvokiate, kiek daug jūs sustabdote, kai nusprendžiate nesiekti sąmonės augimo, kai atsisakote pokyčio energijos ir pasirenkate gyventi komforto zonoje. Tokiu atveju sustingsta visi subtiliųjų būtybių darbai ir jų galimybės pasireikšti taip pat sustabdomos. Sustabdoma galimybė toms kosminėms būtybėms atlikti savo užduotis, gauti savo patirtis ir tobulėti. Matote, kad nuo jūsų paprastų poelgių priklauso ne tik jūsų ar aplinkinių žmonių augimas, bet ir kosminių būtybių augimas. Ir jie tarsi pasitraukia nuo žmogaus. Pasitraukia, nes mato, kad tam tikrą laiko tarpą neturės galimybės per tą žmogų pasireikšti. Kai žmogus grįš į tą patį sąmonės augimo tempą, Mokytojai grįžta. Ar toks sustabdymas labai kenkia žmogui? Žinoma, kad ne, juk tai tik akimirka amžinybėje. Žmogus visados turės laiko viską išbandyti ir grįžti prie to, kas jau buvo pasiekta. Tiesa, nebūtinai tame įsikūnijime, nebūtinai sekančiame įsikūnijime, bet vis tiek sugrįš. Tik jau nuo jo pasitrauks tie žmonės, kurie turės valios toliau eiti savo dvasinio augimo keliu. Nes jų energiniuose laukuose susidarys vidinė erdvė su kitais žmonėmis ir kitomis galimybėmis.

Sąmonės augimo tempą galite blokuoti bet kokiais savo žemiškais sprendimais. Taip, kaip ir augimą paskatinate tam tikrais savo žemiškais sprendimais. Ir ne visados gebate suvokti ar tie sprendimai veikia teigiamai ar neigiamai, bet praėjus laikui, jau galite pastebėti savo pokytį. Arba galite pastebėti, kad pokytis neįvyko. Tiesa, pačiam pamatyti ir įvertinti tuos pokyčius ne visados pavyksta, bet Mokytojai visados sudarys sąlygas tai pajusti, suprasti, arba atves žmones, kurie tiesiog padės įvesti jus į augimo kelią. Į tą sąmonės augimo burbulą įsilieja ir buvusio įsikūnijimo sąmonė. Dažniausiai,  tuos procesus jūs neišjaučiate sąmoningai, jūs tik išgyvenate tam tikrus įvykius savo gyvenime ir paaštrėjusius jausmus. Bet būna atvejų, kai žmogus gali sąmoningai pajusti savo buvusią aukštesnio lygio sąmonę. Susiduria su savimi iš praeities akis į akį. Ir tuo pačiu metu žmogui tenka mąstyti, analizuoti iš abiejų pusių. Jis ne žiūri, koks vyksta veiksmas, bet dalyvauja abejuose personažuose. O išjausti tai, ką gebėjai išjausti buvusiame kitos civilizacijos įsikūnijime yra labai sudėtinga. Nes gyvenimo principai ten buvo kitokie. Net čakrų veikimo sistema kitokia. Vadinasi, jūsų dabartinės čakros turi veikti nepriekaištingai, kad galėtų lengvai susilieti jūsų ketvirtoji ar penktoji čakra su tų įsikūnijimų pirmąją ar antrąja čakra. Ir jeigu ten veikianti pirmoji čakra yra jūsų ketvirtoji čakra, tai suvokiate, kad suvokimo ribos labai skiriasi. Jūs galite pajusti to įsikūnijimo tik žemiausius virpesius. Tai ką galite atlaisvinti, jeigu jūsų gebėjimų riba yra tik ties pirma praeito įsikūnijimo čakra? Kai kada užstrigimai įvyksta ir pačioje vystymosi pradžioje. Bet, kita vertus, tose kitose civilizacijose vyko involiucija, vyko įsižeminimas ir jeigu jums pavyksta nuimti blokus nuo savo sąmonės pačiame žemiausiame to įsikūnijimo sąmonės lygmenyje, jūs iš karto atlaisvinate tokias stiprias energijas, kurios jus, dabartiniame įsikūnijime, gali taip stipriai pakylėti, kad pasijausite tokiame įvykių sūkuryje, jog negebėsite visko ir suvaldyti. Lemūrijos laikais užblokuota apatinės – meilės čakros – atlaisvinimas gali taip įsiveržti į jūsų jausmų pasaulį, kad pokyčio virpesius pajus ir sielos planas. Nes ketvirtoji čakra jau susilieja su sielos aukštesniuoju planu. Įvyksta pokytis jūsų sielos aukštesniojoje sąmonėje. Tada savaime prasideda pokytis ir jūsų žemiškajame plane. Keičiasi gyvenimo užduotys, jūsų atsinešta ar sukurta karma nebeturi tiek įtakos jūsų gyvenimui, nes viršenybę paima jūsų pakitusios sielos sąmonės savirealizacijos uždaviniai. Sąmonės lygiuose visados viršenybę turi aukštesnis planas. Žemiškajam gyvenimui pirmiausia įtaką daro sielos žemesniosios sąmonės plano uždaviniai. Jeigu jūsų sąmonė atsilaisvina tiek, kad pasiekiate savo sielos aukštesniąją sąmonę, tada jau ji ima viršų ir nustato žmogui naujus planus ir pamokas. Ir taip toliau. O atlaisvinus energinius srautus Atlantidos ar Lemūrijos įsikūnijimuose, jūs labai pakeičiate savo gyvenimo liniją. Nebent jau sėkmingai gyventumėte toje pakeistoje linijoje, kuri pasireiškė per jūsų gebėjimą susilieti su savo sielos aukštesniąja sąmone, ar savo esybės žemesniąja sąmone. Tada pokytis pasijus tik vidiniame pasaulyje. Įsitvirtins nauji pojūčiai, atsiras naujos savirealizacijos galimybės, kurios labiau pasireikš dvasinėje plotmėje, nei žemiškajame gyvenime.  

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *