7 ciklai II

7 ciklai (II-6)

   Žmogaus kūnas nėra pritaikytas ilgai gyventi, bet tai ne elohimų kūrybos spraga. Taip yra, nes žmogus per gyvenimą sukuria tiek daug negatyvumo, kad tas negatyvumas pats sunaikina kūną ir žmogus anksti miršta. Vėliau aukštesnioji sąmonė vėl atgimsta, bet to negalima vadinti atsinaujinimu ir virsmo etapu. Atsinaujinimas ir virsmas materijoje pasireiškia žmogaus sąmonės augimu. Gebėjimu nuolat priimti naujas idėjas į savo gyvenimą, prisiderinti prie jų, pritaikyti jas savo kasdienybėje. Būna žmonių, kuriuos mirusiais galima laikyti jau nuo 30 ar 40 metų. Tai priklauso ne nuo fizinės sveikatos, o nuo noro gyventi ir kurti. Kai nebėra noro gyventi – žmogaus dvasia miršta (čia vaizdžiai sakant). Tiesiog sąmonė įeina į sąstingį ir nebefunkcionuoja.  O tai reiškia, kad negeba atsinaujinti. Kai žmogus gyvena tam tikro komforto zonoje ir nesistengia daugiau kurti, tai taip pat sąstingis. Gal aukštesnių vibracijų lygmenyje, bet sąstingis.

Viena iš idėjų, kodėl norisi užrašyti šią knygą, tai noras paskatinti žmones nuolat tobulėti, nuolat prisiderinti prie Visatos Kūrėjo formuojamų idėjų. Priderinti savo mentalinius, emocinius ir fizinius kūnus prie Aukščiausios Sąmonės Šaltinio siunčiamų idėjų ir tapti savarankiškais savo gyvenimo kūrėjais. Tų žinių jums ir nereiks išėjus į subtilųjį pasaulį, bet visados reikia prisiminti, kad didžiausias ir greičiausias virsmas vyksta materijoje. Ir jeigu žinosite ko siekti ir kaip gyventi, jūs galėsite daug daugiau pasiekti. Žinoma, šiuo metu žmonija sėkmingai bendradarbiauja su blogio energija ir susilieja su griaunančiąja jėga. Tiek blogis, tiek griovimo funkcija yra numatyta Visatos Kūrėjo, todėl ji neprieštarauja egzistencijai. Bet nežiūrint į tai, vis tiek būtų nesėkmė, jei žmonija sunaikintų savo pasaulį. Mes, elohimai, priėmėme idėją, kad žmogui reikia duoti daugiau žinių jam suprantama kalba, kad žmogus kurtų ne tik savo sąmonės lygyje, bet gautų tiesioginę pagalbą iš subtiliojo pasaulio būtybių. Vienas iš žmonijos gyvenimo variantų yra savęs susinaikinimas, bet nebūtinai jis turi įvykti. Kai auginate vaiką, tikitės, kad jis užaugs geru žmogumi, nors variantų yra pačių įvairiausių, bet nebūtinai pildosi blogieji variantai. Taip ir Žemė bei žmonija turi daugybė variantų. Tik žiūrint iš aukštesnio sąmoningumo lygio matosi kuria kryptimi vystymasis vyksta. Ir šiuo metu labai akivaizdžiai matosi, kad žmonija vis dar negeba peržengti blogio energijos srauto ir vis gyvena negatyvių jausmų ir negatyvių minčių pasaulyje. O juk galėtų gyventi pozityvių ir džiaugsmingų minčių ir jausmų pasaulyje, kuriame vyrautų ne kova ir pasipriešinimas, o palaikymas, geranoriškumas, atjauta, tolerancija.

Žinodami, kad Aukščiausioji Sąmonė iš savo branduolio atsiunčia galingas virsmo energijas, kurios kardinaliai palengvintų ir pagerintų žmonių gyvenimą, norisi kad žmonės pakylėtų savo žemiškąją sąmonę ir savo energiniu lauku galėtų priimti pas pokyčio energijas. Tam reikalingos mūsų žinios ir jūsų darbas su savimi.

Žmogus yra Visatos Kūrėjo suformuota kibirkštis. Mes, elohimai, taip pat esame kibirkštys, bet mes negalime gimti Žemėje tiesiogiai, nes Žemė ir žmogus yra ir mūsų sąmonės dalis, o visi kartu įeiname į Visatos Kūrėjo sąmonę. Mes, elohimai, esame Visatos Kūrėjo kibirkštys, kurios perėjome atgimimus kituose pasauliuose, suformavome save kaip savarankiškas aukšto energinio lygio būtybes ir įgijome teisę savyje formuoti naujus pasaulius. Vadinasi, mes esame jumyse, kaip kad ir Visatos Kūrėjas yra jumyse. O kadangi Visatos Kūrėjas yra Aukščiausios Sąmonės Šaltinio kibirkštis, tai jumyse yra ir Aukščiausios Sąmonės dalelyčių. Jeigu žmogus ir Žemė yra mūsų dalis, tai mes automatiškai atgimstame per jus ir kuriame per jus, bet neatgimstame konkrečiai kaip atskira būtybė. Patys nesimaterializuojame, bet mūsų sąmonė persismelkia per visą kūrinijos sąmonę.

Pasakyti, kas yra konkretus žmogus, būtų labai sudėtinga. Nes, pirmiausia, giliausioje jo šerdyje yra Aukščiausios Sąmonės Šaltinio branduolio energija, kuri persipina su kūrimo, saugojimo ir griovimo sąmone. Tada į žmogaus sąmonę įeina Visatos Kūrėjo sąmonės dalis, kurią papildo gyvybės funkcija. Žemesniame lygmenyje, bet vis dar giliai žmogaus viduje, yra elohimų sąmonės energija. Kiekviena šį energija gali pasireikšti tik tada, kai žmogaus sąmonė tiek pakylėja savo vibracijas, kad atsiranda sąskambis su to lygio sąmone. Pvz. jei žmogaus sąmonė pakiltų tiek, kad atsirastų sąskambis su elohimu, tai jis pats taptų elohimu – savarankiško pasaulio kūrėju.

Perėjus 7 vystymosi ciklus, žmogus gali pakylėti savo sąmonę iki arkangelų sąmonės lygmens. Vadinasi, žmogus, gyvenantis Žemėje, gali išskleisti tokius virpesius, kaip išskleidžia jo Arkangelas. Ir Žemės erdvė gali taip pasikeisti, kad ją būtų galima pavadinti rojumi, o ne pragaru. Šiuo metu žmonių energetika tokia žema, kad lygi pragaro energetikai, todėl Žemėje susiformuoja tokie taškai, kuriuose yra daug skausmo, smurto, nesantaikos. Norisi jums suteikti daugiau žinių, kaip pakeisti Žemės energinį lauką ir kaip pakeisti žmonijos kolektyvinę sąmonę, kad Žemę galėtumėte vadinti rojumi.

Jau supratote, kad jūsų Visatos Kūrėjo sąmonėje cirkuliuoja daugybės atspalvių energijos, tame tarpe gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos. Šios skirtingos energijos turi vienodas galimybes ir teises materializuotis jūsų gyvenime ir tik nuo jūsų asmeninių pasirinkimų priklauso, kuri energija stiprės ir dauginsis. Jeigu jūsų gyvenime daugiau įtampos, streso, liūdesio, pykčio, pavydo, kaltės, baimių – tai jūs sėkmingai stiprinate blogio energiją. Ir ne Visatos Kūrėjas kaltas, kad egzistuoja blogis, o jūs, nes jį maitinate savo negatyviomis mintis ir jausmais. O galėtumėte sėkmingai maitinti gėrio energiją – džiaugtis gyvenimu, mėgautis bendravimu su žmonėmis ir aukštesnės sąmonės būtybėmis, skleisti meilę ir valdyti savo ego neigiamas apraiškas. Tik nuo žmogaus asmeninės valios priklauso su kokiomis energijomis jis gyvena ir ką kuria. Jeigu žmogus pasiruošęs nuoširdžiai su savimi dirbti, pažinti save, išvalyti savo mintis ir jausmus nuo neigiamumo, išeiti iš uždaro savo gyvenimo rato ir kurti bendrą gerovę visai žmonijai, tai jis turi teisę žinoti, kas jis yra. Kokios energijos yra jo struktūroje ir ką jis gali savyje atskleisti, keldamas savo sąmoningumą ir energinio lauko vibracijas.

Visatos Kūrėjo sąmonėje mes, elohimai, užaugome, perėjome savo vystymosi etapus ir jie nebuvo panašūs į žmogaus vystymosi etapus, nors idėja vyravo ta pati: turėjome teisę rinktis kaip gyventi, ką kurti. Pakėlus savo sąmonę iki elohimų lygmens, tapome elohimais-kūrėjais, savo sąmonėje galėjome auginti Visatos Kūrėjo suformuotas kibirkštis. Suformavome žmogų, suformavome jo sklaidai reikalingą materiją. Taip, Visatos Kūrėjo sąmonėje sukūrėme atskirą materialų tašką – Žemę ir į ją nuleidome sužemintų vibracijų sąmonę – žemiškąją sąmonę. Norint sužeminti Visatos Kūrėjo suformuotos kibirkšties sąmonę, reikėjo tą sąmonę perleisti per vis žemesnių vibracijų energijos sąmonės sluoksnius, kol susiformavo struktūra – žmogus.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *