7 ciklai II

7 ciklai (II-61)

Sielos sąmonės dalelyčių sujungimas vyksta labai nuosekliai, nepažeidžiant pirmumo principų. Sielos aukštesnioji sąmonė stebi, kokiu kursu vyksta sąmonės atlaisvėjimas ir kokius modelius kuria jūsų žemiškoji sąmonė. Prisiminkite, amžinybės erdvėje ir laike yra be galo daug variantų kaip gali gyventi žmogus. Tiek pat daug variantų egzistuoja ir sielos pasirinkimuose. Jūsų aukštesnioji sielos sąmonė, gal net labiau tai įtakoja jūsų esybės sąmonė, pasirenka tam tikrą saviraiškos kryptį. Visatoje egzistuoja daugybė dėsnių, daugybė tiesų, daugybė galimybių ir visko patirti neįmanoma. Taip, kaip žmogus per savo gyvenimą nėra pajėgus patirti visko, ką gali patirti kiti žmonės, taip ir siela negali patirti visko. Todėl ji renkasi patirčių kryptį: ką turėtų patirtį, ką išmokti ir ką nuveikti. Sielos aukštesnioji sąmonė stebi, kokius pasirinkimus daro žemesnioji sielos sąmonė būnanti įsikūnijimuose ir ji, numatydama patirčių kryptį, leidžia susijungti toms sąmonės dalelytėms, kurios leidžia  eiti ta kryptimi. Todėl yra sujungiamos ne visos sielos sąmonės dalelytės, kurios įsitvirtino tam tikrame egzistenciniame taške, o tik tos, kurios gali būti reikalingos patirčių išgyvenimui, numatytam gyvenimo keliui tikslingai nugyventi. Kiekviename įsikūnijime jūs patyrėte daugybė įvykių, išmokote daugybė dalykų, bet ne viskas tampa reikalinga, todėl paimama iš to taško, tik tai, kas tikslinga. Įsikūnijimų susiliejimas įvyksta, kai jūsų sąmonė pajėgia įžengti į amžinybės erdvę ir laiką ir savo gyvenimą sufokusuoja amžinybėje. Ne atskirtyje, ne Žemės erdvėje ir laike, o amžinybės laike ir erdvėje, kur visi gyvenimai yra viename laike, vienoje erdvėje ir aktyvus vienu metu. Jums atrodo, kad praėjęs įsikūnijimas tai jau praeitis, kaip ir praėjusi diena jau praeitis ir ji nebeegzistuoja. Bet tai netiesa. Žemės erdvėje kaip ir nebeegzistuoja tai, kas buvo, bet amžinybės laike viskas vyksta vienu metu. Kiekvienas įsikūnijimas vyksta vienu metu, kaip ir kiekviena ateitis egzistuoja dabar. Ir nuo kiekvieno pokyčio bet kuriame laike, įvyksta pokyčiai ateities gyvenimų variantuose. Protu tai sunku suvokti, bet taip jau yra. Ir tas aukštesnysis protas tai geba įvertinti, kaip tai geba įvertinti ir jūsų sielos aukštesnioji sąmonė. Ji gali įvertinti ką jūs darote dabar ir kas jums reikalinga dabar. Taip pat ji vertina ir kitus įsikūnijimus. Ir jeigu mato, kad šios akimirkos pokytis gali įtakoti jūsų praeitį, tai ji įtakoja jūsų šios akimirkos pasirinkimus, sprendimus ir praeitis keičiasi. Kartu ji keičia ir jūsų dabarties akimirką. Painu? Tiesa. Todėl jūs negalite aiškiai suvokti, kodėl jūsų gyvenime įvyksta tam tikri įvykiai. O jie gali įvykti tik todėl, kad jie reikalingi, norint pakeisti praeitį, kuri iš karto pakeistų ir jūsų dabartį.

Sielos aukštesnioji sąmonė, stebėdama jūsų visus įsikūnijimus, nustato, kokiame įsikūnijime kokie virsmai vyksta ir jeigu reikia vieno įsikūnijimo patirtį papildyti praėjusio įsikūnijimo patirtimi, tai sujungia tų įsikūnijimų sąmonės dalelytes ir jūs įgaunate galimybę išgyventi sąmonės susiliejimo akimirką, kai save suvokiate skirtinguose laikuose, skirtingose erdvėse. Sąmonės dalelyčių susijungimas būna svarbus ne tik dabartiniam jūsų įsikūnijimui, bet ir tos praeities įsikūnijimui. Ir jeigu nenaudinga praeičiai susilieti su jūsų dabartimi, tai to ir neįvyks. Tai turi būti abipusė nauda ir abipusis progresas. Bet tai jau jūsų aukštesniosios sielos darbas, jos kūryba, jos pasirinkimai ir jos „žaidimo“ taisyklės. Ji nori savo žemiškąją sąmonę ištobulinti, suteikti daug daugiau laisvės ir galimybių materijoje ir ji programuoja variantus, kas ir kada turi susilieti.

Į jūsų žemiškuosius pasirinkimus įsikiša tik jūsų žemesnioji sielos sąmonė, kuri atsakinga tik už šį įsikūnijimą. O sielos sąmonės dalelyčių sujungimą koordinuoja jūsų sielos aukštesnioji sąmonė. Ji labai džiaugiasi, kai žmogaus sąmonė yra pajėgi priimti virpesius ir informaciją iš kitų savo įsikūnijimų. Susiliejusi sielos sąmonė sufokusuoja daug daugiau materinės jėgos šios dienos kūrybai. Ir tai iš karto nustato naujas galimybes kitiems įsikūnijimams. Numatomi variantai, kur pagal atitinkamą sąmonės lygį galės kūnytis jūsų žemiškoji sąmonė ir ką ji galės nuveikti. O tai jau priklauso nuo sąmonės vibracijų dažnio, nuo to, kokio energinio dažnio impulsus ji pajėgs išskleisti. Ar ji turės ir toliau reinkarnuotis į uždaros erdvės pasaulį su trimačiu gyvenimo standartu ar dar mažesniu standartu, ar ji jau galės save realizuoti keturmatėje erdvėje. O gal ji galės realizuoti save toje keturmatėje erdvėje kaip labiau išsivysčiusi būtybė, o ne ta, kuri žengia toje erdvėje pirmuosius žingsnius? Pasirinkimo galimybių labai daug, kaip ir erdvių, kurios atitinka tam tikras materijos pasireiškimo stadijas, taip pat yra labai daug. Žodžiu, yra daug paralelinių pasaulių, kuriuose gali egzistuoti ir egzistuoja jūsų pačių aukštesniosios sielos sąmonė.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *