7 ciklai II

7 ciklai (II-62)

Pirmoje knygoje užsiminiau apie paralelinį pasaulį, kuriame užsifiksuoja tai, ką jūs realiai kuriate šią akimirką. Taip jūs modeliuojate save į tam tikro energinio lygmens ateities pasaulį. Jūs dabar kuriate tarsi  patirčių juostą su tam tikromis vibracijomis ir pagal tą juostą jau numatoma, kokiame pasaulyje jūs galėsite save realizuoti kitame įsikūnijime. Bet kokiu atveju yra tęstinumas tarp jūsų praeitų gyvenimų, dabarties kūrybos ir ateities galimybių.  Jūs nesąmoningai modeliuojate savo ateitį. Jūsų veiksmai, jūsų išgyvenimai užsifiksuoja tame paraleliniame pasaulyje ir jūs taip sukuriate savo realizacines galimybes ateities įsikūnijimuose. Kaip pažymėjau, tai jūs dabar darote nesąmoningai, nes jus valdo jausmai, jus valdo jūsų ego ir daug kas jūsų gyvenime vyksta nesąmoningai, įtakojant jūsų karminiams procesams, jūsų sielos daromiems pokyčiams ir t.t. Bet buvo įsikūnijimų, kai jūs aiškiai suvokėt kaip reikia kurti ateities gyvenimus. Lemūrijos laikais jūs aiškiai sumodeliavote daugybę savo ateities gyvenimo variantų. Tai atlikote sąmoningai, paringdami tam tikras galimybes, numatydami, kokius potyrius norėtumėte išgyventi. Kodėl taip svaru jums jūsų įsikūnijimo Lemūrijos laikais kūryba? Prisiminkite, tai laikais pirmoji lemūriečio kūno čakra buvo meilės čakra. Ji ištransliavo jūsų aukštesniosios sielos sąmonės idėjas, kurias dabar tik pradedate suprasti ir įgyvendinti. Lemūriečiai gyveno penkiamatėje ir keturmatėje erdvėje. Jūs į tas erdves tik pretenduojate įeiti, todėl ta lemūriečių kūryba ir yra jums taip svarbi šiandieną. Tiesa, daug ką šiandieną įtakoja atlantiečių kūryba ir iš ten atėję karminiai blokai, bet į tai dabar nesigilinu. Jūs, šiame žemiškajame gyvenime jau išsukate savo trečiąją ir ketvirtąją čakras (nors didžioji dalis žmonių dar gyvena pirmosios ir antrosios čakros įsisukimo procese). Per tas čakras atsiveriantys energijų srautai leidžia jums susilieti su pirmaisiais savo įsikūnijimais Žemėje. Nors ir vėl negaliu pasakyti, kad su pačiais pirmaisiais įsikūnijimais, nes buvo žvalgyba jūsų pasaulyje ir tų įsikūnijimų, kai materijoje pasireiškėte kaip būtybės, kurių pirmosios čakros buvo dabartinė jūsų šeštoji ir septintoji čakra. Tai jūsų esybės žemesniosios sąmonės žvalgyba jūsų dabartinėje materijoje. Esybės sąmonė ieško Visatos pasauliuose erdvės kur galėtų save geriausiai realizuoti. Ir ji sufokusavo savo dėmesį į Žemės erdvę, kurioje buvo numatytos tam tikros vystymosi gairės. Tuo tarpu Žemė tik formavosi. Buvo parenkamos, kokios planetos skries aplink Saulę, kokią įtaką jos darys Žemės virsmui, žmonių gyvenimams. Toms planetoms buvo parenkamos tam tikros vibracijos, tam tikros cheminės sudėtys, buvo numatoma, kokia sąmonė gaubs tas planetas, kokia sąmonė gyvens tose planetose ir buvo apskaičiuojama kokiame taške gali geriausiai išsiskleisti esybės sąmonės dalis, kuri planeta geriausiai atitiks sąlygas fizinio kūno gyvenimui. Esybės sąmonės dalis materializavo save į šviesos kūną, kuris galėjo sukurti sau materialų apvalkalą, kuris egzistavo šeštos ir septintos čakros energijų pagrindu ir taip nustatinėjo galimybes, kaip įmanoma gyventi Žemės erdvėje. Tuo metu dar neegzistavo nei jūsų praeitis, nei ateitis, nei dabartis. Visatoje nebuvo jūsų gyvenimų. Amžinybės erdvėje ir laike nebuvo jūsų gyvenimų linijos. Ji pradėjo kurtis tik tada, kai į Žemę įėjo jūsų sielos aukštesnioji sąmonė. Ji nustatė jūsų būsimų gyvenimų galimybes. Ir dabar toje erdvėje nėra labai tolimų jūsų ateičių. Ateities kūryba priklauso nuo jūsų vidinės jėgos šią akimirką. Jūsų vidinės energijos dėka jūs jau dabar galite amžinybės erdvėje modeliuoti kelių kartų įsikūnijimus. Tie, kurie nesąmoningai gyvena dabar ir kurių sąmonę įtakoja tik antroji čakra, tai sukuria tik porą – trejetą būsimų įsikūnijimų variantų galimybes. Kai kurie iš jūsų dabar jau geba sutelkti materialios energijos tiek, kad numato kokią dešimt būsimų įsikūnijimų. Jūs savo materijos kūrimo jėga sukuriate pasaulius, kurie neegzistavo Visatoje. Visatoje egzistuojate jūs, bet, koks skaičius jūsų sukurtų pasaulių egzistuoja Visatoje, jau priklauso nuo jūsų materinės jėgos. Prisiminkite pokalbį apie vidinę materinę jėgą, nuo kurios priklauso jūsų dabartinio gyvenimo kokybė. Ši jėga daro įtaką ne tik jūsų dabartiniam gyvenimui, bet ir busimų gyvenimų sukūrimui. Ir juo didesnė jūsų vidinė jėga, tuo daugiau savo pasaulių galite sukurti, tuo daugiau patirčių galite išgyventi. Taip jūs sukuriate savo ateities pasaulių modelius, bet kadangi tai jau jūsų dabartinio momento vaisius, tai jūs galite iš ateities paimti informaciją ir energiją ir ją panaudoti dabartiniam gyvenimui. Jūs asmeniškai kaip ir nežinote, kokie tie pasauliai bus, bet juos jau sukūrė jūsų sielos aukštesnioji sąmonė paimdama jūsų sukurtos vidinės materialios erdvės energiją. Ji gali modeliuoti būsimus įsikūnijimus ir į tą modeliavimą jau įsijungia ir jūsų Dvasios Mokytojai, ir Pakylėtieji Valdovai ir kitos kosminės būtybės. Žinoma, tą kūrybą prižvelgia jūsų esybės sąmonės dalis, kuri atsakinga už įsikūnijimą Žemės erdvėje. Kitaip tariant, visą tą kūrybą prižiūri jūsų Aukščiausiasis Aš. Ir jeigu norite bent jau suvokti savo kelio gaires, jums reikia išmokti susilieti jei ne su savo Aukščiausiuoju Aš, tai bent su sielos aukštesniąja sąmone. Ir būtina pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios atsiveria susiliejus sielos sąmonės dalelytėms, kurios perneša informaciją ir energines galimybes į jūsų laiką ir erdvę.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *