7 ciklai II

7 ciklai (II-63)

Ateityje egzistuojantys pasauliai yra pripildyti energinių dalelyčių, kurios į save įtraukia galimybių sferas ir iš kitų pasaulių. Ateities pasaulis, kol jis egzistuoja jūsų paraleliniame pasaulyje yra pripildytas dujinės medžiagos, todėl materija dar nesusikūrusi. Tos dujos gali greitai išsisklaidyti ir transformuotis į kitokius pavidalus, į kitokius pasalius. Paralelinis pasaulis egzistuoja ne materialia fizine forma, o dujine. Tos ateities vibracijos yra aukštesnio dažnio nei dabartinio pasaulio. Jeigu jūsų sąmonė degraduoja ir nyksta, jos ateities gyvenimas bus jau dabar egzistuojančiame materialiame pasaulyje. Jūs iš savosios Žemės erdvės niekur neišeisite. Bet, jeigu jūsų dabartinėje kūryboje yra daug aukštų dažnių impulsų, tai jūsų ateitis kuriasi  paraleliniame pasaulyje, kuris gali virsti jūsų gyvenimo tikrove, bet jau visai kitoje planetoje su kitais dėmenimis.

Saulės sistemoje jūs matote tik planetas ir neapčiuopiate gyvybės formų. Bet gyvybė egzistuoja kiekvienoje planetoje. Tai nuoseklūs pasauliai, vienas kitą papildantys ir leidžiantis jūsų žemiškajai sąmonei gyventi įvairių vibracijų lygmenyse ir išbandyti gyvenimo  kūrybą kitose planetose. Jūs jau gyvenote ir Marse, ir Veneroje. Marse buvo labai aktyvus protas, Veneroje – jausmai. Žemė tarpininkė tarp proto ir širdies. Ji apjungia abi šias energijas į harmoniją. Vadinasi, ateidami gyventi į Žemę, jūs pirmiausia mokotės išgyventi harmoniją ir balansą. Todėl jūsų pasaulyje aktyvus pasirinkimas tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos. Jūs čia mokotės harmonijos, dar kitaip tariant – vidinės pilnatvės. Jeigu nežinote, kokie jūsų gyvenimo tikslai, tai galiu atsakyti – jei gyveni Žemėje, tai pagrindinis tikslas išmokti gyventi harmonijoje tarp savo minčių, jausmų ir veiksmų. Harmonijoje su gamta, harmonijoje su Kūrėju, su kitu žmogumi. Neįmanoma, kad viskas jums patiktų, kad tolerancija užslopintų jūsų norą prieštarauti, ginčytis. Jūs gi ieškote pusiausvyros tarp savo tiesos ir tuo metu egzistuojančios tiesos Žemėje. Jūs nuolat išgyvenate dvilypius jausmus, tai jums gerai, tai jums blogai. Tai jūs norite ramybės, tai aktyvumo. Tai tylos, tai garso. Bet visko ir turite norėti, nes jūs mokotės viską suderinti į harmoniją. Jūs turite viską suderinti į harmoniją, bet kartu sąmoningai progresyviai kilti aukštyn. Daugiau žinoti, daugiau padaryti, daugiau suvokti, daugiau išjausti ir daugiau ką apimti į savo harmonijos lauką.

Kiti pasauliai nebuvo tokie aktyvūs harmonijos kūrime. Bet tuose pasauliuose neveikė ir skirtingi poliai. Jūs tiesiog gyvenote kitokioje terpėje ir kitokiuose principuose. Tai ir yra nuolatinio virsmo siekimas. Tiesa, gali būti, kad jūs to poreikio neišjaučiate, bet tik todėl, kad įėjote į savo sąstingio periodą ir gyvenate tarsi letargo būsenoje. Bet Visatoje viena iš pagrindinių taisyklių yra ta, kad sąmoninga gyvybė turi save nuolat ugdyti. Jeigu žemiškoje erdvėje to ir nesuvokiate iki galo, bet pažvelgus iš savo sielos pozicijų, jūs aiškiai suvokiate kaip jums sekasi ugdyti save, ypač mokantis apjungti savo gyvenimo visumą į harmoniją. Kai tai išmoksite, jūs galėsite pereiti į kitas planetas ir ugdyti savyje kitus jausmus, kitas idėjas. Harmonija išgyvena meilės energijose. Todėl jūsų Žemė atstovauja meilės energiją. Meilė – tai supratingumas, vienas kito palaikymas, supratingumas. Daugybę dalykų jūs išgyvenate savo žemėje per visus įsikūnijimus. Jūsų uždaviniai yra patys įvairiausi ir daugiasluoksniai. Kiekviena sąmonė siekia išgyventi savo lygmens pamokas, siekia kurti pagal savo gebėjimus. Jūs, kai žmogus, manote, kad tik protas ir širdis kuria jūsų gyvenimą. Bet tai tik dalis jūsų kūrybos ir dalis suvokimo, kad esate iš tikro. Kiekviena jūsų sąmonės dalelytė geba veikti savarankiškai. Tik jūsų protas negeba dirbti kaip labai geras kompiuteris, kuris gebėtų apjungti daugybę duomenų iš karto. Bet jūs nuolat persiprogramuojate, nuolat keičiasi jūsų gebėjimai ir jūs nuolat kitaip pamatote savo gyvenimą ir savo galimybes. Juo aukštesnė jūsų sąmonė tuo daugiau ji apjungia jūsų skirtingų įsikūnijimų sąmonės dalelyčių, kurios gali pasireikšti jūsų dabarties gyvenimo realybėje.

Gyvenimas yra nuostabus dalykas ir ypatingai netikslingai jis dabar gyvenamas. Jūs turite tiek daug progų pažinti vis subtilesnius savo sąmonės lygmenis, jūs galite gyventi toje pačioje akimirkoje skirtinguose laikuose. Jūs galite išjausti aplinką per įvairius savo sąmonės lygius. Galite save suvokti ir kaip augalas, ir kaip gyvūnas, ir kaip subtili kosminė būtybė. Jūs galite transformuoti savo mintis į materiją, jūs galite savo jausmų jėga užpildyti savo erdvę kokybiškomis sveikomis ląstelėmis, taip leisdami atsigauti gamtai ir pačiam žmogui. Jūs galite pasitelkti išmintį iš bet kurio Žemėje gyvento laikotarpio ir visa taip apjungti į kūrybą. O dabar jūs net nesuprantate kas yra kūryba. O kaip suprasite, jeigu neišjaučiate visų savo gebėjimų ir galimybių. Gyvenate labai riboto suvokimo erdvėje. Nesakau, kad jūs protiškai atsilikę. Ribotas suvokimas – tai maža amplitudė to, ką išjaučiate, suprantate ir labai mažai tiesų apjungiate į savo kūrybą. Toks yra faktas, tokia yra šios akimirkos situacija ir ji gali keistis. Jūs jau turite galimybę suprasti, kad egzistuoja be galo daug galimybių jūsų veiklos sferose ir savo gyvenimą galite pripildyti naujovėmis. Tiesa, tai ir darote, bet dar ne masiškai ir dar esate labai nedrąsūs. Tuo labiau, kad jūsų egoistiniai siekiai viską suasmeniną ir padaro iš visko asmeninę naudą. Tai riboto džiaugsmo energija. Jeigu jūsų kūryba atneš naudos daugumai žmonių, jūs tikrai pajusite savo gyvenimo pilnatvę ir harmoniją. Jūsų gyvenimo vertinimo kriterijai yra neteisingi. Jūs laikote savo gyvenimą sėkmingu ar savo dieną prasmingą, tik sukūrę materialią naudą sau ir savo artimiesiems. Jeigu jūs kursite, pasiremdami Visatos dėsniais ir Visatos energijomis, jūsų sureikšminimas asmeninės naudos labai sumažės. Tai tiesiog bus nebeaktualu. Asmeninė nauda susikurs kaip pasekmė, bet ji nebebus siekiamybė. Kurdami visuotinę gerovę ir naujumą, jūs automatiškai sukursite erdvę, kurioje bus gera gyventi ir jums. Tiesiog ta buitis jūs labai pasikeis ir nebevargins. Jūs išaugsite iš to laikotarpio, kai svarbu yra išgyventi, kai svarbu yra kažką reikšmingo pasiekti, kad kiti vertintų. Tai pirmos ir antros čakros veikimo principai. Vėliau, jūs kursite tik dėl to, kad tai įdomu jums ir naudinga visai aplinkai. Jūs nelauksite pripažinimo ir įvertinimo. Jūs tiesiog pasidalinsite savo kūryba, kad ir kiti galėtų pasinaudoti jūsų žiniomis ir savaip kurti savo gyvenimus amžinybėje. Trimatės erdvės pasaulis turi labai aiškias ribas ir labai aiškius principus, kurių jūs ir laikotės: tai saviraiška, pripažinimas, patogumas ir t.t. Keturmatėje erdvėje egzistuoja jau kiti kokybiško gyvenimo vertinimo kriterijai. To pasekoje ir jūsų siekiai bus kiti. Jie nebebus tokie suasmeninti. Net ir nuolatinis noras padėti kitam, tai tik trimatės erdvės principas, nors ir teigiamas. Ketrumatėje erdvėje pagrindinis principas bus netrukdyti kitam dirbti ir gyventi. Netrukdyti jam kurti savo erdvės burbule. Ir išlaikant tą nepriklausomybę jūs dalinsitės patirtimi ir džiaugsitės bendromis galimybėmis projektuoti bendrą produktyvią erdvę. Siekiamybė vis labiau užleis vietą šios akimirkos didingumui. Kiekvienas gyvensite tam tikrame vibraciniame lygmenyje, kur įtakos neturės žemesnis lygmuo, o aukštesnis lygmuo patars tik tada, kai jaus būtinybę patarti dėl dar didesnės pažangos sukūrimo ir laisvės jūsų kūrybai suteikimo.

Nevaržykite savo minčių, nevaržykite savo siekių sukurti kažką visiškai naujo, bet prisiminkite, prasmę turi tai, kas kuria harmoniją, nes jūs gyvenate būtent Žemėje ir mokotės meilės erdvėje sukurti harmoniją. Harmoniją mintyse, jausmuose, santykiuose, materijoje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *