7 ciklai II

7 ciklai (II-67)

Susiliejus sąmonės dalelytėms žmogus apjungia savo buvusias patirtis, galimybes ir užduotis. Kiekvienas žmogus turi didžiulę sankaupą patirčių ir gebėjimų, bet ne kiekvienas gali tuos gebėjimus suaktyvinti dabartiniu momentu. Kita vertus, ne viską ir reikia aktyvinti. Pirmiausia turite prisiminti, kad esate kūrėjai, kuriate savo gyvenimą. Nereikia labai susitelkti į savo praeitis ir jomis mėgautis. Reikia susitelkti į dabartį ir ateitį. Tik, susiliejusių praėjusių gyvenimų sąmonių dalelytėms, žmogaus suvokimo ribos parsiplečia, vadinasi, prasiplečia ir veiklos erdvė. O tai jau yra svarbu. Kiekvienas dabartinis žmogus, gyvenantis trimatėje erdvėje, suvokia savo gyvenimą, kaip veiksmą, turintį nuolatinį nuoseklumą. Tai yra, suvokia kaip stipriai jo gyvenimą įtakoja priežasties – pasekmės dėsnis. Bet, žengiant į vidinio pasaulio keturmatę erdvę šis dėsnis nebėra toks labai aktualus, arba, teisingiau, jis jau suvokiamas kitaip. Aplinka sureaguoja į žmogaus vidinę būseną. Tai galima palaikyti priežasties – pasekmės dėsniu, tik šiuo atveju, vidinė būsena nėra tik priežastis, kurią reiktų kažkaip taisyti. Vidinė būsena – tai faktas, kuris realizuojasi materijoje, kuris sukuria atitinkamo dažnio materialų lauką. Kai veikdavo priežasties ir pasekmės dėsnis, žmogus suvokdavo savo klaidas ir stengdavosi jas ištaisyti, gyventi kitaip. O keturmatėje erdvėje vidinė būsena traktuojama kaip priežastis, kuri sukuria pasekmės lauką. Bet čia nereikia kažko labai keisti ar atidirbinėti karmą.

Kūrėjas sudarė sąlygas žmogui kurti gyvenimą ir suteikė tam įrankius – vidinės būsenos energijas, kurios materializuojasi aplinkoje. Trimatėje erdvėje labai aktualu minčių ir jausmų energijos, o keturmatėje erdvėje mintys ir jausmai sukuria vidinę būseną, kurią dar įtakoja sąlytis su Kūrėjo energija, sąlytis su praeitų įsikūnijimų siekiais, sąlytis su aplinka: žmonėmis, gamta, subtiliuoju pasauliu. Sąlytis su situacijų sąmone, su santykių sąmone ir t.t.

Trimatėje erdvėje gyvenantiems visados sakėme mokykitės apjungti ir tarpusavyje suderinti tris dalykus: mintis, jausmus ir veiksmus. Keturmatėje erdvėje gyvenantys turi išmokti suvokti savo vidinę būseną, kuri kiekvieną akimirką gali būti vis kitokia. Joje dominuoja vis kitokie dalykai. Bet sąmoningai susitelkus į vidinę būseną galima suaktyvinti tai, ką norite. Jūsų vidinėje būsenoje yra viskas ką patyrėte, ką pažinote ir kas jus supa. Bet tai nereiškia kad su viskuo ir reikia dirbti. Tai yra didžiulių galimybių sankaupa ir jūs patys turite nuspręsti ką norite suaktyvinti ir su kuo gyventi. Kiekvienam kyla klausimas, o kokia sielos užduotis, kokia gyvenimo paskirtis. Pagrindinė gyvenimo paskirtis – GYVENTI. O kaip, tai jau renkasi kiekvienas žmogus, priklausomai nuo jo išsilavinimo, kultūros įtakos, šeimos sukurtų vertybių skalės, nuo to, kas jam suteikia vidinį džiaugsmą, pasimėgavimą, pilnatvę. Niekas negali pasakyti, kad tu turi nugyventi taip ir tik taip, tada tu pasiekti nušvitimą. Nėra tokio kelio ir neegzistuoja toks konkretus tikslas, nes kas yra nušvitimas, ar gyvenimo pilnatvė kiekvienas žmogus supranta savaip, kiekviename įsikūnijime yra vis kitos nuostatos ir vertybės, kurios sukuria tam tikrą nušvitimo sampratą.

Dabartinė užduotis yra išmokti suprasti kokia yra jūsų vidinė būsena. Kokie minčių ir jausmų egregorai dominuoja jūsų vidinėje būsenoje, kokie jausmai užsilikę toje būsenoje. Jausmai gali būti momentiniai, bet gali būti nuolatiniai jūsų gyvenimo palydovai, kurie suteikia jūsų vidinei būsenai tam tikrą foną. Vidinė būsena susideda iš daugybės sudedamųjų dalių, bet norisi pabrėžti, kad keturmatėje erdvėje reikia subtiliau ir giliau įsigilinti į save, kad suvoktum su kuo tu kuri savo dabartį ir ateitį. Kokias galimybes savyje išjudini, suaktyvini ir kur link eini. Trimatėje erdvėje jūs save atskiriate nuo aplinkos. Yra aplinka ir jūs. Ketiurmatėje erdvėje aplinka esate jūs. Aplinka visiškai pavaldi jūsų vidinei būsenai. Net ir tai, kas jums dar gali atrodyti kad priklauso nuo kitų žmonių, nuo likimo, iš tiesų viskas priklauso tik nuo paties žmogaus. Jūsų aplinka visiškai atspindi tai, ką jūs savyje suaktyvinate, tai, kokių dažnių vibracijas ištransliuojate. Tai suprantate kaip svarbu pažinti savo vidinę būseną, kaip svarbu atskirti kas yra vidinė nuotaika nuo vidinės būsenos. Vidinė būsena nepriklauso nuo momentinės nuotaikos ar momentinių įvykių. Ją sudaro jūsų įpročiai, prisirišimai, minčių ir jausmų srautai, patirtys ir troškimai. Priežasties ir pasekmės dėsnis transformuojasi į dabarties realizacijos dėsnį. Dabartį realizuoji tokią, kokia yra tavo vidinė būsena. Vadinasi, norint įtakoti dabartį, savo gyvenimo aplinką, reikia stebėti savo vidinę būseną ir ją išvalyti nuo to, kas gali realizuoti nepageidaujamus įvykius. Pirmiausia reikia įvertinti, kokio vibracijų dažnio mintys ir jausmai jumyse dominuoja. Tai nėra labai sunku suprasti, nes suvokiate kas kelia nerimą, baimę, pyktį, visa tai žemos vibracijos. O kas suteikia ramybę, harmoniją, pozityvumą – tai aukštos vibracijos. Todėl ir siekite savyje užfiksuoti viską, kas atitinka bent jau jūsų suprantamą aukštų vibracijų nuotaikas, įvykius ir t.t.

Susitelkimas į aukštesniuosius planus savaime pakelia jūsų vibracijų dažnį. Susitelkimas į astralą – žemesnius dažnius. Susitelkimas į savo aukštesniąją sąmonę, į Kūrėją – aukštesnius dažnius, susitelkimą į rūpesčius, kasdienes problemas – žemesnius. Žinoma, neneigiame jūsų rūpesčių, bet keturmatėje erdvėje tai turėtų būti ne sunkūs rūpesčiai, o maži rūpestėliai, kuriuos sprendžiant jaučiate kūrybingo džiaugsmo energijas.  Žmogus, gyvenantis keturmatėje erdvėje, sąmoningai fokusuos savo dėmesį į savęs pažinimą, į vidinius potyrius, į savo aukštesniosios sąmonės atveriamus naujus pajautimus ir suvokimus. O materija aplink tokį žmogų tarsi pati savaime formuos aplinką, tinkamą gyventi be sunkiųjų rūpesčių.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *