7 ciklai II

7 ciklai (II-70)

… Jūsų Visatos pagrindą sudaro meilės energija. Jos egzistencinį pagrindą sudaro meilė. Vadinasi, jūsų Visatos Kūrėjo pagrindinė kuriamoji jėga yra meilė. Sąmonę jūs turite savo. Pasaulį gavote iš Visatos Kūrėjo ir tame pasaulyje galite išmokti kurti meilės energiją. Kaip tas žinias vėliau transformuosite į kitus pasaulius, tai jau jūsų kiti uždaviniai. Bet išmokti mylėti yra labai įdomus, o kartu ir sudėtingas procesas. Nes kiekviename veiksmo lauke galima išmokti mylėti vis kitai. Mylėti aistringai, mylėti atsidavus, mylėti besąlygiškai, mylėti kūrybingai, mylėti gydančiai ir t.t.

Jūsų Visatos Kūrėjas į savo sąmonę ir savo visatą priima daugybę kosminių būtybių, kurios  save sužeidė tam tikrame vystymosi lauke. Jis priėmė jas tam, kad jos išmoktų mylėti, o kartu ir išgytų meilės energijose. Juk, kada pajaučiate Dievo artumą, tai pirmiausia užfiksuojate Jo meilę, užuojautą, supratingumą ir gydomąją energiją, kuri atstato jūsų visus kūnus. Taip ši sąmonė atstato daugybę pažeistų kosminių būtybių.

Tik reiktų pabrėžti, kas Absoliuto sąmonė nėra pažeidžiama, vadinasi ir jūsų ta pati aukščiausia sąmonės dalis yra nėra pažeidžiama. Nes ji per akimirksnį gali bet ką atstatyti. Bet tas akimirksnis išsitęsia visą amžinybę tam tikroje materijoje. Todėl pasauliai tarpusavyje bendradarbiauja ir geba vienas kitam padėti, kol ateina didysis impulsas iš aukščiausiojo taško. Be to, ne visados jūsų pačių aukščiausioji sąmonė ir kišasi į tai, ką daro jo kūrinija. Nes juk tai pamokos, tai kūryba, taip jos siekis gebėti pažinti veiksmą. Yra palikta laisva valia veikti žemesnės formos sąmonei savarankiškai. Ir jeigu ji mano, kad jai reikia save išgydyti, kad galėtų save sutelkti į kitus pasaulius, ji išsiunčia savo kūrinį į tam tikrą visatą pamokoms, kurių neišmoko kitose vietose.

Suvokiate, kad jeigu jau pakliuvote į Žemę, vadinasi negebėjote labai tikslingai gyventi kituose pasauliuose ir turite išmokti tam tikrų meilės išraiškų: tolerancijos, pagarbos, atidumo, savitvardos ir gebėjimo dirbti su meilės energija. O kartu atstatote ir savo pažeistus kūnus. Jūsų Visatos Kūrėjas yra suteikęs jums laisvą valią valdyti savo mintis ir jausmus ir jomis disponuoti taip, kaip norite, sudarydami sąlygas pajusti kas yra meilės jėga. Daugybė iš jūsų kol kas nepažįstate ir nesuvokiate kas yra meilės  jėga, bet juk tam taip pat turite dar laiko. Jūs savo pasaulį labai niokojate, bet tai tik viena iš išraiškos būdų. Pažeidus dar labiau savo sąmonės kūnus, išeisite gyventi į kitą visatą, kur bus dar labiau apribotos galimybės reikštis, bet kurioje nebebus meilės energijos, kuri jus galėtų išgydyti. Už viską patys atsakysite. Šioje visatoje yra daugybė kosminių būtybių, kurios dirba su meilės jėga ir kurios yra pasižadėjusios padėti čia įsikūnijusioms būtybėms pažinti meilės galią. Vadinasi, jūs meilę ne tik patys kuriate, bet jos su kaupu gaunate iš savo Dievo (Visatos Kūrėjo) ir iš visų tam pasišventusių kosminių būtybių. Pradedant angelais, elementalais ir baigiant elohimais. Bet yra visatų, kurios erdvę sudaro tikslingumas, pareiga ir ten nėra meilės. Meilę ten tenka pačiam išmokti sukurti ir ją išskleisti aplinkoje, kurioje ji neegzistuoja. Žodžiu, pagalbos iš išorės nėra. Jeigu pagal bibliją duoti pavyzdį, tai Žemė yra skaistykla, kurioje jus atsigaunate, mokotės iš savo klaidų ir  žengiate toliau padedami tam tikrų kosminių būtybių. Bet yra ir kitos visatos, kurias galėtume pavadinti pragaru, nes ten egzistuoja tik tai, ką žemiausio ir blogiausio susikūrėte bet kurioje savo materijos išraiškoje. Ir nuolat gyventumėte tame pragare, nebent, kažkuri jūsų sąmonės dalis prisiimtų kančios kelią už jus ir iškeltų jus iš to pragaro pasaulio.

Yra visatų su stipriu kančios keliu. Bet tas kelias būna kupinas ir meilės energijos. Todėl pragaru to nepavadinsi. Tiesiog tas pasaulis jau atstato visus, grįžusius iš pragaro ir suvokia tų būtybių visas klaidas, visas kančias. Tai išgyventi nėra lengva, bet yra viltis, kad vieną dieną iš to pragaro pakils ir jūsų asmeninė dalis, kurią atstatę, pasiūsite į Žemę gydytis meilės energijose.

Žemės energija šiuo metu keičiasi ir transformuojasi į aukštesnio pajautimo meilės jėgą. Žemės laukas tarsi skyla į dvi dalis. Į Žemę su aukštomis vibracijomis ir kuriančiąja meilės energija ir į Žemę su žemesnėmis vibracijomis, kurioje daugiau kančios, bet kurioje vis dar egzistuoja meilę kuriančios būtybės. Žemėje žmogus gali save pažinti per 7 sąmonės suvokimo lygius. Tai yra numatyta Visatos Kūrėjo programoje. Žmogus dėl tam tikrų savo priežasčių, perėjęs šios Visatos Kūrėjo sąmonės kanalą, geba save išjausti per 7 sąmonės augimo ciklus. Perėję visas šias septynias sąmonės augimo pakopas jūs tikrai suvoksite kas yra meilės jėga ir grįšite į savo kelionę jau įvaldę meilės kūrybos energiją.

Bet kokiu atveju, jūsų visata yra neaprėpiamo gražumo. Jūsų galimybės labai plačios ir jūs galite labai greitai save realizuoti toje erdvėje. Jūs galite bendrauti su subtiliuoju pasauliu lengvai ir paprastai. Kituose pasauliuose tai neįmanoma. Būna visiškai atskirti nuo pajautimo subtiliosios savo jėgos, Kūrėjo jėgos. O šiame pasaulyje mes galime kalbėti net apie Absoliutą. Tiesa, labai primityviai, bet jau galime kalbėti. Galime padėti jums save susivokti kituose kūnuose, tai yra sielos kūne, dvasiniame kūne, net kosminėje sąmonėje, kuri padeda apjungti visumą, kurioje dabar egzistuojate ir dar daugiau…

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *