7 ciklai II

7 ciklai (II-78)

Aukštesnioji sielos sąmonė gebėdama susilieti su žemiškąja sąmone išspinduliuoja didžiulį energinį srautą, kuris įtakoja bendrąją (kosminę) erdvę. Aukštesnioji sąmonė susiliejusi su žemiškąja sąmone įgauna potencialą sukurti energinius srautus, kurais galima kurti daugybę dalykų, tame tarpe ir naujus pasaulius pagal savo suvokimą, pagal savo dėsnius ir principus. Žinoma, viskas atitinka kosminius dėsnius, visuminę matricą, bet galimybės vis tiek yra didžiulės. Pasižiūrėkite į savo užaugusius vaikus, kurie renkasi profesijas ir kuria savo ateitį. Galimybių yra daug ir jie turi kur save išreikšti. Taip yra ir kosminėje erdvėje (kosminėje sąmonėje). Įvaldžius materijos jėgą, o tai galima padaryti tik buvus materijoje, jūs galite kurti kitas formas, kitokius santykius ir viską integruoti  į jau esamus pasaulius, arba į naujai kuriamus pasaulius. Visata nuolat plečiasi. Kosminėje sąmonėje nuolat atsiranda naujų sąmonės taškų, kuriuose egzistuoja naujai kuriami pasauliai. Todėl jūsų elohimiškoje sąmonėje yra daugybę sąmonės taškų, kurie jumyse gali atsiskleisti ir suteikti galimybes naujai kūrybai. Jūs galite kurti įėję į „vidų“, tai yra į tą naują sąmonės tašką, arba, pasinaudojant nauju sąmonės tašku, tas idėjas priderinti pasauliuose, kurie jums prieinami ir suvokiami. Pasaulių jums egzistuoja tiek, kiek jų gebate suvokti. Viskas labai paprasta, bet kartu ir sudėtinga.

Kai jūsų sąmonė sutvirtėja, apsijungia į vieną nedalų sąmonės kanalą, jūs jau gebate kurti ir gyventi pagal savąja elohimų sąmonę. Sutinku, šie procesai yra sunkiai suvokiami dabar, bet jie egzistuoja ir jūs, jau būdami aktyvūs ne arkangeliškoje sąmonėje, o elohimiškoje sąmonėje, jūs kuriate sąmonės kanale ir jums atsiveria daugybė kūrybos variantų. Pereiti į aktyvią elohimišką sąmonę galima tik pasiekus penktąjį savo arkangeliškos sąmonės vystymosi ciklą. Todėl ir yra labai svarbu save ugdyti žemiškoje plotmėje, kad jūs pajėgtumėte daugiau suvokti, daugiau patirti ir sukaupti energinius rezervus veikti elohimiškoje sąmonėje. Jūs esate nedalomas vienetas: esate tiek elohimiška, tiek arkangeliška sąmonė, ir kai susiaktyvina elohimiška sąmonė, jūs vis dar esate aktyvūs ir arkangeliškoje sąmonėje ir gyvenimuose subtiliosiose erdvėse.

Elohimiška sąmonė susiaktyvina, kai jūs gebate su savo žemiška sąmone keliauti po subtiliuosius lygmenis, juose patirti naujus dalykus ir atlaisvinti savo sąmonės srautus, kurie buvo užspausti jums involiucionuojantis į materiją. Žmogus gali suvokti ir gyvenimą, kai aktyvuojasi elohimiška sąmonė. Atrodo, tai visiškai kita materija, visiškai kiti veikimo principai, bet atlaisvėjus sąmonei, žmogus ir tai gali suvokti. Pamažu jis pradeda save išjausti ne tik apribotose erdvėse, bet ir visumoje. Jis save suvokia skirtingose materijose vienu metu, jis geba save realizuoti skirtinguose sąmonės lygmenyse, geba apjungti patirtis ir žinias, ir gali realizuoti konkrečias idėjas konkrečiuose sau suvoktuose pasauliuose, gali veikti neapribotoje kosminėje sąmonėje.

Jūsų elohimiška sąmonė jau dabar save geba suvokti keliuose pasauliuose, bet jūs kaip žmogus dar negebate savęs suvokti elohimiškoje sąmonėje. Kol kas jūs nelabai dar gebate save suvokti ir savo arkangeliškoję sąmonėje. Bet arkangeliškoje sąmonėje yra aiškios formos, taisyklės, paskirtys ir jums yra lengviau jas suvokti. Jūs žinote, kad yra žemiškasis protas, intuicija, vidinis balsas, kad yra sielos dalys, yra esybės sąmonė, kosminė sąmonė. Jūs mėginate integruotis į tuos subtiliuosius lygmenis ir ten save  suvokti, taip sudarydami sąlygas sau kuo daugiau suprasti. Kodėl vis raginame jus pažinti save. Pažinti save žemiškajame pasaulyje, pažinti save subtiliajame pasaulyje? Nes suvokimas praplečia jūsų veiklos ribas. Jums atsiveria tiek erdvės ir laiko horizontai, atsiveria tiek, kiek pajėgiate suvokti. Erdvė ir laikas jūsų atžvilgiu yra beribis, vadinasi ir galimybės yra beribės. Žmogus jau geba save taip suvokti, kad jo sąmonėje atsiveria nauji horizontai, naujos tiesos, nauji pasauliai. Žmogaus sąmonėje išryškėja naujos erdvės, kuriuose jis gali gyventi. Matote, kaip viskas priklauso nuo jūsų. Ne tik žemiškoji kūryba, bet ir tai, kiek plačioje erdvėje galite gyventi. Juo daugiau suvoksite, juo daugiau pasimatys naujų pasaulių jums. Pirmiausia, juos pažinsite tarsi iš šono, taip, kaip dabar skaitant šią knygą, o vėliau jau įeisite į tą pasaulį su galimybe ten tiesiogiai veikti.

Jūsų elohimiška sąmonė, kaip didžiulė galaktika sukasi erdvėje vis savyje atrasdama naujus pasaulius ir naujas galimybes. Kūrėjo sąmonė yra didžiulis energinis laukas, kuris apima daugybę galaktikų tiesiogine ir netiesiogine prasme. Kūrėjo energiniai srautai yra tokie stiprūs, kad Jam norint Žemė pakeistų savo formą per kelias sekundes. Neapribokite Kūrėjo jėgos savo suvokimu kas Jis yra. Neapribokite savo galių, manydami, kad gyvenate tik Žemėje ir tik kasdieniai buitiniai reikalai yra svarbiausi jūsų gyvenime. Taip jūs prarandate galimybę pažinti save kituose pasauliuose. Labai apribojate savo galimybes ir atsisakote didžiulio džiaugsmo veikti kituose lygmenyse.

Visi subtilieji pasauliai yra realūs. Visos patirtys yra realios ir tikslingos. Pasivaikščiojimas Edeno sode gali būti toks pats realus kaip ir jūsų pasivaikščiojimas miesto parke. Viskas priklauso tik nuo jūsų pasirinkimų ir nuo jūsų gebėjimų sukoncentruoti savo dėmesio energiją. Juk jūsų kasdienybė susikūrusi dėka jūsų gebėjimo sutelkti dėmesį ir ją suvokti. Nes nėra to, ko jūs nesuvoktumėte. O jeigu suvokiate daugiau, atsiranda daugiau. Ir jeigu gebate sutelkti dėmesį ir vaikščioti po Edeno sodą, vadinasi, jūs ten ir vaikštote, jūs ten bendraujate su Pakylėtaisiais Valdovais ir kitomis kosminėmis būtybėmis kaip su savo žemiškais draugais. Juk po susitikimo su draugais, grįžtate namo ir viskas jau būna praėję. Lieka tik prisiminimas, nes ta pati situacija jau išnyko erdvėje, jos nebeliko, ji formos neįgavo, tik įgavo patirtis, liko emocijos, tam tikros mintys. Visa tai lieka ir netiesiogiai pasivaikščiojus po Edeno sodą. Lieka geras jausmas, patirtys ir naujos žinios, kurių žemiškoje aplinkoje negausi, bet jos padės tą žemišką aplinką patobulinti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *