7 ciklai II

7 ciklai (II-8)

    Pasaulius kuria Sąmonė. Visa kas yra Sąmonė. Kiekviena ląstelė, kiekviena subatominė dalelytė yra sąmonė. Paimkime pavyzdžiu žmogaus kūno ląstelę. Ji nuolat atsinaujina, ji žino savo funkcijas – vadinasi, ji turi savo sąmonę. Net žmogaus sukurtas daiktas turi sąmonę, nes jis pagamintas iš tam tikros medžiagos, o kiekviena medžiaga turi savo sąmonę. Tik sąmonės išraiškos keičiasi. Žmogaus protas nėra pajėgus užfiksuoti daikto skleidžiamos sąmonės virpesių, bet tai nereiškia, kad daiktas neturi sąmonės. Visame kame yra Kūrėjo sąmonė, tik išskleidžiamų energijų kiekis yra skirtingas.

Visa, kas yra materijoje ir nematerijoje, persismelkia Gėrio ir Blogio idėja. Kodėl jūsų mokslininkams  išradus kažką naujo ir gero, visada kyla idėja tai panaudoti blogiui? Nes visame kame yra persmelkta galimybe vystytis Gėriui ir Blogiui. Bet jie egzistuoja tiesiog kaip srautai, niekam nepakenkdami ir nepadėdami. Jie pradeda veikti tik tada, kai gauna impulsus iš  sąmonės, t.y. kai į juos sukoncentruojama dėmesio energija.

Visatos Kūrėjas kupinas šviesos ir tyrumo, bet norint įgyvendinti savo tikslą, Jis savyje suformuoja įvairius energinius srautus, tame tarpe Gėrio ir Blogio energijas. Šios energijos persipina ir suformuoja virsmo galimybę, pažinimo ir kūrybos galimybę. O kūryba prasideda vos tik susifokusuoja dėmesys į veiksmą. Taip formuojasi subtiliojo pasaulio lygmenys, kuriuose vyksta veiksmas – kūryba. Šviesa leidžia kurti, šešėlis parodo kūrybos spragas, o tai vėl skatina kūrybos procesą.

Šviesa ir šešėlis bendradarbiauja, leisdami konkrečios sąmonės būtybėms kurti, ieškoti sprendimų variantų, kurti naujumą. Kiekvienas veiksmas turi pasekmes. Tos pasekmės gali būti vienodai geros ir vienodai blogos. Bet tai tik rezultatai, kurie gali būti tobulinami. Ir kalbant apie Gėrio ir Blogio energijas, reikia išreikšti pagarbą abejoms energijoms – tiek gėriui, tiek blogiui. Virsmui reikalinga nuolatinė pažanga. Tamsa parodo virsmo nebūvimą, parodo energinių virpesių dažnio sužemėjimą. Tai tik tamsi energija, kuri gali transformuotis į šviesią energiją.

Gėris ir Blogis – tai du aspektai, kurie kaip kriterijai parodo ar kuri pažangą, ar jos nekuri. Kai kuri pažangą, tai leidi atsiverti tavyje esančioms vis aukštesnėms vibracijoms, kurios asocijuojasi su šviesa. Jei skleidi tamsą, vadinasi esi neišsprendęs daugybę dalykų, kurie aplink tave formuoja silpnas energijas. Jeigu žmogus geba tikslingai eiti savo vystymosi keliu, tai jis pradeda skleisti šviesą. O kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Jeigu esate pasimetę savo gyvenime, jeigu nesuvokiate savo tikslų ir jus atakuoja blogis, susitelkite ne į savyje esančią šviesą, o į Kūrėjo šviesą. Jūsų vibracijos pakils, jūs susiliesite su Kūrėjo šviesa ir jūsų sąmonė atsilaisvins nuo jūsų blokų, nuo jūsų pačių sukurtų neigiamų energinių srautų ir nuo blogio, kurį aktyvavote savo gyvensena.

Tai kas yra Gėris ir Blogis? Tai energijų srautai, kurie leidžia žmogui daryti pasirinkimus. Tuo pagrindu susiformuoja laisva valia rinktis. Aukščiausio Šaltinio Sąmonėje nėra jokios savarankiškos individų veiklos. Yra viena sąmonė ir viena valia. Bet formuojant galimybę save išreikšti tam tikroje formoje, susikuria individualumas, atsiranda galimybė veikti savarankiškai. O norint turėti teisę rinktis, turi būti tam tikri energiniai srautai iš kurių ir būtų galima rinktis.

Elohimai taip pat yra individualybės, kurios turi savo sąmonę ir turi savarankiško veikimo galią. Tik elohimų energijų virpesių dažniai labai panašūs į Visatos Kūrėjo dažnius, todėl nesusiformuoja didžiulė priešingybė tarp Gėrio ir Blogio energijų. Tamsa šiame lygmenyje mažai išreikšta. Žemesnių vibracijų pasauliuose tamsa yra labiau išreikšta, nes vibracijos žemėja. Šių energijų dėka vyksta kūrybiniai procesai žemesniuose energiniuose sąmonės sluoksniuose. Tik šių energijų dėka apjungiama Kūrėjo valia su žmogaus valia. Kai žmogus pasirenka savo gyvenime atskleisti Kūrėjo valią, jis savyje suaktyvina Šviesos – Gėrio energijas. O kol žmoguje stipri individualybė ir asmeniškumas, jo struktūroje dominuoja tamsi spalva. Tikslingai nenaudoju žodžio „blogis“, nes jį sutapatinate su ypatingu negerumu. Dažniausiai aiškiaregiai tai įvardija tamsos būtybėmis, bet tai tik neatidirbtos karmos energijos, blogų minčių ir jausmų suformuotos tamsios energijos, ego pasireiškimai. Bet visa tai yra tik energijos, kurias galima pakeisti, transformuoti ir sudaryti galimybes skleistis vidinei šviesai. Įsivaizduokite energijas kaip snaudžiančius debesis. Jie tiesiog egzistuoja, bet nedaro nei žalos, nei gerų dalykų.  Tik egzistuoja. Energijos prabunda gaudamos dėmesio energiją. Žmogus savo dėmesiu sujudina energijos debesis ir suteikia jiems savo gyvybės. Žmogus ne tik pats atsinaujina ir vystosi, bet savo dėmesio energija gali suteikti gyvybę ir energijos srautams. Materijoje žmogui nepavyksta vien savo valia atgaivinti žmogaus ar kito gyvūno, bet tik todėl, kad negeba taip sukoncentruoti dėmesio, kad materija atgytų.  O energijų srautams atgyti nereikia tokios didelės koncentracijos. Ką galvojate ir jaučiate, tas ir yra jūsų aplinkoje. Jūs tarsi pritraukiate savo mintimis tam tikras energijas. O iš tiesų, jus jas suvirpinate, atgaivinate ir jos veikia. Kai tik nukreipiate dėmesio energiją, tai ta energija susilpnėja ir nebėra tokia efektyvi. Todėl visados ir rekomenduojame sutelkti dėmesio energiją į aukštesnių vibracijų energinius srautus, taip jūsų žemiškoji sąmonė lengviau leis skleistis dieviškajai išminčiai ir meilei. O jeigu esate neramume, liūdesyje, baimėje, jūs sufokusuojate dėmesį į problemas, nelaimes. Visa tai dar labiau aktyvuojate, atgaivinate ir tos energijos  formuoja atitinkamą aplinką. Kai kada jos gali persmelkti jūsų fizinį, emocinį, mentalinį lauką ir taip blokuoja jūsų laisvą valią ir reiškiasi tamsių egregorų energija.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *