7 ciklai III

7 ciklai (III-10)

Žmogus, sutelkęs savo dėmesio energiją į vidinį savęs suvokimą, peržengia savo proto ribą ir suvokia, kad egzistuoja ne vien kūnas, jausmas ir mintis, bet egzistuoja ir dar gilesnė sąmonė su savo naujais pasauliais. Žmogus suvokia, kaip svarbu suaktyvinti savyje vis aukštesnį savo sąmonės lygmenį ir su juo kurti savo žemiškoje kasdienybėje. Man, Istorijos Pasakotojui, nuolat norisi prie kiekvienos išsakytos minties prirašyti aibę procesų, kurie vyksta vienu ar kitu atveju, bet vis tiek viską reikia sutalpinti į tam tikrų minčių formą ir tenka apie kai kurias tiesas pakalbėti vėliau. Vadinasi, jūs tiesiog sugerkite informaciją tokią, kokią dabar užrašau, nes toliau bus nuolat papildomos tam tikros idėjos ir bus atsakyta į daugelį jums iškylančių klausimų. Aš, rašydamas šią akimirką, žinau kokie klausimai jums kils skaitant, ir iš karto mėginsiu į juos atsakyti. Man neegzistuoja nuoseklus laikas. Aš jaučiu jūsų skaitymo mintis jau dabar, todėl iš karto žinau, kas jums bus aktualu ir svarbu. Grįžtu prie minties, kaip svarbu žmogui, praplėtus savo sąmonę, ne tik suvokti subtiliuosius pasaulius, bet ir aiškiai suvokti, kokius pakeitimus jis turi padaryti savyje, kad galėtų save išreikšti naujai. Supraskite, jūsų siela buvo įsikūnijusi Žemėje daugybę kartų. Ji savyje išbandė daugybę charakterio savybių su įvairiomis vertybių kompozicijomis, ir, žinoma, ji apgaubė save tam tikrais karminiais procesais, kurie jau patys iš savęs sukuria tam tikras charakterio ir elgsenos savybes. Vadinasi, jūs į Žemę atsinešate savybes ir gebėjimus, kurie susikūrė per jūsų egzistavimo Žemėje laikotarpį, bet nebūtinai tai yra tikrai reikalinga jums. Ir tuo labiau, mažiausiai reikalinga, kai suvoki, jog esi savarankiška kūrybinė mintis ir gali būti toks, kokiu nori būti, arba jauti, kokiu reikia būti. Tačiau vien noru jūs savęs nepakeisite, turite mokėti save stebėti, žinoti savo charakterio silpnąsias ir stipriąsias puses ir keisti save, ugdyti savo naujas savybes, kurti naujus elgsenos įpročius. Žodžiu, jūs galite ir turite modeliuoti pačią geriausią savęs versiją, tik vien svajonių ir troškimų energija savęs nepakeisite. Vadinasi, tenka labai daug dirbti su savimi, kad galėtumėte save pakeisti. Suprantu, kaip sunku keisti savo įpročius, kurie jus įtakojo kelis gyvenimus. Kaip sunku atsisakyti to, kas jums suteikdavo komforto būseną, ir kaip sunku sukurti kažką naujo, kai neturi minčių, ką ir kaip kurti. Ką kurti naujo, remiantis žmogaus proto minčių lauku, yra aišku, bet tai ir galios tik žemiškos sąmonės ribose. Žinoma, ir tokia patirtis yra reikalinga. Bet žmogus nėra tik apribota sąmonė, kuri išnyks kaip dūmas, mirus žmogaus kūnui. Žmogus turi išmokti sutelkti savo dėmesį į savo vidinę sąmonę, pajusti, kad ji egzistuoja ir kad ji savyje turi labai daug naujų suvokimų, naujų gebėjimų ir galimybių. Ir visos tos galimybės bei gebėjimai žmogui yra nauji, nepažinti, nepatirti. Todėl jis turi save keisti pamažu, vis išsilaisvinant iš savo vidinio mąstymo sąstingio, vis susitelkus į sąmonės išsilaisvinimo procesą ir dar labiau sutelkus savo vidinę valią, kad galėtų pasitraukti iš tų vertybių ir tos elgsenos sistemos, kuri dabar yra aktyvinama kolektyvinės sąmonės. Žmogus pirmiausia turi suvokti, kad jo viduje, jo vidinėje sąmonėje egzistuoja jis pats, tik daug tobulesnis, galingesnis, kūrybingesnis. Tačiau visa tai gali atsiskleisti, tik gebant keisti dabartinį save. Kol kas neveikia visa ko paneigimo dėsnis, vadinasi, žmogus turi nuosekliai save keisti ir senus įpročius keisti naujais įpročiais. Turi atsisakyti seno mąstymo minčių ir ieškoti naujų minčių, su kuriomis kurtų savo kasdienybėje. Viskas vyksta tik žmogaus valios dėka. Jis turi suvokti, ką ir kaip savyje keisti, ir sutelkti valią atsisakyti senų įpročių (elgsenos, mąstymo, emocijų išjautimo) – ir viską daryti kitaip, kaip iki tol nėra daręs. Tai labai apsunkintas procesas. Sakysite, nieko čia sunkaus nėra, jūs tiesiog nusprendėte kažką keisti ir keičiate. Bet yra skirtumas tarp to, ar jūs keičiate savo išorinę struktūrą, ar savo vidinę struktūrą. Išorinėje struktūroje pakeisti save jūs galite greitai. Daug dirbate, įgyjate naujų įgūdžių ir kuriate savo gyvenimą tokį, kokio norite. Bet vieną dieną, atsitikus kažkokiam nenumatytam įvykiui, viskas gali visiškai išsiderinti – ir jūs jau nesate pasiruošę tą pokytį priimti ramiai. Atrodo, valdote savo gyvenimo situaciją, bet tereikia, kad jus netikėtai atleistų iš darbo, nutrūktų jums brangūs santykiai, jus užkluptų liga ar finansiniai nuostoliai – ir nebežinote, kaip viską suvaldyti. Jūs manote, kad neįmanoma tokių dalykų numatyti ir, tuo labiau, valdyti. O aš šiuo atveju galiu drąsiai pasakyti, kad įmanoma. Žmogui įmanoma valdyti visas situacijas ir kurti gyvenimą tokį, kokio jis nori. Kai žmogus susitelkia į savo vidinę išmintį, jis suvokia ne vien visuomenės normas ar žemiškus įstatymus, bet ir visatos dėsnius, energijų srautus, ir to žinojimo dėka, jis gali bet kurią situaciją sumodeliuoti pagal savo siekiamybes. Pagalvokite, ar galėtumėte save valdyti taip, kad suvaldytumėte bet kokią, atrodo, nuo jūsų nepriklausančią situaciją? Ar gebėtumėte suvaldyti potvynį ar uraganą, ar gebėtumėte suvaldyti neturtą ar karo grėsmę, ar gebate sustabdyti mirties momentą? Negebate, nors pilnai tai galėtumėte daryti. Vienetai žmonių Žemėje yra įvaldę tam tikrus savęs kūrimo procesus – tik įvaldžius save, gali valdyti šiuos procesus. Suvokiate, kaip sudėtinga įvaldyti kiekvieną savo jausmą, kiekvieną pas jus ateinančią mintį, kiekvieną jūsų dienos situaciją. Tai suprantate, kaip sudėtinga valdyti savo kūno fizinę, emocinę ir psichinę sveikatą, kaip nepaprasta pakeisti savo charakterį, išmokti keisti minčių suderinamumo eigą, kad jos būtų kūrybingos ir tikslinės. Sudėtinga, bet įmanoma.

Pokytis žmoguje vyksta, tik jam įdedant savo pastangas. Jūs jau žinote, kad perskaityta literatūra ar išgirstos labai protingos mintys neduos jums jokios naudos, jeigu jūs visų tų gautų žinių neišbandysite per savo veiksmus. Žmogus dažnai sukuria savo įvaizdį, kuris realiai neatitinka jo tikrojo būdo, elgsenos. Žmogus mano, kad yra geras ir visiškai nieko nedaro, kad tas gerumas apgaubtų kitus žmones. Jis mano, kad sportuoti yra sveika, o pats nei eilinės mankštos nepadaro. Mano, kad yra išmintingas, o negeba nuosekliai ir išsamiai kalbėti bet kuria tema. Kalba paviršutiniškai, žodžiais ir mintimis, kurios neturi jokios kūrybinės idėjos ir tuo labiau net nėra tikslo jas realizuoti. Kiek daug žmogus išgalvoja ir pasako minčių, kurios iš principo visiškai nieko naujo nesukuria, tik sukuria tam tikrą energinę klampynę, iš kurios jam pačiam darosi sunku išlipti.
Žmogaus vidinė struktūra persipina per daugybę žmogaus sąmonės sluoksnių ir kiekviena sąmonė gali suteikti žmogui vis naują galią, vis naujus gebėjimus ir galimybes. Įėjęs į vidinę sąmonę, pereini į kitas dimensijas ir pamatai, kad ten viduje egzistuoja tiek labiau išreikšta tyra meilė, tiek gilesnė išmintis. Per tą vidinį įėjimą į save gali susilieti tiek su savo išlaisvintos sąmonės būsena, tiek su subtiliojo pasaulio išmintimi ir globa.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *