7 ciklai III

7 ciklai (III-15)

Atverkite protą ir širdį naujai informacijai, kuri jus pasieks per šios knygos eilutes. Kiekviena tiesa jus pasiekė savo laiku ir su tam tikro dažnio energine įkrova. Pagaliau atėjo laikas, kai galima paduoti informaciją, užkrautą keturmatėje erdvėje dominuojančia energine įkrova. Kodėl taip svarbu tinkama energinė įkrova? Nes aplinkoje visa kas yra energija ir nuo jos virpesių dažnio priklauso, kokio sąmoningumo lygyje žmogus gyvena, mąsto ir kuria.

Trimatėje erdvėje, kur aktyvus žmogaus protas, jo sukurta patirtis, dominuoja tam tikras virpesių dažnis, kuris leidžia išsiskleisti tam tikriems Visatos dėsniams, principams. Aukštesnių vibracijų lygmenyje jau skleidžiasi kiti dėsniai, kitos tiesos ir kitos galimybės. Ši knyga nebus lengvai suprantama žmogui, kuris tvirtai gyvena trimatėje erdvėje, tačiau žmogus, kuris siekia susilieti su savo aukštesniąja sąmone, suvoks viską ir priims kaip tiesą.

Tad sveiki atvykę į keturmatės erdvės pasaulį. Nuo pirmos eilutės jūs esate perkeliami į aukštesniosios sąmonės lygmenį, ir kol skaitysite šį tekstą, tol sąmonė bus pakylėta. Kasdienybėje jūs vėl grįšite į savo kolektyvinės sąmonės lauką ir kai kurias tiesas pamiršite arba nebepajėgsite jų suvokti. Bet pamažu jūsų energinis laukas pasikeis ir jūs vis ilgiau išbūsite aukštesnių vibracijų sąmonės lauke, pamažu perimsite naujas tiesas ir jas įtvirtinsite savo mintyse ir savo gyvenime.

Grįžkime prie temos kuo skiriasi trimatė erdvė nuo keturmatės ir kodėl žmogui svarbu siekti gyventi keturmatėje erdvėje? Jeigu nesuvoksite kuo skiriasi šios erdvės, neturėsite motyvacijos siekti vis didesnės savo sąmonės plėtros. Žmogaus sąmonėjimas eina tikslingai pagal tam tikrus sąmonės raidos ciklus. Ankstesnėse knygose jau buvo aptarta, kuo skiriasi gyvenimas su žmogiškuoju ego nuo gyvenimo susiliejant su savo vidiniu pasauliu. Susiliejus su savo vidiniu pasauliu žmogus pradeda pajusti, kad jame yra ne tik proto ir širdies pajautimai, bet yra ir vidinis žinojimas. Ir tas žinojimas yra suvokiamas kaip tiesa, kuri dar nepaaiškinama, bet pačiam žmogui priimtina. Žinojimas ateina iš aukščiausiosios sąmonės lauko ir jis skleidžiasi tik keturmatėje erdvėje. Galbūt pirmiausia reikėtų paaiškinti, kad keturmatė erdvė nesiskleidžia tiesiogiai visoje žemiškoje erdvėje. Nėra taip, kad kažkokia energinė banga apgaubtų visą Žemę ir pakeistų energinę aplinką visiškai visoje erdvėje. Ne, keturmatė erdvė pirmiausia skleidžiasi konkretaus žmogaus suvokimo lauke. Ir juo daugiau žmonių suvokia save keturmatėje erdvėje, juo didesnį plotą ta keturmatė erdvė pradeda užimti Žemės energiniame lauke. Šiuo laikotarpiu keturmatė erdvė jau nebėra retas reiškinys, ji vis labiau persipina per žmonių sukurtą kolektyvinę sąmonę ir vis labiau įsitvirtina materijoje. O įsitvirtindama, sustiprina naujų dėsnių veikimą žmogaus gyvenime. Žodžiu, keturmatė erdvė per žmogaus gebėjimą susilieti su savo aukštesniąja sąmone skleidžiasi žmogaus energiniame lauke. Juo labiau ji tvirtinasi žmogaus energiniame lauke, tuo daugiau įtakos turi to paties žmogaus gyvenimui. Supratote, kad keturmatė erdvė persipina su dabartine trimate erdve ir tos erdvės veikia kaip pavieniai laukai, dar nelabai įtakojantys žmonių kolektyvinę sąmonę. Bet juo daugiau žmonių suvoks save kaip aukštesnės sąmonės būtybę ir gyvens su savo aukštesnės sąmonės išmintimi, tuo labiau žemiškoje erdvėje tvirtinsis keturmatė erdvė ir vis mažiau liks trimačio suvokimo erdvės.
Dabar pamėginkime suvokti, kas yra ta keturmatė erdvė?
Trimatėje erdvėje dominuoja žmogaus protas ir jo patirtis. Veikia trys komponentai: žmogaus širdis (jausmas), protas (mintis) ir veiksmas. Žmogus kuria savo gyvenimą, remdamasis savo širdies pajautimais ir savo proto sugebėjimais. Jis vertina savo išorinius pasiekimus ir galimybes. Tam jis siekia sukurti kuo daugiau patirties ir įgyti daugiau žinių, kad galėtų išgyventi ir susikurti sau priimtiną gyvenimo formą. Žmogus pasitiki savo jėgomis ir kitų žmonių pagalba. Bet jo pasitikėjimas Kūrėju būna arba visiškai nulinis, arba Dievą suvokia kaip kažką nerealaus, egzistuojančio kažkur, tačiau žmogaus nepaliečiančio.
Keturmatėje erdvėje prisideda dar vienas komponentas, tai yra aukštesnioji žmogaus sąmonė arba kitaip pasakius – sielos, nesančios įsikūnijime, aukštesnioji sąmonė, kuri apie save informaciją perduoda per vidinį žinojimą. Tokiu atveju žmogus remiasi ne tik savo jausminiais patyrimais ir proto sukaupta patirtimi, bet ir savo intuicija, vidiniu žinojimu, kuris pasireiškia kaip iš kažkur atplaukianti vidinė išmintis. Ši išmintis ateina iš aukštesnio sąmonės lygmens, kuriame egzistuoja daug didesnė žmogaus patirtis nei vien žemiškojo gyvenimo patirtis. Žmogus turi patikėti, kad jis reinkarnuojasi, kad jo siela nuolat įsikūnija Žemėje ir kad sielos prisiminimai turi didžiulę įtaką dabartiniam žmogaus gyvenimui. Prasiplečia suvokimo ir sukauptos patirties laukas. Aukštesnioji sąmonė naudoja ne tik šio gyvenimo patirtis, bet ir daugybės ankstesnių gyvenimų patirtis, kurios kol kas atsiskleidžia tik kaip tam tikrų tiesų žinojimas. Juk būna, kai skaitote tam tikrą informaciją, jos iki galo nesuvokiate, bet vidumi jaučiate, kad tai jums yra žinoma. Ir tai yra tiesa – tai jums yra žinoma, tai jūs jau patyrėte, išgyvenote ir tai, kaip tos patirties atgarsis, pasiekia jus šiame įsikūnijime. Šiuo atveju, jūsų aukštesnioji sąmonė dar nėra labai aktyvi, bet impulsai iš jos lauko jus jau pasiekia. Atsivėrus jūsų aukštesniajai sąmonei, kurią galime pavadinti sielos sąmone, jums nebūtina prisiminti buvusių įsikūnijimų. Jeigu jūs susitelktumėte tik į pasižvalgymą kas buvote praeituose įsikūnijimuose, pamirštumėte gyventi dabartyje. Nėra tikslo stebėti, kas buvote ar kuo buvote, nes per daugybę įsikūnijimų tikrai buvote ir didingi žmonės, ir nepavydėtino elgesio žmonės, su kuriais nenorėtumėte savęs tapatinti dabartiniu momentu. Todėl Kūrėjas neturi tikslo sudaryti jums sąlygas stebėti, kas jūs buvote per tuos įsikūnijimus. Yra tik aišku, kad visa tai, kas buvo anksčiau, leido jums tapti tais, kas esate dabar. Nesvarbu, ar laikote save išminčiais, gerais ir tobulais, ar laikote save nelabai išsiskleidusiais, jūs vis tiek esate atgarsis to, kas buvote. Siela labai gerai atsimena tą patirtį. Ji suvokia, ką jūs žinote ir ką galite kurti ateityje. Be to, ji žino, kokią karmą atsinešėte į dabartinį gyvenimą, arba kitaip pasakius, su kokia energine įkrova atėjote į šį gyvenimą. Toliau kalbant apie aukštesniosios sąmonės pasireiškimą žmogaus gyvenime, prisiminkime žmogaus sąmonės lygius.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *