7 ciklai III

7 ciklai (III-17)

Grįžkime prie trimatės ir keturmatės erdvės suvokimo principų.
Trimatėje erdvėje stipriai pasireiškia žmogaus ego, yra labai išsivysčiusi ir išsiskleidusi antroji čakra. Nereikia manyti, kad ego pasireiškimas visada yra blogas. Ego leidžia mums siekti daugiau, sutelkia valios jėgą realizuoti savo idėjas, skatina būti drąsiais ir atvirais naujiems gyvenimo iššūkiams, tik ego turi savo dualumą. Kaip yra teigiamų ego pasireiškimo variantų, taip yra ir neigiamų: žmogaus susireikšminimas, kova, nesvarbu su kuo ar prieš ką, siekis pažeminti ar nuskriausti kitus. Šiuo atveju kalbėdami apie ego pasakome, kad jis sudaro galimybes pasireikšti žmogaus protui, jo kuriamoms mintims ir veiksmams. Vadinasi, trimatė erdvė suvokiama kaip vieta, kur pasireiškia žmogaus žemiškoji sąmonė: kūno sąmonė per veiksmą, emocinė sąmonė per emocijų išraišką ir mentalinė sąmonė per protą.
Keturmatėje erdvėje pasireiškia žmogaus aukštesnioji sąmonė – vidinis žinojimas. Vidinis žinojimas nėra paremtas žmogaus patirtimi ar loginiu samprotavimu. Tai tiesiog viduje atsirandantis jausmas, kad tai ką suvoki, yra labai tau artima, suvokiama ir tikra. Šios mintys kyla subtilesnėje erdvėje nei kuriasi proto mintys ir jos aprėpia sielų buvusių įsikūnijimų patirtis, bei dar subtilesnio lygmens sukurtas mintis. Tokius pajautimus protas gali greitai atmesti, sukyla įvairios abejonės ar tie pajautimai yra tikri, nes jie nesiremia nei jūsų asmenine patirtimi, nei kolektyvinėje sąmonėje egzistuojančiomis nuostatomis. Šiuo atveju norisi skaitytojus padrąsinti, kad tos tylios mintys, tas vidinis žinojimas ateina iš jūsų asmeninės aukštesniosios sąmonės ir jos yra jūsų vidinė tiesa. Gebėdami įsiklausyti į tas savo vidines mintis ir pritaikydami jas savo kasdienybėje, jūs sukursite sau naują patirtį, kurioje sau patvirtinsite faktą, kad vidinis žinojimas yra jums naudinga ir tikslinga tiesa, o to, ką patys išjaučiate, suvokiate, niekas negali iš jūsų atimti, paneigti. Nei kiti žmonės, nei jūsų racionalus protas.
Trimatėje erdvėje veikia vieni Visatos dėsniai, keturmatėje erdvėje – kiti dėsniai. Trimatėje erdvėje žmogus siekia save išreikšti per išorinį pasaulį, keturmatėje erdvėje – per vidinį pasaulį. Išoriniame pasaulyje pagrindiniai Visatos dėsniai pabrėžia dualumo prasmę: priežastis – pasekmė, trauka – atstūmimas, blogis – gėris, šviesa – tamsa ir t.t. Dualumas suteikė galimybę žmogui rinktis. Viskas kilę iš Dievo sąmonės, viskas yra teisinga, bet žmogus pats renkasi, kas jam svarbu ir teisinga. Šioje trimatėje erdvėje labai svarbų vaidmenį vaidina žmogaus laisva valia. Dualumo pasaulyje yra nuolat sudarytos sąlygos rinktis iš priešingybių, o ką žmogus renkasi, jau priklauso nuo jo vertybių, įsitikinimų, gyvenimiškos patirties, prisirišimų. Rinkdamasis jis įgyja savo patirtį. Gali padaryti teisingus sprendimus, kurie suteiks jam vidinio džiaugsmo, laimės, sėkmingos savirealizacijos pojūtį, o kiti padaryti sprendimai gali sukelti skausmą, kaltę, liūdesį, baimes, bet tai taip pat yra patirtis. Jeigu jūs neužstrigsite savo kaltėje ar liūdesyje, jūs padarysite sau tam tikras išvadas ir toliau gyvensite nedarydami tų klaidų. Jeigu klaidos labai skaudžios, reikėtų suvokti, kokias pamokas tos klaidos suteikė ir kokiu žmogumi jūs tapote suvokę savo klaidų pasekmes ir pasikeitę. Jeigu gebėsite suvaldyti savo emocinę įkrovą po tam tikros nesėkmės ar neteisingo elgesio, jūs tapsite tik stipresni, tvirtesni ir aiškiau prisiimantys atsakomybę už savo veiksmus. Jūsų laisva valia rinktis bus apgaubta didesne atsakomybe prieš save ir kitus žmones. Svarbiausia, prieš save. Kiti žmonės vertindami jūsų elgesį gali taip pat labai klysti, todėl jų vertinimas neturėtų jums sukelti neigiamų emocijų, tik parodyti, ko iš to galite pasimokyti ir pagerinti savo elgesį. Taip prieiname prie kito Visatos dėsnio, kuris yra aktualus trimatėje erdvėje –priežasties ir pasekmės dėsnio, dar kitaip vadinamo karmos dėsniu. Jeigu jūs sukūrėte daug neigiamos energijos, vienokiu ar kitokiu būdu teks ją transformuoti, pakeisti į šviesesnę, subtilesnę energiją. Ir tai padarysite arba per mintis, jei sugebėsite laiku suvokti savo elgesio pasekmes, arba per įvykius, kurie bus kaip atpildas už jūsų neteisingus poelgius. Tik prisiminkite, tai kas jums atrodo blogai ir neteisinga, ne visados yra neteisinga Visatos atžvilgiu. Pamatysite, kad keturmatėje erdvėje net jūsų labai brangios vertybės gali būti pakeičiamos arba parodoma, kaip jos blokuoja jūsų sąmoningumo augimą. Karmos dėsnis nepriklauso nuo žmogaus noro jums pakenkti ar atkeršyti. Jeigu jūs buvote priežastimi, kad kitam žmogui įvyko kažkas nemalonaus, tai galima vertinti dvejopai. Jūs galėjote tikrai neteisingai pasielgti, bet kitu atveju, tas kitas žmogus savo elgesiu ar mintimis galėjo pritraukti į savo gyvenimą tokias neigiamas situacijas. Taip pasireiškia dar vienas trimatės erdvės dėsnis – traukos dėsnis. Reikia prisiminti, kad mūsų erdvėje egzistuoja viskas, kuo mes tikime. Tikite, kad aplink tik vagys ir blogi žmonės – taip ir bus. Jeigu tikite, kad Kūrėjas jus myli ir suteikia visą palaikymą jūsų idėjoms skleistis – taip ir bus. Ir visos situacijos, kurios vyksta su jumis, aplink jus, visados bus susietos su jumis. Net ir tos situacijos, kurių konkrečiai sau net nepriskirtumėte, pavyzdžiui, tam tikras globalesnes problemas, jos vis tiek egzistuoja jūsų pasaulyje tik dėl jūsų tam tikro žemo dažnio minčių. Nesvarbu, kas pasaulyje vyktų, bet tame pasaulyje jūs turite savo erdvę, kurioje yra viskas ką pritraukiate savo elgesiu, emocijomis, veiksmu, vidine būsena.
Trimatėje erdvėje minčių virpesių dažnis yra pakankamai ribotas, todėl jame aktyvios yra neigiamos mintys ir neigiami jausmai. Tie srautai būna labai stiprūs ir netiesiogiai veikia žmones, kaip kad juos veikia kolektyvinė sąmonė. Keturmatėje erdvėje jūsų žemesniosios sąmonės lauką užpildo mintys iš aukštesnių vibracijų dažnio. Vadinasi, toje erdvėje yra mažiau neigiamumo. Pradžioje tų teigiamų minčių ir jausmų yra mažoji visuma, bet pamažu, žmogui keičiant savo įpročius ir pereinant į teigiamumo erdvę, pastebėsite, kad gyventi toje erdvėje tiesiog lengviau. Situacijos sprendžiasi lengviau, mažiau problemų, aiškesni sprendimo variantai, emocijos švelnesnės, lengviau iš jų pasitraukti.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *