7 ciklai III

Atsipalaiduok, keisk savo mintis (1)

Žmogaus struktūra yra unikali, ji – beribė, talpinanti labai daug galimybių ir gebėjimų. Kalbu ne apie žmogaus kūną, kuris yra aiškių formų ir gali atlikti tam tikras konkrečias funkcijas, o apie sąmonę, kuri yra beribė ir gali kurti vis naujas patirtis, vis naujus gebėjimus ir galimybes. Sąmonės nepajusi savo kūno pojūčiais, vadinasi, jos nerasi savo išoriniame pasaulyje. Tad kur ji yra? Atsakymas paprastas: ji yra visur, ją pajusti galima per savo vidinį pasaulį. Sąmonė, neturėdama ribų, susilieja su kitomis sąmonėmis ir sukuria tam tikrą energinį lauką, sudarantį tam tikrą visumą ir vienovę. Peržengęs tą visumą ir vienovę, gali pajusti, kaip tavo sąmonės srautas tampa aktyvus kitokioje vienovėje, labiau praplėstoje, daugiau galinčioje. Taip gali nuolat keliauti per savo sąmonės fraktalus ir kaskart pažinti save naujai. Kiekvienas naujas pažinimas sukuria naują veikimo lauką, naują tikrovę. Šiuo metu tu gyveni ribotos sąmonės lauke, t. y. Žemėje, žmogaus kūne. Tau svarbu, ką gali sukurti, nuveikti savo protu, ką gali išjausti širdimi. Tavo žemiškoji sąmonė padeda patirti save šioje žemiškoje formoje, tačiau atmink, kad tai nėra pati svarbiausia tavo sąmonės dalis.

Tu esi beribė sąmonė, tik dalis jos yra susitelkusi į formą ir patirtį šioje realybėje. Nuostabu yra tai, kad ir būdamas žemiškame pasaulyje, tu vis tiek gali suvokti save kaip beribę sąmonę. Šis gebėjimas atsiranda palaipsniui, vis labiau plečiantis sąmonei. Erdvės nuolat keičiasi, sąmonė geba sukurti vis naujų formų, dėsnių, principų, taigi, žmogus gali suvokti save vis naujose situacijose. Neįmanoma iš karto pažinti visą save. Viskas nuolat kinta, keitiesi ir tu visuose savo sąmonės lygiuose. Taip tu gyveni amžinybėje su beribėmis galimybėmis. Tokia yra tavo sąmonė. Aš, tavo Gilusis Suvokimas, padėsiu suvokti vis daugiau savęs, savo naujų galimybių, atkreipsiu į jas tavo dėmesį. Tu kuri savo dėmesio energija – į ką susitelki, tą ir kuri. Ką suvoki, tas esi. Man lieka tik atverti matymo lauką, kad galėtum pasirinkti, į ką sutelkti savo dėmesio energiją ir ką patirti, ką kurti, ką išgyventi. Tu gali rinktis, kaip gyventi ir ką patirti. Galbūt šiandien tai dar atrodo neįmanoma, dar jautiesi priklausomas nuo kitų žmonių, nuo situacijų. Bet atėjus laikui, pamatysi, kad visas situacijas gali valdyti pats, gali pats kurti savo realybę. Žinoma, iki to laiko teks labai daug dirbti su savimi. Naujos tiesos nesudaro sąlygų gyventi naujoje realybėje. Jos tik parodo galimybes, o gebėjimą kurti kitokį savo gyvenimą turi lavinti pats. Atrodytų, kodėl viskas taip sudėtinga? Jau gana kasdienybės rūpesčių, o dar dirbk su savimi, gilink suvokimą. Prisimink, kad esi beribė sąmonė ir atėjai čia įgyti tam tikros patirties, kurti tam tikros realybės. Tu gyveni amžinai. Nesvarbu, kad kūnas miršta ir sudūla, tu vis tiek egzistuoji. Tiesa, kitos energinės formos, kitose erdvėse, bet sąmonė lieka ta pati. Tavo beribė sąmonė beribiame laike. Vienintelis jos tikslas kurti save, tobulinti savo formas, aktyvinti vis naujus gebėjimus. Tai padaryti įmanoma tik per išgyventą patirtį. Į Žemę atėjai tik todėl, kad pažintum save, kad išbandytum vis naujus savo gebėjimus, patirtum gilesnių pojūčių ir įvaldytum savo mintis taip, kad galėtum vienu metu matyti ir jausti kelias realybes. Šiuo metu tu jauti tik žemiškąją realybę, nors ir joje yra daugybė kitų realybių, kurios atsiveria kaip nauji patirčių fraktalai. Tarkime, gimei muzikantų šeimoje, visa tavo aplinka susijusi su muzika. Tai tavo realybė, kiti realybės variantai tau neegzistuoja. Bet vieną dieną tu nusiperki motociklą, įstoji į baikerių klubą ir į tavo gyvenimą įsiveržia nauja realybė, kurioje daug motorų triukšmo, kelionių, adrenalino, pokalbių apie motociklus. Taip tu atsiduri kitoje realybėje. Arba staiga pajauti jūros trauką ir tampi buriuotoju. Taigi, tavo žemiškoje erdvėje yra daugybė realybių, visas jas gali patirti, jei tik panorėsi.

Tačiau tu mėgsti tam tikrą stabilumą, arba tavyje giliai įsišaknijęs įsitikinimas, kad būtina būti nuosekliam. Taip nejučia tavo gyvenime daugėja apribojimų ir įsipareigojimų ir mažėja laisvės. Galbūt atėjo laikas pakeisti šias nuostatas ir kai kuriuos įsipareigojimus atlikti su polėkiu? Tarkime, įsipareigojimas šeimai. Šeima – tai partnerystė, vienas kito palaikymas, pagalba, bendrystė. Su partneriu ar partnere gali patirti daug naujumo, tereikia išmokti įsiklausyti vienas į kitą ir suvaldyti savo ego ar lūkesčius. Abu pajusite laimę ir laisvę, nes kartu, vienas kitą palaikydami, kursite jums įdomią realybę. Ne pareiga šeimai suvaržo galimybes ir laisvę, bet negebėjimas būti išradingam, nenoras valdyti savo ego, nenoras keisti įpročių. Kai pora geba rasti bendrų sprendimų, tenkinančių abi puses, kai ji kuria šeimos gyvenimą, paremtą pagarba, tolerancija ir palaikymu, ji gali sukurti daug gražių dalykų. Kiekvienas partneris tokioje poroje gali pajusti ne tik vidinę laisvę, bet ir išreikšti vis gilesnius savo pojūčius ir galimybes. Viskas priklauso nuo gebėjimo valdyti save ir atsikratyti senų nuostatų. Pavyzdžiui tokių, kad žmogus gyvena skausme, baimėje, nepritekliuje ir nieko čia nepakeisi. Žmogus yra kurianti sąmonė, per savo mintis, jausmus ir veiksmus jis viską gali įgyvendinti. Tad kodėl turėtum manyti, kad kažko negali, kodėl turėtum nuvertinti save? Užsiprogramuoti, kad gyvenimas yra sunkus, bedžiaugsmis? Kartoju, tai yra pasenusios nuostatos. Žmogus gali suaktyvinti savo aukštesnę sąmonę, naudotis naujais gebėjimais, pasitelkti naujų minčių ir kurti naują realybę. Nuostata, kad privalai tarnauti kito žmogaus ego vien todėl, kad tave visam gyvenimui sujungė prie altoriaus, taip pat pasenusi. Tavo sąmonė pasirinko tam tikras patirtis Žemėje, tačiau būdamas fiziniame kūne tapai kolektyvinės sąmonės dalimi ir ėmei pasikliauti mintimis ir nuostatomis, kurios keliauja iš kartos į kartą. Tačiau jos jau atgyveno savo laiką. Tiesos ieškok ne išoriniame pasaulyje, o savo vidiniame pasaulyje, savo išskleistoje sąmonėje. Tu esi beribė sąmonė, kurianti bet kokią materiją. Reikia tik tinkama kryptimi sutelkti savo dėmesio energiją. Kol ją sutelki į senas tiesas ir priimi jas kaip savo realybę, tol jos ir bus aktyvios tavo gyvenime. Keisk savo požiūrį, žvelk plačiau, iš aukščiausio savo sąmonės taško. Aš, tavo Gilusis Suvokimas, padėsiu tau. Pasistengsiu, kad ne tik išgirstum, kas yra sąmonė, bet ir patirtum jos pokyčius.

Norėdamas suvokti, kas tu esi, turi liautis tapatinęsis su žemiška savo forma. Kai kurios tiesos, apie kurias kalbėsiu, reikalaus didesnio susitelkimo ir įsiklausymo, nes jos nebus apribotos žemiškojo proto. Norint suvokti nors dalį savo sąmonės visumos, reikia gebėti plačiau matyti ir daugiau suprasti. Kadangi tu ir esi ta beribė sąmonė, tai sunkumų nekils. Aš skatinsiu tave pasinerti į naujus pojūčius ir naujas būsenas, jos tau padės suprasti, kaip mintis patenka į tavo minčių lauką.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *