7 ciklai III

Aukštesnysis Aš ir keturmatė jo realybė (1)

Keturmatės erdvės principus suvokti protu šiandien dar nėra lengva, galima tik įsivaizduoti ar daryti prielaidą, kad tai bus. Noriu pakalbėti apie galimybę susilieti su savo aukštesniąja sąmone ir per jos srautus suvokti keturmatės erdvės principus. Aukštesnioji jūsų sąmonė yra jūsų sielos, nesančios įsikūnijime, sąmonės dalis. Ji nėra prisirišusi prie žemiškos aplinkos ir neturi siekiamybės vertinti per žmogaus proto prizmę. Nėra prisirišusi prie to, kas žmogui aktualu, brangu ir ko jis gali trokšti, svajoti. Aukštesnioji sielos sąmonė nejaučia įtampos, nerimo ar baimės. Ji jaučiasi visiškai saugi savo erdvėje, kurioje nėra grėsmės ar blogio. Aukštesnioji sąmonė žino, kad su tuo susidurs įsikūnijime. Sielos sąmonė blogio nepriima kaip paties blogio. Tai yra tiesiog galimybė išgyventi tam tikras patirtis, ji gerai žino, kad tos patirtys baigsis, pasitraukus iš įsikūnijimo, nejaučia jokios baimės dėl mirties, nes žino, kad jos nėra. Aukštesnioji sielos sąmonė visai kitaip suvokia tiek savo, tiek žemiškąjį pasaulį. Aš, tavo Gilusis Suvokimas, pabandysiu paaiškinti, kaip ji gyvena ir kas jai svarbu, kad žinotum, ko gali tikėtis, susiliejęs su savo aukštesniąja sąmone.

Žmogus dažnai nesuvokia savo sąmonės struktūros. Jis yra sukūręs daug interpretacijų, kas jis yra, kas yra sąmonė, bet tai tik dalis tiesos. Kalbėdami apie žmogaus sąmonę, turime suvokti, kad ji yra daugiamatė. Kiekviena sąmonės forma persipina viena su kita, turi atskirų ir bendrų ypatybių.
Pirmiausia jūs esate beribė sąmonė. Viena jos dalis susitelkė į šios Visatos Kūrėjo sąmonės lauką, Jo realybę. Tapote kibirkštimi (monada), kuri pritraukė daugybės principų ir dėsnių sąmonių dalelytes ir taip sukūrė individualią esybę. Vėliau, vykstant tam tikram magnetizmo ir involiucijos procesui, jūsų esybės sąmonė sutelkė, suspaudė tas sąmonės daleles į labiau apibrėžtą formą ir tapote siela, o vėliau – žmogumi su visomis sąmonės dalimis. Taigi, žmogus yra visų šių sąmonių dalių visuma.
Žemiškoji sąmonė susideda iš kūno sąmonės (fizinio kūno), emocinės sąmonės (emocijų, jausmų) ir mentalinės sąmonės (proto). Šios žemiškosios sąmonės dalys tarsi atspindi prieš tai išvardytas sąmonės dalis: mentalinė sąmonė susieta su esybės sąmone, emocinė sąmonė su sielos sąmone, o kūno sąmonė – su fiziniu žmogaus egzistavimu. Tačiau griežtų rėmų šioje struktūroje nėra. Pavyzdžiui, emocijos gali pasireikšti tiek žemiškajame gyvenime, tiek sielos plane ar esybės plane. Fiziniame plane jos būna įvairesnės, turinčios priešingus polius: meilė – neapykanta, švelnumas – agresija ir t.t.. Sielos plane emocijos rimsta, jos tampa aukštų vibracijų. Dominuoja besąlyginė meilė, atjauta, švelnumas, saugumas. Tiesa, dažnoje sieloje ankstesni įsikūnijimai palieka stiprius emocinius įspaudus – skausmą, baimę, nuoskaudas. Stiprūs išgyvenimai ilgiau išlieka žmonių prisiminimuose, o tuo pačiu – ir sielos eteriniame kūne. Štai kodėl tarsi be priežasties tave gali apimti baimė, kilti nepasitikėjimas, liūdesys ir pan. Tokius jausmus gali sukelti žmogus, su kuriuo praėjusiame įsikūnijime neturėjai gražių santykių ar kokios nors panašios situacijos. To žmogaus dabar nepažinai, tačiau emocinis įspaudas sieloje išlikęs. Juk būna, kad vienus nepažįstamus žmones iš karto priimate su meile, o kitus – su nerimu, nepasitikėjimu ar net su nepaaiškinama neapykanta. Taigi, jūsų išgyvenimai niekur nedingsta, jie amžiams lieka sielos eteriniame kūne ir gali aktyvuoti bet kuriame įsikūnijime. Tam, kad jie netrukdytų gyventi, reikėtų padirbėti su tam tikromis emocijomis, išsilaisvinti iš jų.

Mintys skirtingose sąmonės dalyse taip pat pasireiškia skirtingai. Iš kokio plano jos kyla, nėra sunku suvokti, kai suprantate esminius skirtumus. Kai jūsų mintys sukasi apie išgyvenimą, apie savo žemišką buitį, žinoma, tai yra fizinio plano mintys. Jūsų ego aktyvus, esate giliai „įsižeminę“, jumyse dominuoja antroji čakra. Žmogui reikia tai patirti, nes visos čakros turi sėkmingai įsisukti, būti aktyvios, kad jis galėtų patirti gyvenimo pilnatvę. Antroji čakra suaktyvina išorinį gyvenimą. Ego gali pasireikšti tiek teigiamai, tiek neigiamai, bet jis skatina žmogų save išreikšti visuomenėje, įgyvendinti savo idėjas. Trečioji čakra susijusi su vidinio pasaulio prabudimu. Ima vertis sielos sąmonė. Kai atsiveria žemesnioji sielos sąmonė, sąmonės dalis, kuri buvo įsikūnijimuose, žmogus nori save išbandyti įvairiose veiklose, jam viskas įdomu, savyje randa naujų gebėjimų ir talentų ir gali jais sėkmingai naudotis, jeigu mano, kad tai yra tikslinga. Jeigu jūsų vidus tiesiog veržiasi įgyvendinti kokią nors idėją, jei ji nuolat jūsų galvoje, vadinasi, šias mintis jums siunčia aukščiausioji, esybės sąmonė. Nesvarstykite, norite ar nenorite, patinka ar ne, imkite ir darykite. Noriu priminti, kad aukštesnioji sielos sąmonė – yra sielos, nebuvusios įsikūnijime, sąmonės dalis. Žemesnioji sielos sąmonė – ta, kuri apjungia visų įsikūnijimų patirtis, o dar tankesnė sielos sąmonės dalis jau yra įsikūnijime.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *