7 ciklai III

Intuicija ir vidinis žinojimas (2)

Nesvarbu, kokia žmogaus gyvenimiška pozicija, bet jis turi teisę gyventi taip, kaip pasirinko. Jeigu pasirinko neskirti dėmesio saviugdai, netobulėti, jis tiesiog įsikūnys tose erdvėse, aplinkybėse, kurios, nori nenori, vers kartoti pamokas iš naujo, kol žmogus pagaliau susivoks. Nustebsite, kaip taip gali būti, juk gyvenimas nuolat keičiasi ir žmogus niekaip negali grįžti į ankstesnes žemiškas sąlygas. Amžinybėje egzistuoja laiko kilpos. Tarkime, gali atgimti pasaulyje, kuris skaičiuoja… 1918 metus. Vėl išgyvensi tokias situacijas, kurios leis tau suvokti, kas yra kas. Leis suvokti įvykių prasmę, išgyventi patirtis, kurios užaugins tave iki galimybės atgimti, pvz., 2030 metais. Nenorėsi stengtis suvokti, plėsti savo sąmoningumo, atgimsi pirmykščiu žmogumi, lakstančiu su kuoka ir medžiojančiu gyvūnus dėl išlikimo. Kokio sąmoningumo mirsi, tokioje realybėje ir atgimsi. Jeigu mąstymu lenki savo kartos žmones, tai didelė tikimybė, kad atgimsi, pavyzdžiui, 2500 metais, kai visa žemiška aplinka galės tau suteikti galimybių įgyvendinti savo išradimus, gebės priimti ir suprasti tavo idėjas, ir tu būsi veiksnus toje realybėje. Šiuo metu neįsikūnija daug buvusių išminčių, išradėjų, menininkų, nes ši realybė dar nesudaro tinkamų sąlygų jų kūrybai. Bet jie jau yra įsikūniję 2500–aisiais, atgimęs tais metais sutiksi šiuos žmones. Kyla klausimas, ar tai greitai įvyks, ar dar teks pasižvalgyti po 1918 metus? Jeigu gebėsi suvokti tiesas, kurias tau aiškinu, išmoksi gyventi su ateities energijomis, tai kitas įsikūnijimas įvyks tolimoje ateityje, o ne tolimoje praeityje. Tau rinktis.

Galbūt tau neaišku, kaip gyventi ateities energijomis, jeigu nesi dar jų pajautęs ir net nežinau, nuo ko pradėti. Štai čia gali pagelbėti vidinis žinojimas. Tu negalėsi paaiškinti informacijos, kuri ateis per vidinį žinojimą. Nei žinosi, iš kur ji, nei turėsi argumentų jai patvirtinti. Tik jausi, kad tai tiesa, kad tau ji tinka ir naudinga. Tu tiesiog žinai. Be paaiškinimų, be patvirtinimų. Reikia turėti drąsos patikėti vidiniu žinojimu, nes tokią informaciją patvirtinti galėsi, tik atlikęs tam tikrus veiksmus. Jeigu vidus sako, kad reikia daryti būtent taip, reikia klausyti jo, o vėliau gali analizuoti, į ką tai atvedė ir ar buvo tikslinga.

Gyvendamas praeities energijomis, remiesi savo patirtimi, ji padeda siekti savo tikslų, numatyti visus reikalingus žingsnius kelyje į sėkmę. Ateities energijos labai abstrakčios, jos tik leis suvokti kai kurias gaires. Visada turėsi būti pasiruošęs nuolatiniams pokyčiams. Todėl rekomenduočiau į savo gyvenimą pažvelgti iš abiejų pozicijų: praeities ir ateities. Išlaikyti šių energijų balansą. Remdamasis savo ir kitų žmonių gyvenimiška patirtimi, tu suvoki, kaip svarbu turėti namus, šeimą, kokios reikalingos yra žinios ir įgūdžiai, jei nori išsilaikyti dabartinėje realybėje. Puiku. Iškeli sau tikslus, numatai žingsnius ir savo tempu eini. Sieki realizuoti savo sumanymus. Tačiau visada būk pasiruošęs nenumatytiems pokyčiams, neprisirišk prie situacijų. Negali paneigti veiksmo, kuris kuria dabarties realybę. Kol kas tu negali gyventi nevalgęs, negali gyventi po medžiu, nes žiemą bus šalta ir negali neturėti įgūdžių, kurie leistų tau save išlaikyti šioje realybėje. Bet šalia to visada gali skirti laiko savęs suvokimui, savo įpročių pažinimui, naujų teigiamų įgūdžių kūrimui. Visa tai bus itin reikalinga ateityje.

Nauja realybė atsiras tik tada, kai tavo energinė struktūra bus taip pasikeitusi, kad skleis tik aukšto dažnio minčių ir jausmų vibracijas. Toje paprastoje, praeities sukurtoje realybėje tu gali mokytis keistis. Gali lavinti naujus įgūdžius, stebėti save, išbandyti kitaip elgtis, eiti į gilesnį savęs suvokimą. Vieną dieną būsi pajėgus gyventi ateities energijomis. Iki to laiko turėsi būti įvaldęs pasitikėjimą savo vidiniu žinojimu, turėsi tikėti savo beribės sąmonės, daugybės naujų dėsnių ir principų, kurie ir kurs naująją realybę, egzistavimu. Todėl, aš, tavo Gilusis suvokimas, raginčiau tave ne tik klausytis intuicijos, bet ir besąlygiškai pasitikėti savo vidiniu žinojimu, savo vidiniu vedimu. Leisk tekėti ateities energijoms, leisk joms kurti tavo realybę, kuri taps naujosios visos žmonijos realybės dalimi, ir tau niekada nereikės grįžti į įsikūnijimą praeityje. Žemiškoji dabarties realybė padės realizuoti visus sumanymus, gyventi naujomis tiesomis. Dabartinės žemiškosios sąlygos labai gerai pritaikytos didžiuliam žmogaus virsmui. Pažvelk į gyvenimą iš aukščiausio savo sąmoningumo taško ir suvoksi, kokios atsiveria galimybės.

Pasipriešinti kolektyvinės sąmonės mintims ir gyventi pagal savo vidinį žinojimą reikia drąsos. Turėti pažiūras, kurios neatitinka visuomenėje dominuojančių pažiūrų, taip pat reikia drąsos. Tačiau drąsiam reikia būti ne prieš kitus žmones, o prieš save. Nes patikėti savimi tau labiausiai trūksta drąsos, tu labiausiai vargsti dėl savo kompleksų ir įsitikinimų. Aplinkiniams žmonėms nėra taip svarbu, kaip gyveni. Tau tik atrodo, kad jiems svarbu. Kai sukaupsi drąsą ir gyvensi pagal savo vidinį žinojimą, aplinkiniai susidomės tavo požiūriu. Vieni palaikys, kiti smerks, bet taip būna visada. Tavo pasaulis priklauso tau. Jeigu pasirenki tikėti kokia nors tiesa, tai ta tiesa ir bus tavo realybė. Juk pats matai, kiek daug skirtingų tiesų, kiek daug nesutarimų kyla dėl to. Dažniausiai juos pakursto egoistinės žmonių savybės: valdžios ar garbės troškimas, puikybė, ambicijos ir t.t. Vidinis žinojimas nesiremia ego troškimais. Vidinis žinojimas sklinda kaip aidas iš tavo išplėstos sąmonės lauko. Aidą girdi, bet, nežinodamas, iš kur jis sklinda, neturi drąsos juo tikėti. Noriu tave padrąsinti tikėti savo vidiniu žinojimu. Noriu padrąsinti tikėti ir pasitikėti savimi, savo gebėjimais kurti, savo gebėjimais suvokti aplinką. Žmogus kažkodėl įsitikinęs, kad visas tiesas jis turi apčiuopti išoriniame pasaulyje, savo kasdienybėje. Bet taip nėra. Aplinkoje, kuri supa tave, rasi viską, kas sukurta praeities energijomis. Netgi savo įgūdžius lavini, mokaisi, įgyji profesiją, remdamasis kitų žmonių patirtimis. Harmonija tarp vidinio ir išorinio pasaulio yra labai svarbi. Tarp praeities ir ateities energijų. Vadinasi, įgūdžiai, gauti per kitų žmonių patirtis, yra reikalingi tau išgyventi, realizuoti save. Tačiau norėdamas sukurti ką nors visiškai naujo, norėdamas kurti tam pažangą, turi suvokti, kokias galias išskleidžia ateities energijos.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *