7 ciklai III

Keturmatė erdvė (2)

Keturmatė erdvė pasiekiama ir ribotos sąmonės ar neatvertos širdies žmogui, tačiau egzistuoti joje bus sunku. Vos tik pasielgsite nesąžiningai, iškart patirsite sunkumų. Tarp veiksmo ir atoveiksmio keturmatėje edvėje mažas atstumas. Šioje erdvėje jausitės absoliučiai nuogi. Nė viena jūsų mintis, nė vienas jausmas nepasislėps už netikros šypsenos, nė viena nesąžininga motyvacija neliks nepastebėta. Būsite tiesiog priversti jausti atsakomybę už kiekvieną išreikštą mintį, žodį, jausmą ar veiksmą. Apginti visa tai kaip tiesą ir būti atsakingiems už pasekmes. Negalėsite teisintis, kad vienaip ar kitaip liepė elgtis kitas žmogus, arba, kad jums nedrąsu elgtis, kaip manote yra teisinga, nes nenorite konfliktuoti su kitais. Bet paisysite kitų žmonių nuomonės, vykdysite jų norus, kur bus jūsų kūryba? Visata net neužsifiksuos, kad gyvenote.

Jeigu suvokiate naujus keturmatės erdvės dėsnius, bet jie neveikia jūsų gyvenime, atsakymas paprastas – suveikė tyros širdies saugiklis. Turite įsigilinti į save, suprasti, gyvenate tyros širdies skleidžiamose meilės vibracijose ar proto kuriamose aplinkybėse. Keturmatėje erdvėje veikia tik meilės energija, kurią skleidžia tyra širdis. Daug gerų žmonių geba aukotis vardan kitų, geba atjausti ir siekia padėti kitiems, bet tai nėra tyros širdies skleidžiama tyli meilė, neturinti jokių ketinimų, lūkesčių. Besąlyginė meilė net neturi siekio padėti, gelbėti ar aukotis. Ji tiesiog egzistuoja. Tyra, besąlyginė meilė persunkta gyvybine dieviškąja energija, ji gali bet kuriai jūsų minčiai suteikti gyvybę – realizacinę jėgą. Pamėginkite savo kasdienybėje išjausti tyrą meilę. Galbūt skubėsite atsakyti – aš moku tai daryti, aš išjaučiu! Neskubėkite. Pirmiausia pabūkite visiškoje tyloje, ramybėje, sustabdykite minčių srautą. Tiesiog būkite. Jei jums tai pavyks, pajusite, daug jumyse nereikalingų minčių, keliančių vien triukšmą galvoje, kiek daug jausmų, kurie jus žeidžia, skaudina. Suprasite, kaip dažnai siekiate būti reikšmingi, daugelį dalykų darote tik norėdami parodyti, kokie esate protingi, geri, kiek daug aukojatės dėl kitų ir t.t. Jeigu skundžiatės, kad kiti nevertina jūsų pastangų, vadinasi, darote ne iš tyros širdies, o siekdami pripažinimo ar tikėdamiesi grąžos. Arba tiesiog leidote sau viską daryti už kitus, užsikrovėte sau ant pečių didžiulę naštą ir tapote auka. Savo aukojimusi tenkinate kito žmogaus ego ir tuo pačiu apgaudinėjate save, kad esate labai svarbūs, reikalingi ir be jūsų kitas žmogus neišgyvens. Nereikia pataikauti jokiam ego, nei savajam, nei kito žmogaus.

Keturmatėje erdvėje viskas kaip ant delno. Viską matysite taip, kaip yra, o ne taip, kaip norėtumėte, kad būtų. Prireiks didžiulės tolerancijos kito žmogaus klaidoms, jo nesąmoningumui. Tad pamažu mokykitės stebėti save, savo veiksmų motyvaciją, stebėkite, ką galvojate apie kitus žmones, ką jiems jaučiate, mokykitės negalvoti to, dėl ko patiems būtų gėda. Taip ugdysitės naujus įpročius, kurie leis greičiau prisiderinti prie naujos gyvensenos ir naujų tiesų suvokimo.

Gali paklausti, kodėl reikia pereiti į keturmatę erdvę ir kaip save keisti, kad pajėgtum joje gyventi? Atsakysiu paprastai – užtenka būti nors kiek sąmoningu ir suvokti, kad gyvendamas amžinybėje nuolat esi virsmo procese. Šis virsmas kaskart vis greitesnis. Dabar ateina tas laikas, kai keisis pats žmogus. Turbūt matote, kaip nelengva šiais laikais gyventi tam, kuris nenori, nesugeba naudotis naujomis technologijomis. Lygiai taip pat sunku ir nepatogu bus tiems, kurie nesistengs kelti savo sąmoningumo. Jie matys, kaip kiti žmonės lengvai ir paprastai kuria trokštamą gyvenimą, o patiems trūks šių įgūdžių. Dalis žmonijos pereis į aukštesnių vibracijų pasaulį, jiems jau nebeturės įtakos sunki kolektyvinė sąmonė. Bet ji dar didesne jėga slėgs likusiuosius žemesnių vibracijų lauke. Jų gyvenime materializuosis žemų vibracijų mintys.

Keturmatės erdvės energetika yra lengvesnė. Kūrybinės minties pralaidumas daug didesnis, taigi, daug greičiau atsklis minčių iš aukštesnės sąmonės lauko, ir žmogus, bendradarbiaudamas su aukštesniąja savo sąmone, aiškiai žinos, kaip jam elgtis bet kurioje gyvenimo situacijoje. Išlaisvinta sąmonė priima mintis iš daug subtilesnio plano, ir žmogaus gyvenimo erdvė prasiplečia tiek laiko, tiek erdvės atžvilgiu. Tai nauji pojūčiai, kuriuos sunku suvokti žemišku protu, bet jie palaipsniui ateis į žmogaus gyvenimą. Noriu priminti, kad žmogus yra kosminė sąmonė, egzistuojanti beribėje erdvėje, ir gyvendamas keturmatėje erdvėje jis vis dažniau pajus naujų, nepažįstamų būsenų. Protu priimti naujas tiesas bus sudėtinga, nes jų energetika bus visai kito dažnio, iš kito minčių lauko. Tačiau išvysčius gebėjimą mąstyti aukštesniąja savo sąmone, tas tiesas bei idėjas bus lengva ne tik suprasti, bet ir taikyti savo gyvenime. Kiekviena mintis, ateinanti iš aukštesniosios jūsų sąmonės lauko, yra pritaikyta jūsų galimybėms ir gebėjimams. Kaskart, vis geriau įvaldę gebėjimą atskirti savo proto mintis nuo kūrybinės aukštesniosios sąmonės minčių, suvoksite vis daugiau žinių, reikalingų jūsų dvasiniam augimui ir jūsų žemiško gyvenimo tobulinimui.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *