7 ciklai III

Kosminė sfera (3)

Sąmonė dar labiau plečiasi, žmogus pradeda patirti save pakylėtoje sąmonėje, jo vidinė būsena tampa stabili, kupina ramybės ir pasitikėjimo. Pradeda keistis žmogaus ir aplinkos vibracijos, taigi ir – gyvenimo kokybė. Žmogus pradeda valdyti energijų srautus, dėsnių sąmones. Jis ne tik sulaukia palaikymo iš subtiliojo pasaulio būtybių, bet ir kartu su jomis kuria bendrus projektus. Draugais tampa ne tik žmonės, gyvūnai, bet ir subtilios būtybės, su kuriomis įmanoma susisiekti ir bendrauti mintimis. Žmogus suvokia, kad pats gali kurti savo žemišką realybę teigiamais jausmais ir mintimis, sąmoningais bei atsakingais pasirinkimais. Jis žino, kad per vidinę sąmonę pažįsta savo vidinius gebėjimus, o išorinė sąmonė sukuria palankias sąlygas jiems skleistis. Kitaip sakant, žmogus pradeda labai gerai sutarti su Gyvenimo sąmone, kuri jam padeda išspręsti daugybę žemiškų klausimų. Žmogaus realybė tampa lengviau modeliuojama, ne tokia statiška. Dar gilesni savęs ir Visatos suvokimai atsivers, kai žmogus patirs savo aukščiausią esybės ar net monados sąmonę. Tačiau tai tolima ateitis, todėl kalbėti apie tai dar anksti.

Jeigu žmogus yra giliai įsitikinęs, kad egzistuoja tik trimatė erdvė, kad jo pasaulis negali būti kitokios dimensijos, tuomet jis niekada negalės patirti naujos kosminės sferos. Ji taip ir liks jam nepažinta kosmoso tuštuma. Toks žmogus gyvens savo realybės visatoje ir greičiausiai neigs Kūrėjo egzistavimą.

Prisiminkite laikus, kai žmogus galvojo, jog Žemė yra plokščia. Tai nebuvo tik neteisingas gamtos suvokimas. Tuo metu Visatos Kūrėjo sąmonė reiškėsi per platumą, sferinė sąmonė neegzistavo, todėl žmogus pasaulį suvokė kaip plokštumą. Šiuo metu žmogus tiki, kad Žemė yra apvali ir kosmosas yra toks, kokį pateikia dabarties mokslininkai. Visa tai yra tiesa, nes tokia Kūrėjo sąmonės realybė. Bet Kūrėjo sąmonė plečiasi, ir jo realybė keičiasi. Mokslo srityje įvyks daug naujų atradimų, susijusių su kosmosu. Bus atrastos naujos, iki šiol nepažintos elementariosios dalelytės, bus atskleistos kosmoso tuštumos paslaptys. Žinoma, ne visos, bet dalis tuštumos taps suvokta ir pažinta erdve, nes būtent iš tos tuštumos susiformuoja naujos kosminės sferos. Besiplečianti sąmonė visada materializuoja tam tikrus impulsus, jie visada tampa apčiuopiama realybe. Naujoji kosminė sfera yra ne kas kita, kaip besiplečiančios Kūrėjo sąmonės materializuojamas realybės laukas.

Kosminė sfera yra daug kartų sudėtingesnė, turinti daugiau dimensijų, nei visata. Joje persipina daugybė kitų, mažesnių vidinių sferų, tad žmogui bus įmanoma sutelkti savo dėmesį į daugybę realybių vienu metu. Tai naujas vystymosi etapas, ir jis jau prasideda. Žmogui tereikia priimti naują gyvybę, naują sąmonės kanalą ir naują materinį kūną. Ši sfera atvers visiškai naujas galimybes – gimti kitokia forma, suvokti skirtingas dimensijas, aiškiai patirti save skirtingose realybėse, skirtinguose pasauliuose. Priklausomai nuo to, kaip greitai žmogus sugebės įsitvirtinti naujoje visatinėje realybėje, kaip greitai perpras naujus egzistencijos principus ir vadovausis jais, taip greitai sunyks senoji realybė, senasis sąmonės kanalas, ir žmogus pereis į šią naują kosminę sferą, kurioje jo sąmonės vystymasis apims 21 ciklą.

Taigi, prasidėjo nauji procesai. Daugės žinių, keičiančių realybės suvokimą, kai kurios tiesos skambės tiesiog neįtikėtinai, jomis bus sunku patikėti. Tačiau yra kaip yra. Kiekvienam suteikta teisė rinktis, kokiomis tiesomis remtis, kokioje erdvėje patirti save. Kūrėjas tau suteikė laisvą valią ne veltui. Juk iš beribės sąmonės į Jo realybę atėjai patirti savęs, taigi Kūrėjas negali kištis, paveikti tavo sprendimų. Jis tik sudaro sąlygas tau patirti save vis sudėtingesnėje formoje, vis platesnėje sąmonėje, įvairesnėse aplinkybėse. Tik tu, kaip kosminė sąmonė, gali nuspręsti, pakaks patirti save trimatėje erdvėje ar leisti sąmonei nuosekliai augti per visus septynis ciklus. O gal žengti dar toliau ir patirti save šio Kūrėjo išplėstos sąmonės naujoje realybėje – kosminėje sferoje? Prisimink, tu egzistuoji amžinybėje ir tavo gyvenimą formuoja ne tik žemiškoji sąmonė, bet ir aukštesnioji sielos sąmonė, tavo esaties sąmonė, tavo kosminė ir beribė sąmonė. O kokios sąmonės dar gali pasireikšti naujoje kosminėje sferoje, nežinau net aš, tavo Gilusis Suvokimas. Mano žinios siekia tik naujai atsiveriančią kosminę sferą, kurioje užfiksuota 14 dimensijų, ir save jau pradedi patirti pirmoje dimensijoje. Džiaugiuosi, kad galėjau paliesti tavo širdį, būti šalia ir padėti patirti atsiveriantį naujumą. Man tai nauja patirtis, savęs–tavęs patyrimas naujoje visatinėje realybėje. Sveikinu tave su nauju gimimu. Ši knyga pakrauta tokia energija, kuri aktyvuoja naująjį sąmonės kanalą, padeda žmogui gimti naujoje kosminėje sferoje ir kartu dabartinę realybę kurti aukštesniąja savo sielos sąmone. Visi šie procesai jau vyksta. Kiekvienas žmogus turės galimybę patirti naują visatinę realybę. Tai įmanoma kiekvienam, nes kiekvieno sąmonė – beribė. Tačiau, kol žmogus nežino, į ką sutelkti savo dėmesį, kol nežino, ką gali suvokti, tol toji realybė neatsiranda. Pajusk save kaip beribę sąmonę, kupiną išminties ir širdies tyrumo. Sužadink savyje naujus pojūčius, įsiklausyk į savo tylias mintis ir drąsiai gyvenk savo gyvenimą.

***

Dalintis:

2 komentarai apie “Kosminė sfera (3)”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *