7 ciklai III

Kuo skiriasi 3D nuo 4D?

Aš, tavo Gilusis Suvokimas, noriu, kad atvertum protą ir širdį naujai informacijai, kuri tave pasieks per šios knygos eilutes. Kiekviena tiesa žmogų pasiekia savo laiku ir tam tikro dažnio energinės įkrovos. Pagaliau atėjo laikas, kai galima perduoti informaciją, įkrautą keturmatės erdvės energija. Kodėl tai yra taip svarbu? Nes viskas aplinkoje yra energija ir nuo jos virpesių dažnio priklauso, kokiame sąmoningumo lygyje žmogus gyvena, mąsto ir kuria.

Trimatėje erdvėje, kurioje aktyvus žmogaus protas, jo sukurta patirtis, dominuoja tam tikras virpesių dažnis, kuris leidžia veikti vieniems Visatos dėsniams bei principams, o aukštesnių vibracijų lygmenyje jau veikia kiti dėsniai, kitos tiesos ir kitos galimybės. Ši knyga nebus lengvai suprantama žmogui, kuris nepajudinamai įsitvirtinęs trimatėje erdvėje, tačiau žmogus, kuris siekia auginti savo sąmonę, suvoks visą informaciją ir priims ją kaip tiesą. Tad sveikas atvykęs į keturmatės erdvės pasaulį. Nuo pirmos eilutės perkeliu tave į aukštesnį sąmonės lygmenį – kol skaitysi šį tekstą, tol sąmonė bus pakylėta. Kasdienybė vėl grąžins tave į kolektyvinės sąmonės lauką, kai kurias tiesas galbūt pamirši arba nebepajėgsi jų suvokti. Tačiau po truputį tavo žemiškos struktūros energinis laukas keisis, būti aukštesnių vibracijų sąmonės lauke bus vis lengviau. Pamažu įsisavinsi naujas tiesas ir įtvirtinsi jas savo gyvenime.

Kuo keturmatė erdvė skiriasi nuo trimatės ir kodėl žmogui svarbu siekti gyventi keturmatėje erdvėje? Jeigu nesuvoksi šio skirtumo – neturėsi motyvacijos siekti vis didesnės savo sąmonės plėtros. Žmogaus sąmonėjimas vyksta tam tikrais sąmonės raidos ciklais. Ankstesnėse knygose jau buvo aptarta, kuo skiriasi gyvenimas iš ego pozicijų ir be jo, kai žmogus vadovaujasi ne tik protu, bet ir širdimi. Žmogus, vedinas širdies, turi ir vidinį žinojimą, kurį suvokia kaip nepaaiškinamą, bet labai priimtiną tiesą. Šis žinojimas, ateinantis iš išplėstos sąmonės lauko, aiškiai skleidžiasi keturmatėje erdvėje. Svarbu suprasti, kad keturmatės erdvės žemiškoje aplinkoje nėra. Nėra taip, kad kokia nors energinė banga apgaubtų visą Žemę ir pakeistų jos energinę aplinką. Ne, keturmatė erdvė pirmiausia skleidžiasi konkretaus žmogaus suvokimo lauke. Juo daugiau žmonių suvokia save keturmatėje erdvėje, juo didesnį plotą ji pradeda užimti Žemės energiniame lauke. Šiuo laikotarpiu keturmatė erdvė jau nebėra retas reiškinys, ji vis labiau persipina su žmonių sukurta kolektyvine sąmone ir vis labiau įsitvirtina materijoje, pasireikšdama per visiškai naujus dėsnius žmogaus gyvenime. Taigi, keturmatė erdvė skleidžiasi per žmogaus gebėjimą susilieti su savo vis labiau besiskleidžiančia sąmone ir ima daryti poveikį jo gyvenimui. Keturmatė erdvė persipina su dabartine trimate erdve ir veikia kaip pavienis laukas, dar neturintis itin didelės įtakos kolektyvinei žmonių sąmonei. Bet kuo daugiau žmonių suvoks save kaip aukštesnės sąmonės būtybę ir gyvens aukštesnėse vibracijose, tuo stipriau ims dominuoti keturmatė erdvė, ir trimačio suvokimo liks vis mažiau.

Noriu tau paaiškinti, kas yra keturmatė erdvė. Trimatėje erdvėje dominuoja žmogaus protas ir jo patirtis. Veikia trys komponentai: žmogaus širdis (jausmas), protas (mintis) ir veiksmas. Žmogus kuria savo gyvenimą remdamasis savo pojūčiais ir proto gebėjimais. Jis vertina savo išorinius pasiekimus ir galimybes. Tam siekia sukurti kuo daugiau patirties ir įgyti daugiau žinių, kad galėtų išgyventi ir susikurti sau priimtiną gyvenimo formą. Žmogus pasitiki savo jėgomis ir kitų žmonių pagalba. Kūrėju arba visiškai nepasitiki, arba suvokia kaip mistinę būtybę, egzistuojančią nesuprantamose tolybėse. Trimatis žmogus nelaiko savęs amžinybėje egzistuojančia beribe sąmone. Keturmatėje erdvėje prisideda dar vienas komponentas – aukštesnioji žmogaus sąmonė arba, trumpai sakant, sielos sąmonė, kuri informaciją apie save perduoda per vidinį žinojimą. Šiuo atveju žmogus remiasi ne tik savo jutiminiais patyrimais ir proto sukaupta patirtimi, bet ir savo intuicija, vidiniu žinojimu, kuris pasireiškia kaip iš kažkur išplaukianti vidinė išmintis. Ši išmintis ateina iš gilesnio tavojo suvokimo, kuriame egzistuoja daug gilesnė tavo patirtis. Turi priimti tiesą, kad žmogaus siela reinkarnuojasi, kad ji nuolat įsikūnija Žemėje, o jos prisiminimai turi didžiulę įtaką dabartiniam tavo gyvenimui. Aukštesnioji sielos sąmonė naudoja ne tik šio, bet ir daugybės ankstesnių gyvenimų patirtis, kurios, kol kas, atsiskleidžia tik kaip tam tikrų tiesų žinojimas. Prisiminti buvusių įsikūnijimų neįmanoma, o ir nėra prasmės – tereikia žinoti, kad viskas, kas buvo anksčiau, leido tau tapti tuo, kas esi dabar. Visai nesvarbu, kuo save laikai, esi atgarsis to, kas buvai. Siela šią patirtį atsimena labai gerai. Ji žino, ką esi pasiekęs ir ką gali kurti ateityje. Žino, kokią karmą atsinešei į dabartinį gyvenimą, t. y., su kokia energine įkrova atėjai į šį gyvenimą.

Išjaučiant aukštesniąją savo sąmonę keičiasi santykis su Dievu. Pajauti, kad pasaulis yra ne tik fizinis, bet ir energinis. Pradedi suvokti, kaip viskas tarpusavyje susiję ir koks aiškus tikslingumas egzistuoja aplinkoje. Tampa suvokiama, kad visą tą didybę apjungia galinga sąmonė, kuri vadinasi Kūrėju. Kai žmogaus vibracijos sužemėja, jis tarsi iškrenta iš to suvokimo lauko, kur aiškiai gebėjo pajusti Kūrėją ir Visatos principus, tuomet jis gali pradėti abejoti Kūrėjo egzistavimu. Bet tereikia, kad žmogaus vibracijos pakiltų ir jo sąmonė vėl priima informaciją iš aukštesnės sąmonės lauko, vėl geba kitaip interpretuoti pasaulį. Atsiranda tikėjimas ir pasitikėjimas Kūrėju. Toliau kalbėdami apie aukštesniosios sąmonės pasireiškimą žmogaus gyvenime, prisiminkime žmogaus sąmonės lygius.

Dalintis:

2 komentarai apie “Kuo skiriasi 3D nuo 4D?”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *