7 ciklai III

Pasirinkimų valia (1)

Kiekvienam žmogui svarbus jo gyvenimas, bet retas kuris suvokia, kad esmė slypi ne tame, ką jis turėtų nuveikti savo gyvenime, o ką išmokti, patirti Žemėje, turint fizinį kūną.

Žmogaus aukščiausioji sąmonė sutelkė save į Žemę, involiucionavo, turėdama konkretų tikslą. Visas šias tiesas jūs žinote, tačiau žemiškoji jūsų sąmonė jas užblokavo ir neleidžia atsiverti. Jūsų žemiškoji sąmonė sukuria tokią fizinę ir energinę aplinką, kad į ją negali prasiskverbti aukštų vibracijų informacija. Aukštesnei sąmonei reikia kitokios aplinkos energetikos, o jos jūsų sąmonė nepajėgi sugeneruoti. Žmogus atsiduria tarsi akligatvyje. Jo mąstymas apima tik tam tikrą vibracijų diapazoną – būtent tokį ir atitinka žmogaus aplinka. Tad kaip naujoms idėjoms patekti į jūsų erdvę, kaip sutelkti dėmesį į subtilesnius dalykus? Pirmiausia, atverti savo širdį ir protą naujoms mintims, naujoms tiesoms. Jos paskatins keisti požiūrį į pasaulį ir save, keisti savo gyvenseną, ir jūsų bei aplinkos energinio lauko vibracijos kils. Tam ir skirta ši knyga.

Prisiminkime, kad žmogus turi tris kūnus – fizinį, emocinį ir mentalinį. Kiekvienas iš jų turi savo sąmonę, kuri skleidžia tam tikro dažnio vibracijas. Šių sąmonės laukų visuma sukuria materiją, kurioje gali skleistis jausmas, mintis ir veiksmas. Ar suvokiate, kokia nuostabi struktūra esate? Jūs gerai išmanote savo fizinio kūno sandarą, jo galimybes ir fizinius dėsnius. O kaip gi veikia protas ir jausmai? Kokius virpesius jie skleidžia ir kaip sąveikauja tarpusavyje?
Jausmų energija aplinkoje pasiskirsto kaip smulkios materinės dalelytės, kurios geba kurti emocijų debesis – egregorus. Taigi, jie yra tam tikrų erdvėje pasklidusių emocijų sankaupa, kuri gali turėti savo sąmonę. Kiekviena emocijos dalelytė turi savo sąmonę, bet ji yra tokia maža, kad gali greitai išsiskaidyti ir nustoti egzistuoti. Šios dalelytės nekuria gyvybinės energijos, vadinasi, jos negali atsinaujinti. Tačiau jas visada gali suaktyvinti žmogaus dėmesio energija. Jeigu nuolat jausite destruktyvias emocijas, pvz., kaltę, nerimą, pyktį, galvosite apie įvykius ar situacijas, sukėlusias šiuos jausmus – maitinsite šių jausmų egregorą. Jis stiprės ir, negana to, stengsis jus išprovokuoti, kad gautų dar daugiau jūsų dėmesio energijos.
Tas pats vyksta ir su mintimis. Tiesa, jos sklando erdvėje kaip šviesos dalelytės, sukuria labai lengvas energijas, kurios egzistuoja kitame lygmenyje nei emocijos. Tiek teigiamos, tiek ir neigiamos mintys. Jos egzistuoja mentalinės sąmonės sukurtoje materinėje erdvėje. Tačiau veikimo principas panašus: jos pačios gyvybinės jėgos neturi, atsinaujinti negali, nebent žmogus į jas sutelkia savo dėmesio energiją.

Tikriausiai suvokėte, kad teoriškai žmogus yra pajėgus pakeisti žemiškąją erdvę ir gyvenimo principus vien kitaip mąstydamas, jausdamas ir reaguodamas? Tam reikia tik bendro žmonių susitarimo. Žmonės gali susitarti, kokiame pasaulyje, kokioje socialinėje sistemoje jie nori gyventi. Net vienas žmogus gali keisti savo žemiškąjį aplinką, keisdamas savo mintis ir emocines būsenas, t. y. rinkdamasis mąstyti pozityviai, skleisdamas aukštas vibracijas. Vienas žmogus gali daug ką pakeisti, pasirinkęs tinkamą mąstymo kryptį, o jeigu prie tos krypties prisijungtų daugiau žmonių, įsisuktų galingesnis energijos sūkurys, kuris padėtų materializuoti naujas idėjas, kurti naują fizinę ir energinę aplinką.

Kol žmogus įsitvirtinęs trimatėje erdvėje, tol savo mintimis, būsenomis ir veiksmais jis gali keisti tik žemiškąją aplinką. Tačiau pakėlęs savo sąmonės lygį, jis jau gali pereiti į keturmatę erdvę, kurioje veikia kiti dėsniai ir kurioje itin aktyviai reiškiasi pasirinkimų valia. Tai reiškia, kad žmogus nustoja gyventi inertiškai ir pradeda formuoti savo aplinką. Keturmatėje erdvėje egzistuoja kitokie jausmai, pojūčiai, driekiasi naujų minčių vingiai. Visa tai žmogus turi pirmiausia pažinti, įvertinti naujas galimybes ir tik tada pasirinkti dominuojančias mintis, suvokti, ką norėtų išjausti, patirti. Keturmatėje erdvėje žmogaus fizinė aplinka nebėra tokia svarbi. Tiksliau, svarbi, bet nebereikia dėti tiek pastangų jai sukurti. Trokštama erdvė materijoje pradeda formuotis savaime, identiška vaizdui, kokį sukuria žmogaus sąmonė. Jam užtenka tik pasirinkti reikalingą būseną ir mintis. Galbūt dabar jums sunku suvokti šias tiesas, nes nieko panašaus nesate patyrę. Kai patirsite tai, vėl grįžkite prie šios informacijos ir jūs suvoksite, kokia ypatinga galia yra žmoguje – jo pasirinkimų valia.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *