7 ciklai III

Penktasis sąmonės ciklas (2)

Penkiamatėje erdvėje protas jau nebėra pagrindinis veikėjas, jis tampa stebėtoju. Protas stebi, kas ir kodėl vyksta, analizuoja naujus duomenimis, galimybes, paskirtis. Stebi, kad žmogus kuo tiksliau suvoktų aukštesnės sąmonės perduodamus impulsus, kad suvoktų save kaip sąmonę, egzistuojančią tiek materijoje, tiek nematerijoje. Protas saugo tam tikrą atmintį, kuria remdamasis žmogus mėgina gyventi toliau. Sąmonėjant atminties funkcionalumas keičiasi, nes sutelkęs dėmesį žmogus gali bet kurią akimirką patekti į kokią nori erdvę ir laiką, pamatyti ir išjausti tiksliai taip, kaip ji buvo išjausta anksčiau. Negana to, jis gali suvokti, kas iš tiesų vyko aplinkoje, matyti platesnį vaizdą. Dabar žmogus geba prisiminti tik kai kuriuos savo praeities įvykius, o penkiamatė erdvė leis jam patekti į bet kurią situaciją ir įvertinti ją tiek subjektyviai, tiek objektyviai. Turėdamas penkiamatę atmintį žmogus gali greičiau transformuoti neigiamas patirtis, nes tiesiog objektyviau vertina ir pačią situaciją, ir jos priežastis bei pasekmes. Penkiamatė atmintis daug operatyvesnė, ji leidža žmogui kiekvieną praeities akimirką išgyventi lyg vykstančią čia ir dabar. Taip žmogus gali grįžti ne tik į buvusius šio gyvenimo etapus, bet ir į bet kokį ankstesnį savo įsikūnijimą. Penkiamatė erdvė atveria galimybę save suvokti buvusiuose įsikūnijimuose. Bet ar to reikia, kitas klausimas. Penkiamatėje erdvėje egzistuoja tikslingumo principas. Nėra būtinybės tyrinėti, kuo buvote praeityje, kas vyko jūsų gyvenime, jeigu tai nesusiję su nauja jūsų gyvenimo užduotimi. Sakoma, uždraustas vaisius saldus. Natūralu, kad bus smalsu pasižvalgyti po savo praeitį, tačiau greitai suprasite, kad tai tik laiko gaišimas ir kur kas svarbiau yra kurti savo ateitį.

Penkiamatė erdvė ima formuotis, kai žmoguje aktyvuojasi pakylėtoji esybės sąmonė. Norėčiau paprašyti, kad šios būsenos nepainiotumėte su nušvitimu ar ryšiu su Pakylėtųjų Valdovų sąmone. Jūsų sąmonė tiesiog auga, pereina į kitą išmatavimą, kurioje egzistuoja kitokie dėsniai bei principai. Minties realizacinė galia stiprėja. Materinis pasaulis, gyvenimo įvykiai tiksliai atspindės jūsų vidines būsenas, mintis. Suvoksite, kad valdydami savo mintis ir būsenas galite modeliuoti norimas situacijas, gauti tai, ko trokšta širdis. Tarkime, trokštate meilės ir darnių santykių, tačiau esate vienišas. Kaip tai realizuoti, kur sutikti žmogų, kurį galėtumėte mylėti? Pirmiausia turi labai norėti ir aiškiai žinoti, kad jums tikrai to reikia, tuomet erdvė pradeda realizuoti jūsų sąmonės impulsus, ir mylimas žmogus vienaip ar kitaip atsiranda jūsų gyvenime.

Trimatėje ar keturmatėje erdvėje žmogus gali dar aukščiau pakylėti savo sąmonę. Jis gali suvokti tam tikras tiesas ir taikyti jas savo gyvenime. Sąmonėjančiam žmogui nuolat kyla klausimų, kaip materialiame, žemiškame gyvenime pritaikyti visatos dėsnius, kaip kurti pažangą, remiantis naujais principais. Tai nėra lengvas procesas, kaip ir bet kuris virsmas. Žmogus plečia mąstymo ir išjautimų ribas, jaučia naujai atsiveriančias galimybes, keičia savo gyvenimo įpročius, valdo mintis ir jausmus, kuria gražią kasdienybę. Jis geba vienodai skirti savo dėmesio energiją tiek žemiškajam, tiek subtiliajam gyvenimui. Žmogus suvokia save kaip subtilią kosminę būtybę, kuri egzistuoja ir Žemėje. Jis suvokia, kad tai, kas ateina iš subtilesnio pasaulio gali būti pritaikyta žemiškoje kasdienybėje. Stengiasi, kad jo mintys būtų aukštesnės sąmonės lygmens, kuria savo gyvenimą. Bet kartu žmogus suvokia, kad vis daugiau savo žemiškojo laiko tenka skirti subtiliojo pasaulio pažinimui, savo vidiniams pajautimams suprasti. Kai žmogus sugeba ilgesnį laiką išlaikyti pakylėtą sąmonę, jis pradeda save išjausti neribotoje erdvėje, sugeba jausti energijas. Žemiškąjį gyvenimą žmogus suvokia per vaizdinius, garsus, spalvas, prisilietimus ir pan., o subtiliosios erdvės pažinimui reikia kito instrument – jausti vibracijas. Kiekvienas energinis virpesys yra matomas vidine rega, išjaučiamas ir suvokiamas. Kiekvieno virpesio banga suteikia vis naujos informacijos. Pakylėta sąmonė žmogui leidžia suvokti bet kurį objektą ar subjektą keliose dimensijose iš karto, t. y., suprasti, kaip jis susijęs su visatos ar žmogaus gyvenimo matrica. Penkiamatėje erdvėje objektas ar subjektas yra analizuojamas ne vien kaip forma, bet ir kaip santykis su kitais objektais ar subjektais. Pakylėtos sąmonės žmogus panorėjęs gali išsimaterinti – tapti nematomu, tačiau egzistuoti toliau. Jam užtenka pakelti savo kūno, jausmų ir minčių vibracijas į aukštą lygmenį, ir žemesnio lygmens sąmonei tampa nematomas.

Kiekviena neigiama emocija, neigiama mintis, nesuvokta emocinė – mentalinė būsena palieka įspaudus žmogaus fiziniame kūne. Šias būsenas transformuoti fiziniame lygmenyje yra sudėtingiausia, nes užima daug laiko ir sunaudoja daug vidinės energijos. Pradėję plačiau, laisviau mąstyti, keldami savo minčių ir jausmų vibracijas, jūs galite suaktyvinti savo aukštesniąją, pakylėtąją sąmonę. Tačiau fizinis ir eterinis kūnas su sielos prisiminimų įspaudais vis tiek liks žemesnių vibracijų materialioje aplinkoje. Tai trukdys spartesnei pažangai, vibracijos turi kilti per visus sąmonės lygmenis tolygiai. Atidžiai stebėkite save žemiškame gyvenime, stebėkite savo elgseną, reakcijas įvairiose kasdieniškose situacijose. Jeigu reaguojate kaip įprasta trimatėje erdvėje – pykčiu, nuoskauda, nepasitenkinimu, baime, jūsų vibracijos krenta, ir iš pakylėtos sąmonės lauko pasitraukiate. Bet, kai įprasite nuolat gyventi pakylėtos sąmonės, niekada šitaip nebereaguosite. Tiesiog niekas nesukels neigiamos reakcijos, nes jūsų aukštų dažnių kūno energetika nebepritrauks neigiamų situacijų. Stebėsite, kas vyksta aplink, žinosite, kaip reaguoti į kokią nors situaciją ir kaip padėti kitiems reaguoti į ją. Jūs sugebėsite minčių galia pakeisti pačios situacijos energetiką, sugebėsite sukurti tam tikrą minčių ir jausmų vibracinį dažnį, kuris neutralizuos neigiamas energijas, ir aplinka meilės ir išminties energija.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *