7 ciklai III

Penktasis sąmonės ciklas (3)

Pakylėtoji žmogaus sąmonė suaktyvėja, kai išsiskleidžia penktoji žmogaus čakra, kuri yra pirmoji esybės sąmonės čakra. Taigi žemiškoje erdvėje pradeda skleistis esybės sąmonė, ji susikuria sau penkiamatę erdvę. Materinį pasaulį patiria ne tik žmogaus žemiškoji ar sielos sąmonė, bet ir esybės sąmonė. Kiekviena sąmonė turi savas saviraiškos galimybes. Kol aktyvios tampa visos septynios čakros, tol žmogus egzistuoja materialioje plotmėje. Kai suaktyvėja aštuntoji čakra, jis daugiau nebeįsikūnija žemiškoje erdvėje – jo egzistencija tęsiasi kitoje energinėje formoje, nors palaiko glaudžius ryšius su Žeme ir žmogumi.

Jau žinote, kad pakylėtoji sąmonė geba išskaidyti kūno materiją, kad ji išjaučia save kaip energiją ir gyvenimą mato bei vertina pagal vibracijų dažnius. Pakylėtoji sąmonė geba modeliuoti situacijas mintimis, moka neutralizuoti neigiamą energiją ir ją pakeisti kūrybine meilės ir išminties energija. Žmogus, suvokiantis tik trimatę erdvę, net nesupras, kaip situacija galėjo taip pasikeisti, manys, kad tai tik atsitiktinumas ar netikėtas sutapimas, nors jūs žinosite, kad visa tai materializavo jūsų minties galia. Nuolat keisti situacijų energetikos neprireiks. Kūrėjas tai gali padaryti bet kurią akimirką, bet to nedaro, nes žmogus turi mokytis gyventi, atsakyti už savo veiksmus, gebėti ištaisyti klaidas, suvokti duotą jam pamoką. Penkiamatėje erdvėje negatyvių situacijų apskritai nebus, jų pasitaikys tik žemesnių dimensijų erdvėse. Bet tokių situacijų dar daug dabartiniame jūsų gyvenime, tačiau įgudę pakylėti savo sąmonę, pasitelkę jos šviesos energiją galite daug ką transformuoti, pakeisti. Penkiamatėje erdvėje jūsų žemiškoji sąmonė bus pakitusi. Mintys bus tikslingos, aiškios, turinčios tęstinumą. Jums nebereikės grįžti prie tų pačių situacijų, prie tų pačių apmąstymų. Nuolat plėsite savo sąmoningumą, priimsite nežemiškos kilmės mintis, mėginsite jas suvokti, išjausti, išgyventi. Nežemiškų minčių šaltinis – ne kitos civilizacijos, o jūsų aukštesniosios sąmonės, kuriančios aukštų vibracijų erdvėje. Subtilusis pasaulis bus atviras bendradarbiavimui. Išgirsti Dvasios Mokytojų mintis nebus sudėtinga, nes jūsų minčių ir Mokytojų minčių laukas bus to paties vibracinio lygmens. Bendrauti su Mokytojais galite ir dabar, kai sutelkiate savo dėmesio energiją į pakylėtąją sąmonę. Galite išjausti jų buvimą šalia, suvokti jų žodžius, jums skirtas tiesas. Galite realizuoti jų idėjas, jos keis jūsų gyvenimo kokybę.

Penktąjame sąmonės augimo cikle kiekviena žmogaus mintis tampa sąmoninga. Tikslinga, kokybiška ir produktyvi. Jūs gebėsite valdyti kiekvieną mintį, jausite atsakomybę už ją. Neliks atsitiktinių, tik triukšmą galvoje keliančių minčių. Sąmoningai išgyvensite kiekvieną savo gyvenimo sekundę. Kiekviena minties, jausmo, veiksmo energija bus tikslingo dažnio. Nuo jūsų vidinės energijos, nuo jos švarumo ir stiprumo priklausys, kaip aukštai nusiųsite savo impulsus naujai minčiai pagauti, išjausti, suvokti ir realizuoti. Vidinė būsena, jūsų energinė galia leis jums naudotis aukšto dažnio mintimis, turėsite jėgos tas mintis materializuoti. Vidinė jūsų galia – tai švarios, tikslingos, aukštų vibracijų mintys, aukštų vibracijų būsena: tyrumas, švelnumas, tvirtumas. Ši galia leis jums kurti gyvenimą, kokio trokštate. Jūsų nebeveiks kitų žmonių žemesnių vibracijų mintys, emocijos. Būsite tvirti, pasitikintys savimi, aiškiai suvoksite visų įvykių priežastis, žinosite, kaip reaguoti ar elgtis. Vidinė jūsų galia leis suprasti Kūrėjo valią, realizuoti Jo mintis. Jos pasieks jus per vidinį žinojimą, per aukščiausią sąmonę, į kurią gebėsite susitelkti arba per Dvasios Mokytojus, per gyvenimo įvykius. Kūrėjo valią išjausti galite ir dabar. Svarbu teisingai interpretuoti savo vidinius pajautimus, Kūrėjo valios nesupainioti su savo ego troškimais. Ego skatina žmogų augti, kurti ir patirti vis naujų dalykų. Tai yra gerai, šias jo savybes reikia vertinti ir nukreipti į norą geriau suvokti save ir Visatą.

Jūsų žemiška veikla turi atspindėti vidinį jūsų augimą. Nevalia užsisklęsti dvasiniame augime, nes kiekvienas aukštų vibracijų jausmas ir mintis turi stiprų energijos užtaisą, juo reikia dalytis su kitais žmonėmis, kad stiprėtų jų vidinė galia, kad ir jie turėtų galėtų kelti savo mintis aukštyn.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *