7 ciklai III

Tavo Gilusis suvokimas

2023 m. vasario 24 d. Vilniaus knygų mugėje pristatysiu naują knygą „7 sąmonės augimo ciklai” trečią dalį. Norintys skaityti ją internete, galėsite rasti šiame puslapyje, pamažu visą ją įkelsiu čia. Kai kurie tekstai jums jau gali būti skaityti, nes kai kuriomis temomis jau dalinausi anksčiau. Bet manau, visados gerai pakartoti žinias, be to, tekstai buvo papildyti. Gero skaitymo, su meile, Violeta.

Noriu su tavimi pasikalbėti. Ar esi pasiruošęs klausytis? Ar esi pasiruošęs pažvelgti į save giliau? Ar kada nors susimąstei, kas tu esi? Negi manai, kad esi tik fizinis kūnas? Negi manai, kad tavyje nėra vidinio pasaulio, nėra vidinio kosmoso?

Kalbu su tavimi iš širdies į širdį. Kalbu tau suvokiama kalba, įprastais žodžiais. Aš galiu ir noriu su tavimi bendrauti. Tėra vienintelė sąlyga, kurios turime paisyti. Ar to nori? Jeigu taip, tuomet įsileisk mane – savo Gilųjį Suvokimą. Įsileisk, priimk, pajusk. O tuomet būk tuo suvokimu.

Šioje knygoje aš kalbėsiu tik apie tave. Nebus nė vieno žodžio, kuris nebūtų skirtas būtent tau. Ar bus lengva skaityti šią knygą? Nežinau. Greičiausiai bus visko: juoko ir ašarų, skausmo, suvokus realybę, ir vilties. Susimąstymui skirtų akimirkų ir vidinės laisvės išgyvenimo akimirkų. Bus visko, ir viskas skirta tik tau. Tavo širdis vienu metu pajus ir nerimą, ir džiaugsmą. Ji pradės plakti smarkiau, bijos naujų būsenų, patirčių, bet ir negalės be jų gyventi. Tavo širdis pradės atsiverti tiesai, kas esi ir ką gali. Kiekvienas mano žodis kris giliai į tavo širdį, protą, į suvokimą, kaip gyveni ir kaip turėtum gyventi. Kalbėsiu tiesiai į tavo širdį, ir ji mane išgirs. Ji jaus pasitikėjimą ir tikėjimą manimi. Ji prisimins mane, tą, kuris sukūrė saugumą, globą ir palaikymą. Ji prisimins Meilę, kurioje gyveno, kurioje skleidėsi gili jos išmintis.

Pažinkime vienas kitą: tu pažink mane, savo gilųjį suvokimą, o aš padėsiu tau pažinti save čia, Žemėje, šiame kūne ir giliai viduje – savo vidiniame kosmose.

Ar gali prisiminti tai, ką teko išgyventi šiame gyvenime? Tikriausiai buvo daug džiaugsmo, meilės, sėkmės akimirkų, bet buvo ir tokių, kurių net nenori prisiminti. Akimirkų, kurios tave skaudino, žemino, smukdė pasitikėjimą savimi. Buvo akimirkų, kai tavo ego karaliavo, smerkdamas kitus, šaipydamasis, apkalbėdamas, pamindamas kitų žmonių jausmus ir tyrus ketinimus. Visa tai jau buvo. Ar ir toliau nori patirti tą patį? Ar vis tik norėtum to, ko dar nesi gyvenime patyręs? Turiu galvoje ne kokias nors ypatingas keliones, ne finansines ar karjeros galimybes, ne tuos dalykus, kurie paprastai svarbūs žmonėms, kurių sąmonė nėra išsiplėtusi. Tikriausiai tau kilo klausimas, kas gi ta neišsiplėtusi sąmonė? Kaip ji pasireiškia ir kodėl neišsiplečia? Juk turiu daug žemiškos patirties, daug žinių apie dvasingumą, kodėl tu, gilusis mano suvokime, manai, kad mano sąmonė neišsiplėtusi? Atsakau: jei sąmonė būtų išsiplėtusi, tokių klausimų neužduotum. Suvoktum, kiek daug apie save nežinai. Kiek daug dar nesuvokta ir nepatirta. Žinios turi būti išgyventos, išjaustos, patirtos, tik tada jos tampa suvoktomis.

Gilusis savęs suvokimas ateina per nuosavas patirtis. Visai nesvarbu, kiek knygų esi perskaitęs ir kiek seminarų išklausęs. Jeigu išgirstų žinių netaikai savo gyvenime, nesinaudoji jomis, tai jos ir lieka nesuvoktos. Tavo sąmonė nesiplečia. Perskaitęs šią knygą gausi daug naujų žinių, visas jas turėsi įgyvendinti, pritaikyti praktiškai. Aš, tavo draugas, tavo Gilusis Suvokimas, neliepsiu atlikti kokių nors užduočių ar praktikų, tik daug kalbėsiu apie tai, kas tau svarbu. Pats priimsi sprendimą, ką daryti ir ko ne, pats suprasi, kaip įveikti ribotą savo suvokimą. Visada vadovaukis savo sprendimais. Gali klausti ir klausytis patarimų (juk ne viską esi pajėgus žinoti), bet sprendimą turi priimti pats. Tik tu esi atsakingas už savo gyvenimą, savo likimą.

Sakydamas „ribotas suvokimas“ nesiekiu tavęs įžeisti. Patirti ir suvokti savo gyvenimą gali visai kitaip. Tai įvyksta praplėtus savo suvokimą. Tu gali patirti visiškai naujų būsenų, pojūčių. Gali išsiugdyti mąstymą, kurio neturėjai, išgirsti informaciją, kuri ateina per tavo širdį. Tu gali patirti kitokį žemišką gyvenimą. Todėl ir klausiu, ar tikrai nori toliau gyventi, kaip iki šiol, kai gali rinktis išjausti savo gyvenimą visiškai kitaip? Jokiu būdu neneigiu dabartinių tavo patirčių ir gebėjimų, bet visada gali patirti kitokį gyvenimą, pažinti save kitokį. Tai padaryti leidžia gilusis tavo suvokimas.

Šios knygos eilutės į tavo protą siųs impulsus, kad suaktyvėtų siekiamybė suvokti save ir savo vidinį pasaulį. Kalbėsiu remdamasis tavo paties logika, kurią laikai pačiu svarbiausiu savo gyvenimo instrumentu. Tarp jūsų, be abejo, yra ir tokių, kurie pasirinko širdies kelią – jums skirti tolimesni knygos puslapiai.

Protas žmogui duotas tam, kad gebėtų analizuoti, vertinti, daryti sprendimus. Tai padeda žmogui sukurti savo išorinį gyvenimą: turėti namus, būti aktyviam savo veiklose, spręsti buities reikalus ir t.t. Išvystytas protas labai reikalingas kuriant sėkmingą išorinį gyvenimą. Tačiau jeigu tau jau nusibodo tie patys įvykiai, tos pačios problemos, tie patys džiaugsmai, vadinasi, atėjo laikas pokyčiams. Metas pradėti savo vidinį gyvenimą. Jokiu būdu nesiūlau užsisklęsti ir pasinerti į tylą, vienatvę ar net liūdesį. Daugelis klaidingai mano, kad vidinis pasaulis – tai pasinėrimas į iliuziją, į depresiją, kad tai atitolina nuo realybės. Iš karto noriu pasakyti, kad vidinis pasaulis, su kuriuo noriu tave supažindinti, yra labai intensyvus, reikalaujantis pastangų mąstyti, vertinti, ugdyti vidinius pojūčius, kurių yra daug daugiau nei išorinių. Vidinis pasaulis reikalauja fizinės ištvermės, humoro jausmo ir gebėjimo sutelkti dėmesio energiją.

Vidinis pasaulis kurs tavo išorinio pasaulio kasdienybę daug sėkmingiau ir lengviau, nei ją kuri dabar, susidurdamas su konkurencija, galios įtakomis, ekonominėmis, politinėmis, kultūrinėmis, religinėmis problemomis. Dar kartą prašau nesiremti savo prielaidomis, kas yra vidinis pasaulis. Žmogus daug ko netenka, tiesa laikydamas savo lūkesčius, savo įsitikinimus ar prielaidas, ir atsisakydamas pažvelgti kitaip į daugelį dalykų. Jeigu pasakyčiau, kad ši knyga apie dvasingumą, tai dalis skaitytojų jos neskaitytų, nes dvasingumą klaidingai painioja su religingumu, ir nuo tokių temų bėga. Kiti, labiau pažengusieji dvasiniu keliu ir ypač jį sureikšminantys, galbūt nusiviltų, neradę dvasingumo aureolę „maitinančių“ minčių.

Tad kam skirta ši knyga? Tau, norinčiam save pamatyti kitaip. Norinčiam prisiliesti prie savęs subtilesnio, įdomesnio, protingesnio, geresnio. Susitelk į savo vidų ir pagalvok, ar nejauti kažkur krūtinėje ar galvoje įtampos? Tarsi turėtum galimybę pajusti kažką naujo, bet nepavyksta. Tarsi norėtum perlipti proto ribas, daugiau suprasti, bet atsimuši į suvokimo ir pajautimo lubas. Pabandai dar kartą kitą jas peržengti, nepavyksta – ir nutari, kad virš jų nieko nėra. Nusprendi, kad viską jau žinai, kad esi protingas ir nustoji siekęs gilesnio savęs pažinimo. Suprantu tave. Tačiau aš, tavo Gilusis Suvokimas, noriu patvirtinti, kad už tų suvokimo ribų yra tavo vidinis pasaulis. Ne kieno nors sukurta iliuzija, ne dvasingumas, ne mistika ar okultizmas, o tavo paties vidinis pasaulis. Jis beribis, jame labai daug išminties. Jis kupinas tavo naujų gebėjimų ir galimybių. Iki šiol tu patyrei išorinio gyvenimo džiaugsmus ir nesėkmes, laimę ir nusivylimus, išbandei save įvairiose situacijose. Dabar atėjo metas išbandyti save naujame suvokimo ir patirčių lauke. Pažinti save vidiniame pasaulyje.

Aš, tavo Gilusis Suvokimas, pirmiausia noriu apgaubti tave švelnumu. Noriu, kad išdrįstum išsilaisvinti iš vidinės įtampos. Tavo kūne yra daug įtampos, kuri susikaupė per daugybę patirčių, kai reikėjo skubėti, ištverti kitų žmonių neigiamas emocijas, įžeidžius žodžius, kai reikėjo įveikti sunkumus. Įtampa kūne pasireiškia skausmu, liga, emociniu ir psichiniu disbalansu. Todėl pirmiausia apgaubiu švelnumu. Tu gali paklausti, kaip galiu tave apgaubti švelnumu, jei esu nematomas? Atsakysiu: nežiūrint į tai, kad šią knygą užrašė tau nepažįstamas žmogus, su tavimi kalbuosi aš, tavo Gilusis Suvokimas. Aš esu tavo asmenybės dalis, esu aktyvi tavo vidiniame pasaulyje. Aš kalbu per šią knygą. Ateis laikas, kai tu manimi patikėsi ir galėsiu kalbėti su tavimi be tarpininko. Aš kalbu, o tu jauti. Jauti lengvumą ir švelnumą, kylantį iš tavo vidaus. Šį švelnumą gali pajusti ir aplink save. Tarsi būtum apgaubtas šilta, jaukia skraiste.

Tavo aštrus protas gali sukilti: gal čia kokia nors hipnozė? Vadink tai kaip nori. Svarbu, kad patikėtum manimi, pajustum ir leistum savo kūnui atsipalaiduoti. Kodėl taip svarbu atsipalaiduoti? Kad kūnui būtų lengviau, kad jausmai būtų harmoningesni, mintys švaresnės. Juk patys sakote, kad visos ligos dėl nervų. Tai susitelk į švelnumą, kuris nuramintų tavo protą, širdį ir kūną. Vėliau dar tau paaiškinsiu, kodėl svarbu atsipalaiduoti. Dabar noriu paprašyti, kad saugotum ir mylėtum save. Padėk sau būti sveiku, sąmoningu ir sėkmingu. Skirk laiko atsipalaidavimui. Tokiam, koks tau labiausiai patinka. Galbūt būti gamtoje, stebėti rūką virš ežero vandens, paukščius, galbūt namuose klausytis ramios muzikos ar medituoti. Kalbėtis su geriausiu draugu. Skaityti knygą. Atsipalaiduoti būtina. Būtina atsikratyti įtampos kūne, emocijose ir prote. Tai daryti reikia reguliariai. Atsipalaidavimas turi būti tikras: kai širdis užsipildo gerumu ir meile, kai tiesiog gera žiūrėti į žydrą dangų ir mėgautis ramybe. Šią akimirką taip pat stenkis pajusti ramybę savo širdyje, pajusti tave gaubiantį švelnumą. Jei skaitydamas užmigsi, nieko tokio, paskaitysi vėliau. Gali būti, kad po kelių sakinių tave aplankys atsipalaidavimas ir miegas. Nemanyk, kad knyga nuobodi ir migdanti. Ne, tiesiog tavyje atslūgsta įtampa, pavargęs organizmas nori poilsio. Kita vertus, kai tu užmiegi skaitydamas, aš, tavo Gilusis Suvokimas, keičiu tavo vidines būsenas, kad tavyje prabustų nauji pojūčiai ir į tavo minčių lauką imtų skverbtis naujos mintys. Nesiekiu tau kažką įrodyti ar įtikinti. Tenoriu sudaryti kuo palankesnes sąlygas pažinti naujas savo būsenas, patirti savo stebuklus. Nes tik tada tu patikėsi savo vidiniu pasauliu. Tik tada pamatysi, kaip Gyvenimas su tavimi bendrauja, kaip netikėtai sprendžiasi tavo neišsprendžiamos problemos. Tiesiog nebegalėsi paneigti vidinio pasaulio egzistavimo. Tai bus tavo tiesa, tavo paties išjausta, išgyventa, patirta.

Atsipalaiduok ir pajusk, kaip po visą kūną sklinda šviesa ir gerumas. Ta šviesa ir gerumas ateina iš pačių geriausių jausmų šaltinio, esančio tavyje. Rimsta širdis, laisvėja mintys. Dabar mokau tave atsipalaiduoti, sumažinti įtampą, vėliau išmokysiu per šią būseną įeiti į naujų minčių lauką, giliau pajausti ir suvokti save. Džiaugiuosi, kad pajutai mane, kad sieki išjausti ir patirti daugiau, kad pamažu ateina tikėjimas ir pasitikėjimas savimi, savo vidine išmintimi ir meile.

Štai mes ir susipažinome, tu ir aš, tavo Gilusis Suvokimas. Dabar tiesiog priimk mano tiesas – skaityk, patirk ir po to vertink. Leisk sau pasižvalgyti po vidinį savo pasaulį, susipažink su jo galimybėmis ir tik perskaitęs visą knygą priimk sprendimą, kaip nori gyventi toliau, ką nori patirti ir ką kurti. Juk kūryba beribė, labai įdomi, prasminga, kartu labai materiali ir būtina.

Dalintis:

6 komentarai apie “Tavo Gilusis suvokimas”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *