7 ciklai III

Vidinis pasaulis (3)

Žemiškas fizinis pasaulis turi aiškias formas. Jums visiškai aišku, kur yra pradžia ir pabaiga. Sielos pasaulis neturi konkrečios formos ir erdvės. Jis egzistuoja tiek žemiškajame pasaulyje, kai siela būna įsikūnijime, tiek subtiliojoje erdvėje, kur sielos ruošiasi reinkarnacijai ir į kurį sugrįžta iš žemiškojo gyvenimo. Dar egzistuoja aukštesnieji sielos pasauliai, kurie persipina su Dvasios Mokytojų, Pakylėtųjų Valdovų ir kitų kosminių būtybių erdve.
Kaip žmogus turi savo fizinį, emocinį ir mentalinį kūną, taip ir siela turi tris pagrindinius kūnus. Į Žemę ji nusileidžia su eteriniu kūnu, bet dar ji turi savo aukštesnės sąmonės kūną, kurį galima prilyginti emociniam kūnui, ir aukščiausios sąmonės kūną, kurį galima prilyginti mentaliniam kūnui. Kiekvieno sielos kūno sąmonė Žemėje pasireiškia skirtingai. Jūsų siela gali maištauti, gali svajoti, gali liūdėti ar net bijoti. Tai dėl to, kad eteriniame sielos kūne lieka daugybė buvusių gyvenimų įspaudų, kurie sukelia baimę, liūdesį, ar kančią. Siela, grįžusi iš įsikūnijimo, atsineša visus išgyvenimus. Atsižvelgiant į juos, kuriami geriausi variantai karmai atidirbti. Jeigu žmogus sąmoningas, suvokia savo veiksmų pasekmes, geba atleisti sau ir kitiems, stengiasi išsilaisvinti iš neigiamų jausmų ir minčių, tuomet sielos eterinis kūnas valosi, neigiamų patirčių įspaudai nyksta.
Nesvarbu, kas vyko jūsų gyvenime ir kas kaltas dėl jums tekusių sunkių išgyvenimų, dėl to, kas lieka jūsų širdyje, prisiminimuose, jūsų eterinio kūno įspauduose esate atsakingi tik jūs. Jeigu lieka itin daug neigiamų ir sunkių įspaudų, tuomet žemesniosios sielos kūnas nėra pajėgus grįžti į sielos planą, jis pasilieka astraliniame pasaulyje. Tarp Žemės ir dangaus. Jis negali įsitvirtinti Žemėje, nes neturi fizinio kūno, o dėl sunkios, tankios energetikos negali pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, į aukštesnes vibracijas. Štai kodėl reikia melstis už mirusiuosius, galvoti apie juos tik gerai, kad jūsų paduotų minčių energija padėtų sielai išsilaisvinti iš astralinio pasaulio ir žengti toliau savo vystymosi keliu. Astraliniame pasaulyje gali likti ne visa sielos sąmonė, tik jos dalis. Tuomet sielai tenka įvairias būdais tą dalį susigrąžinti. Ji turi suplanuoti, kad kitame įsikūnijime susitiktų su žmogumi, su kuriuo sukūrė skaudžius tarpusavio santykius ir sudaryti sąlygas tuos santykius išspręsti darniai. Tik taip neutralizuojamos erdvėje užsilikusios nuoskaudos, slogūs prisiminimai, pykčio ar baimės energijos. Kai tai įvyksta, įstrigusi sielos sąmonės dalis išsilaisvina ir grįžta į sielos planą. Taip siela susirenka save. Dažniausiai toks susitikimas nebūna lengvas, nes žmonės vėl patiria tuos pačius skaudžius išgyvenimus, dėl kurių sielos dalis ir užstrigo astrale. Štai kodėl savo gyvenime patiriate sunkumų, nors, atrodo, elgiatės gerai, mąstote teisingai. Jūs žinote, kad esate kūrėjai, žinote, kad galite valdyti ne tik jausmus ir mintis, bet ir įvykius, ir kartais jums nieko nepavyksta. Kodėl? Štai jums ir atsakymas. Jūs tiesiog nežinote, kokių savo sielos sąmonės dalelių atėjote susirinkti ir kaip turėtumėte elgtis, gyventi, kad tai įvyktų. Situacijos gali būti sudėtingos, skausmingos, įkyrios ir ilgai trunkančios, tačiau į jas turite reaguoti jau kitaip, nei reagavote ankstesniame įsikūnijime. Jūs juk nebenorite kurti papildomos karmos? Jus norite išsilaisvinti iš visų neigiamų emocijų, neigiamų minčių. Tai nėra lengva, nes jus sieja gilūs jausmai iš praeities, daug neišspręstų klausimų. Valdyti šios dienos situaciją, t. y. dabartinius tarpusavio santykius, gali būti labai sunku, bet būtina. Valdyti pasitelkus Meilės ir Išminties energijas.

Sielos sąmonės dalių susijungimas į visumą yra reikšmingas pačiai sielai. Kuo ji vientisesnė, tuo stipresnė, pralaidesnė aukštoms vibracijoms. Ar žmogus gali pats susirinkti savo sielos dalelytes, kurios yra išsiskaidžiusios per įsikūnijimus? Taip, gali. Pirmiausia, jis tai daro nesąmoningai, per tam tikrus santykius, tam tikrus įvykius, kai sprendžia karmines problemas. Tačiau galima veikti ir sąmoningai. Reikia susitelkti į savo sąmonės ašies vientisumą ir paprašyti savo aukščiausiosios sąmonės, kad ji pritrauktų tokias situacijas, kurios leistų suvokti, kur galėjo siela įstrigti. Tai didelis darbas su savo vidiniais jausmais. Iš pradžių išmoksite analizuoti savo žemiškus jausmus, juos paleisti, neprisirišti. Vėliau – įsiklausyti į savo vidinius pajautimus, suprasti juos, suprasti, dėl ko galėjo siela įstrigti. Vaizduotė šiame darbe nereikalinga. Nereikia savęs įsivaizduoti ankstesniame gyvenime besielgiančio blogai – jūs negalite žinoti, kas yra blogai, o kas gerai amžinybės atžvilgiu. Tad kaip patekti į tikruosius sielos prisiminimus? Jau kalbėjome, kad medituodami turite išjausti savo sąmonių vientisumą. Turite pajusti harmoniją tarp savo žemiškos, sielos ir aukščiausios sąmonių. Pajusti, kaip jos laisvai cirkuliuoja jūsų sąmonės kanalu. Jūsų galvoje neturi būti jokių minčių. Širdyje – jokių troškimų ar lūkesčių. Tiesiog mėgautis vidine ramybe ir laukti. Kai aukštesnieji planai supras, kad jau esate pasiruošę žengti į savo praeitį ir transformuoti joje esančią neigiamą energiją, jūs patirsite viziją. Viskas bus parodyta, paaiškinta. Jus tiesiog atves iki tų įvykių. Jums nereikia patiems mąstyti, analizuoti. Tereikia paklusti vedimui. Bet nėra taip paprasta susirinkti savo sielos daleles. Tarkime, sielos dalelė įstrigo buvusio įsikūnijimo negatyvioje kaltės energijoje. Jos „neiškrapštysite“, kol šiame gyvenime neišspręsite šios problemos, kol neišsivaduosite iš kaltės jausmo. Nesvarbu, kas ir kada jį sukėlė, jei šis jausmas vis išlenda, jei nesugebate nugalėti jo, išgyti, įstrigusios savo sielos dalelės susigrąžinti nepavyks. Jausmai, atėję iš buvusių įsikūnijimų, visada yra daug stipresni, intensyvesni, nei šiame įsikūnijime sukurti. Todėl su jais yra sunkiau susitvarkyti. Bet jūs juk to ir mokotės. Šiame procese labai svarbu išmokti išjausti sąmonės kanalo vientisumą ir bendrauti su savo aukštesniąja sąmone. Taip galite pastebėti savo sielos charakterį, jos veiksmų spragas. Jūs galite suprasti, ar būtina įgyvendinti sielos norus, ar tai tik sielos prisirišimai prie tam tikrų jos išgyventų patirčių. Medituodami galėtumėte atskirti aukštesniąją savo gyvenimo paskirtį nuo sielos plano paskirties, ir juolab – nuo žemiškojo plano paskirties. Noriu priminti, kad visos paskirtys yra reikalingos. Negalima ignoruoti nei savo žemiškų norų, nei vidinio balso. Tik tada, kai išjausite savo sąmonių vientisumą, patirsite gyvenimo harmoniją.

Dažnas žmogus siekia pažinti, pajusti dangiškuosius planus, o aukštesnioji jo sąmonė siekia patirti žemiškojo gyvenimo situacijas. Todėl, jei pasinersite tik į meditacijas, tik į bendravimą su subtiliuoju pasauliu ir nesidžiaugsite paprasta žemiška kasdienybe, jūs pažeisite sąmonės vystymosi balansą. Sielai vėl teks grįžti į Žemę, kad išmoktų vertinti laiką, praleistą materialioje erdvėje, kad išmoktų pajausti akimirkos žavesį. Todėl nevalia atsiriboti nuo žemiškojo gyvenimo darbų, pramogų, bendravimo su artimaisiais, su draugais ir t. t. Svarbu yra siekti mokslo žinių, karjeros, kurti santykius, rūpintis materialia savo padėtimi, kad jaustumėtės nesuvaržyti ir galėtumėte skirti laiko savo dvasiniams poreikiams. Sąmonės vientisumą išsaugoti galite tik nors minutei sustabdę savo veiklą. Įvertinę savo būseną tą akimirką, dominuojančius savo jausmus ir mintis. Jeigu jumyse įtampa ar chaosas, privalote rasti laiko vidinei pusiausvyrai atkurti.
Kai žmogaus sąmoningumas žemas, jis gali net nesuvokti, kas yra vidinė pusiausvyra. Mat jo ego gali sukurti visai kitokį supratimą, ką reiškia gyvenimo malonumas, ką reiškia pasitenkinimas. Sąmoningas žmogus suvoks, kad mokymasis išjausti savo sąmonių vientisumą reikalauja didelės savidisciplinos ir savikontrolės. Bet tai įvaldęs, jau galės atlikti daug subtilesnes savo gyvenimo paskirties užduotis. Jei iš šalies pažvelgtumėte į tokio žmogaus gyvenimą, galimas dalykas, jis pasirodytų labai nuobodus. Tačiau pats žmogus savo gyvenimo nuobodžiu nepavadintų, nes kas akimirką jis gali patirti naują suvokimą, netgi stebuklą, suvokti tam tikras žinias, ir jo gyvenimas bus daug įdomesnis, nei tų, kurie aktyviai reiškiasi visuomenėje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *