7 ciklai III

Visuminė sąmonė (1)

Aš, tavo Gilusis Suvokimas, noriu nukreipti tavo dėmesį į gilesnį savęs suvokimą. Jau žinai, kad tavo sąmonė – beribė, ji yra amžina. Tavo beribė sąmonė gali skleistis keliose dimensijose iš karto, kurti tarpusavyje persipinančias realybes. Per tavo materialią formą ji tyrinėja savo galimybes trimatėje plotmėje. Žemiškoji sąmonė leidžia suvokti tai, ką matai akimis, ką jauti visais jutimo organais. Ji padeda tau kurti savo žemišką gyvenimą. Tačiau sulig kiekvienu sąmonės augimo ciklu gali suvokti, kad tavo sąmonė kinta. Ji tampa vis labiau daugiamatė, aprėpia vis daugiau subtiliųjų pasaulių, ir tu juos po truputį pradedi pažinti. Per nuoseklų savo sąmonės augimą patiri save kaip žmogų, sielą, esybę, kosminę sąmonę. Sužinai, kas yra Dvasios Mokytojai, angelai, arkangelai ir kitos kosminės būtybės. Tavyje atsiveria vidinis pasaulis, kuriame glūdi visa išmintis, visos galimybės ir visi gebėjimai. Pradedi suvokti, kad tik nuo tavęs priklauso, kokioje realybėje tu gyveni. Taip sąmonė auga per vidinį pasaulį, per vidinę sąmonės dalį. Tu esi sąmonė, kuri susideda iš dviejų dalių: išorinės ir vidinės. Vidinė tavo sąmonė skleidžiasi per pojūčius ir suvokimus. Tu suvoki save kaip žmogų, kaip sielą ir kaip esybę per žemiškąją, aukštesniąją, pakylėtąją, aukščiausiąją sąmonę. Gali save pažinti ir kaip kosminę sąmonę, gali išjausti kitus šios Visatos pasaulius ir net procesus, vykstančius tolimiausiose galaktikose. Gali suvokti, kaip formuojasi Kūrėjo realybė, kaip atsiranda dėsniai bei principai. Per vidinės sąmonės kanalą tu žengi į savo giliausius vidinio pasaulio klodus, sieki atsiverti vis naujoms žinioms, suvokti savo naujai bundančius gebėjimus ir stebi, kaip viena po kitos atsiranda galimybės naujas tiesas, idėjas realizuoti savo kasdienybėje.

Dabar skirkime dėmesio išorinei sąmonei. Kaip ji skleidžiasi per tuos septynis sąmonės augimo etapus? Patraukime į šalį suvokimą, kas esi ir ką jauti. Pažvelk į savo išorinę sąmonę tarsi atsiribojęs nuo savęs. Išorinė sąmonė – tai tikrovė, kurioje gyveni. Visuma, kurią suvokia, išjaučia ir patiria tavo asmenybė. Tu gyveni Kūrėjo sąmonės lauke, tačiau esi nepajėgus ją visą suvokti. Tai, ką sugebi paimti iš Kūrėjo sąmonės ir integruoti į savo realybę, priklauso nuo tavo didžiosios sąmonės. Pavadinkime ją visumine sąmone.

Visuminė tavo sąmonė susideda iš išorinės ir vidinės sąmonės. Šios sąmonės dalys turi skirtingas paskirtis. Vidinė sąmonė padeda žmogui augti, o išorinė – sudaro visas tam reikalingas sąlygas, sukuria tam tikras aplinkybes, situacijas. Išorinė sąmonė taip pat turi savus ciklus, kurie persipina daugiamatėse erdvėse. Vidinė ir išorinė sąmonės veikia sinchroniškai. Vos tik atsiranda signalas vidinėje sąmonėje, tuoj pat sureaguoja ir išorinė. Pavyzdžiui, jei žmoguje prabunda koks nors gebėjimas, tai neužilgo atsiranda ir galimybė jį realizuoti.

Nuostabus potyris yra suvokti ir išjausti daugiamatiškumą, kai tavo mintis laisvai juda per kelias dimensijas, per kelias matricas. Kai gali matyti save sielos sąmonės matricoje ir pažinti bei kurti save aukštesnės sąmonės matricoje. Išorinė sąmonė yra sumodeliavusi visų tavo sąmonių skleidimosi variantų erdves. Kai susitelki į savo sielos sąmonę, tai žemiškosios sąmonės matrica prasiskleidžia ir tu gali perprasti sielos matricos energijas, dėsnius bei principus. Atsikratyk statiško požiūrio į savo realybę. Viskas yra Kūrėjo dėmesio fokusas. Nebūtų nieko, jei Kūrėjas nesutelktų dėmesio į tai, kur galėtum save patirti kaip žemiška sąmonė. Jis sukūrė lauką, kuriame egzistuoja tavo žemiškoji ir sielos sąmonė. Žinoma, jis yra sutelkęs dėmesį ir į tai, kur gali egzistuoti kitos tavo sąmonės, tačiau tos erdvės dar nesuvokei kaip atskiros, kaip persipynusio kito lauko, kitos erdvės ir laiko sampratos. Gali tik įsivaizduoti, kokia daugiamatė Kūrėjo sąmonė, kiek daug joje persipina energijų, dėsnių ir principų laukų, kurie sukuria atskiras realybes pasireikšti tavo vis kitai sąmonei.

Materija skirta priimti tavo visuminę sąmonę patirčiai kurti. Viena erdvė ir laikas su visais dėsniais ir principais pritaikyta tavo kosminei sąmonei, kita – esaties sąmonei ir t. t. Persipina daugybė erdvių ir dimensijų, kol susiformuoja erdvė, tinkama žemiškajai sąmonei, žemiškajam gyvenimui. Materiją, kurią šiandien matai ir sugebi suvokti, realybę, kuri tave supa, sukūrė Kūrėjas, sutelkęs dalį savo sąmonės lauko. Joje susikūrė tam tikri principai ir dėsniai, kurie lėmė tavęs, kaip žmogaus, virsmą.

Dalintis:

1 komentaras apie “Visuminė sąmonė (1)”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *