Abraomas

Abraomas: begalybė yra kintantis procesas

Aš atėjau, Vienatinio sūnus, Abraomas.

Išmintis gūdi žmogaus prigimtyje. Mes kasdien kalbame, kad reikalinga suvokti Išmintį ir išreikšti Meilę. Kas yra Išmintis? Nei vienas žmogus į šį klausimą neatsakė ir mes negalėsime tiksliai atsakyti, nes Išmintis yra beribė. Ir ją supaprastinti ir perteikti pagal žmogaus sąmoningumą – neįmanoma. Bet galiu pasakyti, kad dalį Tiesos vis tik privalote žinoti, privalote ją suvokti, o pirmiausia – ją išgirsti. Todėl šiandieną Aš jums sakau: klausykite ir išgirskite. Atėjau pasakyti, kad pasaulis labai keičiasi. Jis kasdien praturtina jūsų įprastą gyvenimą įvairiomis naujovėmis. Šios naujovės tai tik atspindys didžiosios erdvės. Pagaliau yra įžeminami atradimai, kurie padės žmogui įsiklausyti į savo balsą.

Aš, Abraomas, kuris nužengė į Žemę, kad suteiktų žinių apie Tikėjimą ir Viltį, pareiškiu, kad noriu perduoti tai, ką suvokiau būdamas Žemėje ir būdamas nematerialiame pasaulyje. Šie pasauliai skiriasi tik santykinai. Jūs „Žemėje“ ir mes „Danguje“ išgyvename tuos pačius įvykius, tik mūsų išgyvenimai pasiekė tam tikrą kulminaciją. Mes siekiame pereiti į erdvę, kur dieviškoji šviesa ir išmintis dar labiau išryškės. Šis etapas svarbus žmogui, nes mes perduodame visą naujausią informaciją. Egzistencijos paslapties nėra. Kiekvienas galite šią paslaptį išgyventi savyje. Paslaptis yra galinga tik tiek, kiek  jos nepajėgiate ar nenorite sau atskleisti. Uždarų vartų nebėra. Visa Visatos Išmintis yra atvira žmonijai. Ši Išmintis leidžia prisiliesti ir ją suvokti visuose lygmenyse. Todėl mes, ateidami į Žemę šiuo laikotarpiu, jaučiamės kaip namuose, nes žmogus yra pajėgus suprasti žodžius ir tiesą, kurią norime atskleisti. Visatoje egzistuoja galimybė išgyventi įvairiuose pasauliuose. Patirti įvairių lygmenų išgyvenimus. Yra galimybė susisiekti su aukščiausio lygmens atstovais, kurių galia paliečia ne tik žmogų ir Žemę, bet ir didelę erdvę Visatoje.

Aš, Abraomas, tikiuosi suformuoti mintį taip, kad ją pajėgtumėte įsisavinti. Žemė kupina idėjos, ji formuoja kūrybinę galią. Sulaužykite senus įsitikinimus apie Dievą ir save. Dievas yra daug galingesnis, nei jūs pajėgiate įsivaizduoti. Tai yra  visos gyvybės protas ir širdis. Ką jis perleidžia per save, tą jis atiduoda savo kūriniams. Dievo Protas ir Širdis nuolat priima naujas idėjas, jas performuoja ir išskirsto informaciją pagal lygius. Žemė pilna idėjų, vadinasi jos pereina per Dievo Širdį ir Protą ir pasiekia kitą gyvybės formą. Ji perduoda informaciją energetinėmis skaidulomis. Žmogus, taip pat yra pajėgus gauti informaciją iš kitų pasaulių ne tiesiogiai, o per dieviškąją energiją. Kai ji prateka per Dievo Širdį ir Protą, ji pasiekia žmogaus širdį ir protą. Ir žmogus atskleidžia savyje tam tikrą paslaptį. Jūs naujai pažįstate save, jūs naujai atrandate savo galimybes. Ir šis kitimas yra nuolatinis. Žmogus neturi prisirišti vien tik prie šio gyvenimo suvokimo ir principų. Energija, einanti per Dievo Širdį ir Protą, pereina per žmogaus širdį ir protą. Ir ji nuolat būna kintanti. Nes ši energija apjungia visą Visatą. Ir jeigu žmogus sąmoningai savęs neužblokuoja, jis gali savyje atverti vis naujas galimybes. Jis gali savyje atrasti vis naujas žinias. Jo suvokimas neturi ribos. Jis nuolat gali kisti ir pasaulį suvokti vis kitaip. Žmogui sunku atsisakyti savo pastovumo, nusistovėjusios tvarkos, net nelabai tinkamos, bet pažįstamos. O pasaulis yra nuolat kintantis. Reikia būti labai atviru, labai susikaupusiu ir sugebančiu priimti naujumą. Todėl ir sakėme: neprisiriškite. Neprisiriškite nei prie erdvės, nei prie laiko, nei prie santykių, nei prie tam tikro gyvenimo būdo. Viskas yra kintantis. Esmė tik laike. Ar tas kitimas jaučiasi greitai ar lėtai. Juk ir žmogaus kūnas paremtas kitimo procesu: jis sensta. Vadinasi nieko nėra pastovaus. Bet to nereikia priimti kaip problemos. Tai galimybė. Galimybė nuolat pažinti, atrasti, prisiderinti. Mylėti reikia Dievą. Mylėti reikia visą Visatą, visą jos gyvybę. Ir vienodai. Nereikia prisirišti tik prie vienų santykių. Suvokite begalybę, suvokite didžiąją Meilę. Jeigu jūs sugebėsite priimti šią Meilę į save, tai jūs galėsite nuoširdžiai bendrauti su aplinkiniais neišsekdami, nesusinervindami. Begalybė yra kintantis procesas. Nes jeigu būtų pastovumas – begalybės sąvokos neliktų. Visata paremta begalybės sąvoka. Nuolatinis virsmas be pradžios ir be pabaigos. Jūs tik save apribojate tam tikrame laike ir erdvėje. Bet savo sąmonėje galite peržengti šią ribą. Galite  suvokti begalinį laiką ir begalinę erdvę. Su savo sąmonės tašku galite įeiti į Vienatinį Laiką. Į Visumos Laiką ir suvokti, kad nėra  nei pradžios, nei pabaigos. Jeigu jus Dievas ir sukūrė žmogumi, tai dar nereiškia, kad prieš tai neegzistavote kita energijos forma. Jūs tik įeinate į tam tikrą tašką, kuris turi santykinį laiką ir erdvę. Ir šis taškas nuolat kinta. Jūs savo sąmonėje galite šį tašką praplėsti taip, kad išeitumėte iš jums skirto laiko ir erdvės. Ir pirmas žingsnis – tai išėjimas į Vienatinį Laiką. Į laiką, kuris neturi pradžios ir pabaigos, bet kuris apibūdina kitimo procesą. Kitimo nuo vieno taško iki kito. Nuo vieno proceso iki kito. Tai tam tikras laikas, tam tikrame taške, kurie egzistuoja begalinėje erdvėje ir begaliniame laike. Kintantis laikas – tai pagrindinė virsmo sąlyga, bet šiame kintančiame laike žmogus privalo pats nuolat keistis. Kintančiame laike nekintantis žmogaus požiūris blokuoja jo virsmo eigą. Požiūrio keitimas į save, savo erdvę, savo prisirišimus, leidžia žmogui peržengti ribą, kurią tiek laiko laikė neperžengiama riba. Žmogus tikėjo Dievu, tikėjo pomirtiniu gyvenimu, bet nesuvokė, kad jis išlieka amžiams. Jo suvokimas, jo energija gali keisti formą, gali keisti erdvę ir laiką, bet ji nemiršta. Ji nuolat egzistuoja, nes yra Dievo energijos dalis – ji neišnyksta ir neatsiranda iš niekur. Ji yra, tik yra kintanti. Kol žmogus nepriėmė idėjos, kad jis gali visiškai keistis, tol egzistavo mintis, kad jis išnyksta. Išnyksta pastovumas. Ir jeigu įprasite prie kintančio laiko, prisiderinsite prie nuolat kintančių aplinkybių, jūs išlaikysite savo sąmoningumą ir su juo žengsite link Dievo. Jums nebereikės įsikūnyti ir pamiršti save. Jūs galėsite tęsti savo gyvenimą, būdami sąmoningi ir viską prisimindami. Ir dar daugiau. Jūs prisiminsite tiek materialųjį gyvenimą, tiek nematerialųjį. Bet iki tol turite subręsti ir pripažinti savęs begalybę. Nes jūs įeinate į Dievo struktūrą ir jūs galite priimti tiek žinių ir meilės, kiek tik sugebėsite suvokti ir išlaikyti. Dievo energija yra labai stipri. Todėl būkite pasiruošę atsiverti naujam suvokimui. Kasdien nusišypsokite sau ir palinkėkite sėkmės, kad jūsų vidinė riba nesutrukdytų jums eiti pažinimo keliu.

Čia buvau Aš, Abraomas

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *