Abraomas

Minčių įvaldymas

Abraomas.

Atėjau pakalbėti apie jūsų  pasiruošimą tolimesniam gyvenimui. Kasdien, darydama seansus, tu pažinsi žmones ir jų tarpusavio santykius. Pažinsi, kokią įtaką vienas kitam padarote priimdami ar nepriimdami sprendimus. Žmogaus energetikoje išlieka viskas: nuo mažos abejonės iki didžiulio skausmo ar gražaus džiaugsmo. Lieka viskas. Prisilietimai prie žmogaus, ištartas žodis, žvilgsnis į Saulę ir žvaigždes. Viskas išlieka. Tai formuoja žmogaus struktūrą ir tai formuoja aplinką. Į ką žmogus atkreipia dėmesį, daugiau apie tai mąsto – tas ir ryškėja, didėja, auga. Nes gauna minties energiją. Džiaugiasi gėlėmis – jos auga, skleidžia žiedus, ryškėja. Žmogus kreipia dėmesį į alkoholį – aplink atsiranda vis daugiau geriančių, nes tu savo energija maitini ir situaciją. Ji didėja ir stiprėja. Daug žmonių kalba apie karo grėsmę- labai gražiai formuojate idėją kariauti. Ir tikrai ne kaimyninė šalis bus kalta dėl paskelbto karo, o jūs patys, kurie gyvenate taikiai, o nuolat savo mintis siunčiate karui.

Ką išgyvenate, ką jaučiate, apie ką galvojate – viskas gauna jūsų energiją. Ir tai stiprėja. Jūs mąstote, išjaučiate, vadinasi išleidžiate savo energiją ir ją atiduodate tam, apie ką galvojate. Vadinasi – tai stiprėja. Čia prasideda jūsų kūryba. Tik ji labai nesąmoninga ir netiksli. Jūs mąstote apie labai daug ką. Nėra susikaupimo, nėra tikslios vizijos, nėra strategijos. Taip išbarstote savo energiją. Išbarstote energiją smulkiems rūpesčiams, mažiems malonumams. Vienu žodžiu, nesąmoningai atiduodate savąją energiją ir net nesuvokiate, ką jūs statote, ką kuriate ir ką palaikote savo minčių energiją.

Susipykai su antrąja šeimos puse – maitini pyktį, maitini savo neapykantą ar baimę. Kaimynas sunervino – maitini jo agresiją ir t.t., bet, jeigu tu pasidžiaugei geru poelgiu – tai maitini tą gerą poelgį. Pasidžiaugi žmogaus verslu – maitini jo verslo idėją, jis plečiasi ir grąžina aplinką ar sukuria darbo vietų. Pasidžiaugi kažkieno sėkme – tu maitini sėkmę. Ji sustiprės ir tave aplankys. Džiaugiesi vaikučiu – tu sustiprini mažus vaikus, jie auga stiprūs ir saugūs.

Kiekvienas tavo žvilgsnis į aplinką ten nusiunčia ir tavo energiją. Tu papildai visus apie ką galvoji. Ir visai nesvarbu ar galvoji gerai, ar blogai. Jau minutę apie kažką galvoji – teka jam srovė. Dažniausiai galvoji, kas tau nepatinka – tai ir maitini, kas tau nepatinka. Jis auga ir stiprėja. Čia ir prasideda suvokimas, ką reikia kurti. Kas yra kūryba.

Jūs turite ne tik išmokti suvaldyti savo mintis, bet turite įvaldyti savo mintis. Mąstyti apie tai, kas kuria gėrį, grožį, santarvę. Žinoma, jei jums tai aktualu. Jeigu visa širdimi džiaugiatės įtampa, nerimu, valdymu – tai ir kursite. Tokia jūsų struktūra. Ego valdo jus. Bet aš kalbuosi su tais, kurie eina pažinimo link. Su tais, kurie mokosi gyventi. Savo mintis reikia įvaldyti. Per visą dieną atkreipti dėmesį apie ką galvoji ir kaip galvoji. Dažniausiai neleidžiate sau mąstyti gerai. Manote, kad „prisišauksite“ nelaimę. Tai prietarai. Ir jie pildosi, nes taip tu mąstai. Tu bijai prisišaukti nelaimę, tai nelaimę ir maitini.

Reikia apie bet kurią situaciją mąstyti teigiamai. Apie bet kurią situaciją. Jūs formuosite teigiamą  mintį. Ir ta situacija pasikeis. Jeigu tai neprieštaraus karmos dėsniui. Jis visados veikia, bet dėl to nereikėtų nuogąstauti. Jeigu veikia, vadinasi atidirbate už tai, ką prisidirbote ir galite toliau ramiai gyventi. Bet kaip formuojasi karma? Dėl neteisingų sprendimų. Juo mažiau jų padarysi, juo mažiau reikės atidirbti. O jeigu išmoksi įvaldyti savo mintis ir klaidingų sprendimų bus mažiau.

Taigi. Nuolat mąstykite apie ką mąstote. Jeigu negalite apie tam tikrą įvykį mąstyti gerai, tai stenkitės apie tai iš viso negalvoti. Keiskite mintis, užsiimkite kitokiu darbu. Ignoruokite tai, kas jus neramina. Tai bet kokiu atveju kažkaip išsispręs, bet nebus pamaitinti jūsų baime, nerimu ir neišaugs į nelaimę. Kodėl sakome – džiaukitės aplinka, džiaukitės smulkmenomis – jūs maitinsite džiaugsmą. Jis augs ir stiprės. Jūs melskitės, jūs galvokite apie Dievą – jūs stiprinsite žmogaus ryšį su Dievu. Galvokite apie Pakylėtuosius Valdovus, apie kitas stiprias energijas, jų įtaką žmonijai – jūs stiprinsite ryšį tarp žmogaus ir šių energijų.

Kur jūsų mintys ir jausmai – ten teka jūsų energija. Išskleidžiate gerą energiją – ji yra aukštų vibracijų. Vadinasi, ji padės jums augti ir bręsti, sveikti ir laimingai gyventi. Išskleidžiate blogąją energiją – ji yra žemų vibracijų. O žemos vibracijos užspaudžia aplinkos energetiką. Tuo tarpu ir tavąją. Vadinasi, nebeprateka gyvybinė energija ir tu silpsti: blogėja sveikata, aplinkos situacijos, blogėja santykiai ir t.t. Jūs kuriate savąją aplinką. Jūs esate kūrėjai. O kūrybos įrankis yra jūsų minties energija, kuri paremta jausmo energija.

Pvz. pyktis pykčiui nelygu: tu esi emocionalus, greit ir garsiai pyksti, bet pats neimi to į širdį. Ši išraiška garsi ir stipri, bet ji nėra tokia veiksminga, kai pyksti labai nuoširdžiai, gal garsiai, gal tyliai, bet nuoširdžiai. Nes tada tu pyktį pamaitini ir mintimi, ir jausmu. Dvigubu užtaisu. Todėl ir džiaukitės iš širdies, ne vien logiškai mąstydami, kad tai gerai. Džiaukitės iš širdies, mylėkite iš širdies. Mėgaukitės Dievo siunčiama meile.

Su meile ir pagarba (išmintimi),

Abraomas

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *