Alfa

Trys pagrindiniai siekiai

Žmonijos siekis suformuoti gerą ir saugią savo aplinką gyvenimui truputį atitolino žmogų nuo jo pagrindinės paskirties. Šiuo metu visas dėmesys yra skiriamas šio gyvenimo pagerinimui, komfortiškos erdvės suformavimui. Yra žmonės, kurie tiesiog nori išgyventi, yra, kurie nori komfortiškai gyventi ir yra žmonės, kurie sau iškelia klausimus, kaip tas gyvenimas vystosi ir kaip įsilieja į jo išgyventų gyvenimų ciklą. Atmetus pirmą ir antrą grupes, savo dėmesį skiriu tiems, kurie nori išsiaiškinti savo gyvenimų paskirtis. Tokiu atveju jums gali atrodyti, kad reikalinga gebėti įeiti į praeitus gyvenimus ir suvokti, ką ten veikėte, kokius siekius buvote sau iškėlę. Bet ta žvalgyba po praeitus įsikūnijimus jums nelabai padės, nes, žvalgantis po žemiškosios sąmonės išraiškas, teisingos savo paskirties nesuvoksite. Jūs galėtumėte išsiaiškinti, kuo buvote, kokių vertybių laikėtės, kokius jausmus išgyvenote, bet savo dieviškosios paskirties ten galite ir nepamatyti. Negi dabar jums yra aiški dabartinė jūsų paskirtis? Tikrai ne, todėl ir žvalgantis po praeitus įsikūnijimus tos paskirties nesuvoksite. Tai kaip tada išsiaiškinti, kaip jums sekasi gyventi ir kokia turėtų būti jūsų gyvenimo linija?

Šis laikotarpis tuo ir nuostabus, kad jums nebereikia aiškintis, kas buvote. Reikia aiškintis, kas esate ir ką galite padaryti čia ir dabar su savo kūrybos įrankiais. Su gebėjimu mąstyti, išjausti ir formuoti energinius srautus tam tikrai materijai kurti. Jums iki galo niekada nebus aiški jūsų paskirtis, nes tai ir neįmanoma. Jums gi suteikta laisva valia kurti. Vadinasi, jūs galite susiformuoti pačią įvairiausią paskirtį. Ir net tada, kai sielos plane pasirenkate tam tikras užduotis, jūs materijoje galite jas lengvai pakeisti, nes jūs pasirenkate kitokį savo gyvenimo kūrybos variantą. Niekas ir niekur nėra uždėję konkrečių programų, kaip turėtų elgtis žmogus. Karmos dėsnis veikia. Jis suformuoja žmogui tam tikrus išgyvenimus, kuriuos jis turėtų patirti, išgyventi, kad galėtų atstatyti savo kuriamų energijų balansą. Bet, jei žmogus geba pakilti į savo aukštesniosios sąmonės lygį, jis pakyla ir virš karmos dėsnio lygmens. Jis formuoja mintį, kuri yra aukščiau žemiškosios sąmonės lygio, kuriame funkcionuoja karmos dėsnis. Vadinasi, žmogui pakėlus savo sąmonę į aukštesnį sąmonės lygį, nustoja egzistuoti tam tikri dėsniai ir ten pasireiškia momentali žmogaus kūryba. Šioje erdvėje nebėra svarbu, kokius gyvenimus turėjo siela vis įsikūnydama. Toje erdvėje egzistuoja tik tos akimirkos energijos.

Suvokite, kad į tą erdvę niekada nepakliūsite, kol jūsų mintyse ir jausmuose yra sumaištis. Tiesiog tai neįmanoma. Čia neveikia jūsų norai. Į tą erdvę galite pakliūti tik įvaldę savo būsenas. Vadinasi, turite mokėti ne tik mintis ir jausmus susižiūrėti, bet ir išsiaiškinti, kokia yra vidinė jūsų būsena. O tai nėra lengva. Nes ta būsena apima viską. Apima visus jūsų išgyvenimus, visas likusias nuoskaudas, visas jūsų pažiūras, prisirišimus. Ir jeigu nors vienoje gyvenimo srityje nėra harmonijos, į tą būseną neįeisite. Toje būsenoje savo aiškią poziciją turi jūsų ego. Ir jeigu jis nors truputį siekia save sureikšminti, save išskirti, save iškelti, tai tikrai nepakliūsite į tą kūrybos būseną. Jūs galite pakliūti į tam tikrus energinius laukus, kur jus pamaitins tamsiosios jėgos. Bet jos maitins tol, kol užkabins jūsų ego, o po to jau ji maitinsis iš jūsų. Todėl, siekdami įeiti į kūrybos erdvę, labai rimtai pasižiūrėkite į savo vidinę būseną.

Yra viena problema, paremta kvantine fizika: kur jūsų dėmesys, tą ir matote. Jūs galite sufokusuoti savo dėmesį į savo gerąsias savybes ir tada tikrai nepastebėsite realios savo būsenos. O, šiuo atveju, reikia pastebėti būseną tokią, kokia ji yra. Todėl, šiuo atveju, nefokusuokite dėmesio į tai, kas pas jus gerai, o fokusuokite į tai, kas pas jus blogai. Šis pratimas labai sudėtingas, nes, jei esate silpni ir nelabai turintys valios, tai galite sustiprinti savo neigiamas savybes, kad net pamiršite, ko mokotės, ką aiškinatės, o pasinersite į savyje esantį negatyvumą. Bet be šio veiksmo jūs neišsiaiškinsite savo nuoskaudų, savo baimių, savo prisirišimų. Paprastas dalykas, kuris gali jums pasakyti, ar tikrai jau atsilaisvinote nuo tam tikros nuoskaudos ar kitokio jausmo, jeigu, sukoncentravę mintį į tą negerą savo būseną, jūs sugebėsite su ja lengvai atsisveikinti – tai viskas yra gerai. Bet jeigu, įėję į tą jums skausmingą akimirką, pradėsite įsijausti ir iš naujo išgyventi emocijas, vadinasi, jūs dar nesate su ta problema susitvarkę. Štai taip save ir pasitikrinsite. Bet ir tai nebus visiškai aišku, ar iki galo save išvalėte, ar vis tik save labai saugojate nuo skausmingų prisiminimų.

Jau kalbėjau apie tai, kad jūs žengiate į erdvę, kur vyrauja išmintis ir naujos idėjos, ir jos gali konfliktuoti su jūsų sąžinės balsu, su jūsų morale. Tam turite pasiruošti. Moralę formavote savo jausmų ir patirčių dėka ar net atsižvelgdami į žmonių suformuotas visuomenės normas, į protėvių tradicijas. Ir jūsų įsitikinimai gali būti pažeidžiami naujų idėjų. Kūrybos erdvėje praktiškai nebeegzistuoja emocijos. Egzistuoja tik pagarba. Šiuo atveju užfiksuosiu tik vieną jausmą – pagarbą. Pagarbą žmogaus kūrybai, pagarbą Visatos išminčiai.  Įeidami į kūrybos erdvę, jūs pakylėjate savo sąmonę virš savo žemiškosios sąmonės lygmens, vadinasi, pakylėjate savo sąmonę virš daugybės nuostatų ir tiesų, kurių laikėtės, kurios jums buvo brangios ir artimos, ar net buvo jūsų išskirtiniai bruožai, jūsų esatis. Deja, aukštesnėje sąmonėje jūsų prisirišimai prie tam tikrų tiesų jums tikrai nepadės. Čia jūs turite išmokti priimti visai kitas gyvenimo kūrimo taisykles. Bet būtent čia ir prasideda suvokimas, ką reiškia būti žmogumi kūrėju.

Pažinkite savo vidinę būseną. Pamatykite ją realią – ir nereikia išsigąsti ar nusiminti dėl to, ką ten pamatysite. Ne taip svarbu, ką ten pamatysite, svarbiausia tai, kaip sugebėsite save atlaisvinti nuo tų emocijų, nuo tų žemų vibracijų minčių.

Pradžioje jums pavyks tik akimirkomis įžengti į tą kūrybos erdvę. Joje suvoksite, kaip jums toje erdvėje reikėtų elgtis. Tam jums reikės tikrai nemažai laiko. Bet būtent tam ir skirsime daugiausiai laiko. O kai jau apsiprasite su naujomis tiesomis, tada pradėsite mokytis kurti. Ir vėl gali iškilti problema. Tos tiesos, kurios egzistuoja aukštesnės sąmonės lygmenyje, negali lengvai egzistuoti žemesnės sąmonės lygmenyje. Iki šiol jūs gavote žinias, kaip gyventi savo žemesniosios sąmonės lygmenyje ir Pakylėtieji Valdovai mokė jus pakelti savo vibracijų lygį, kad peržengtumėte į aukštesnės sąmonės lygį. Jeigu dar to neišmokote, tai turite laiko tai išmokti, iš naujo skaitydami jų laiškus. Bet aukštesnės sąmonės lygmenyje funkcionuoja kitokie dėsniai nei jūsų materijoje. Todėl nereiškia, kad, suvokus tuos dėsnius, bus lengva gyventi savo kasdienybėje. Tikrai ne, nes jūs suvoksite, kokioje inercijoje gyvenate, kaip sunku keisti mintį ir kaip sunku kietoje materijoje greitai transformuoti minties energiją į materializacijos energiją. Atsiras diskomfortas, atsiras liūdesys, pasimetimas, vėl formuosis nuoskaudos, o visa tai vėl jus grąžins į žemiškosios sąmonės lygį. Vadinasi, jums reikalinga labai tvirta valia eiti tuo nauju keliu ir reikia aiškiai suvokti, kam to reikia ir pasiryžti to siekti.

Žodžiu, jūs turėsite susivokti, kokia jūsų vidinė būsena, turėsite pamatyti ne tik tai, į ką sufokusuojate savo dėmesį, bet ir į tai, kas jumyse yra ir ką reiktų keisti. Reikės susipažinti su savo tikruoju ego ir jo priklausomybe tam tikroms tamsos struktūroms. Nes už kiekvieno negatyvaus jūsų jausmo stovi tam tikri žemų vibracijų egregorai, kurie jus valdo. Tik pažindami savo ego ir suvokdami su kuom jis susietas, gebėsite save atlaisvinti ne tik nuo savo neteisingų minčių ir jausmų, bet ir nuo prisirišimų prie tamsos egregorų.

O kai išmoksite įeiti į kūrybos erdvę, jūs ten šokiruos naujos tiesos, naujos vertybės. Turėsite prie to prisiderinti, pakeisti savo įsitikinimus ir kartu savęs nesužeisti savo abejonėmis. Ir tik tada galėsite apjungti tris dalykus: savo vidinę būseną su žiniomis iš aukštesniųjų planų ir kurti. Kol žvalgysitės po aukštesnės sąmonės lygmenį, aiškios kūrybos nebus, bet bus labai daug potyrių, labai daug naujos informacijos ir tai keis jus, kaip paprastus žmones. Jūs turėsite išlikti kaip dauguma žmonių, nes reikės išgyventi dabartinėse struktūrose, o kartu turėsite pamatyti, kokie srautai veikia nesąmoningus žmones, kaip jie yra įtakojami (ir jūs buvote įtakojami). Turėsite išmokti nejausti nuoskaudų, nusivylimų, išlikdami ramūs, pozityvūs ir aiškiai suvokiantys, kad turėsite galimybę visa tai keisti. Vieni spės užaugti iki to, kad galės kurti ir savo materijoje, kitiems gali ir nepavykti per šį įsikūnijimą to pasiekti, bet jie turės viltį, kad tie, kurie pasiliks Žemėje, gebės padaryti tokį poveikį materijoje, kad sekančiuose įsikūnijimuose bus daug lengviau formuoti gyvenimą, paremtą aukštesnės sąmonės žiniomis. Štai ir aprašiau gaires, kur link eis šis mokymas. Jis nebus lengvas emociškai ir psichologiškai. Jei Pakylėtieji Valdovai daugiau koncentravo savo dėmesį į jūsų energinio lauko pokytį, kuris pasireikšdavo ir per fizinius skausmus, tai šiame laikotarpyje fiziniai kūnai mažiausiai nukentės, bet emocinis ir mentalinis kūnai gali patirti šoką bet kuriame vystymosi etape. Linkiu sėkmingo žengimo tuo nauju keliu.

Dalintis:

4 komentarai apie “Trys pagrindiniai siekiai”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *