Andrijanas Hošė

Asmenybių pasireiškimo laikas

   Violeta, neliūdėk. Viskas yra pagal planą. Tavo žmonės auga. Jiems reikia laiko išsivalyti savo vidines žaizdas. Jiems reikia laiko įtvirtinti savo naują gyvenimo būdą. Turi praeiti euforija ir viskas susidėlioti į savo vietas, tik laikas parodo žmogaus pasiryžimą eiti Mokymo keliu. Kol tu laikai juos savo rankose, tol jie mokosi, bet įtvirtinti mokymą turi per savo jausmus ir protą, per savo gyvenimą. Praėjo laikas euforijos, praėjo laikas stebuklų. Viskas turi nurimti ir išsigryninti. Neleisk sau abejoti Mokymu ir Mokytojų vedimu. Tu gi žinai, kad viskas yra numatyta ir kiekvienas kelias jau nubrėžtas, ir žmogus tą kelią turi nueiti pats. Tu pati ne viską suvoki ir dėl daug ko nerimauji, ir tai yra natūralu, nes sieki, kad žinios integruotųsi sėkmingai. Bet kaip jos kitaip integruosis jei ne per asmeninę patirtį. Leisk veikti grupėms, leisk veikti savarankiškai kiekvienam komandos nariui. Tegu jie jaučia besąlyginę tavo meilę ir tegu auga. Tegu eina savo patyrimų keliu, kaip ir tu turi eiti savo keliu. Kiekvienas turi užaugti pats. Todėl rekomenduok grupėms daugiau susitikti, daugiau veikti. Atskiroms, besikeičiančioms grupėms. Tegu jos dirba tarpusavyje, tegu žmonės skleidžiasi ir pradeda pažinti save. Niekas nepaliks ašramo, nes kiekvienam reikalinga Kūrėjo tiesa. Jei ir pasitrauks, tai ir sugrįš. Leisk laisvai tekėti procesams, net ir tiems, kurie tau ar Kazimierui gali atrodyti nelabai tikslingi. Viskas yra tikslinga ir viskas yra mūsų priežiūroje. O jei ir kyla tamsa, tai ta tamsa ir turi iškilti ir kas ją iškėlė, tas turi ją ir sudeginti. Nereikia nieko bijoti, nereikia nieko smerkti, nereikia apriboti veiklos. Kiekvienas eina savo pažinimo keliu ir kiekvienas gali jaustis saugus, atėjęs į ašramą ir paprašęs Pasaulio Motinos apsaugos ir palaiminimo. Nepamiršk, kiekvienas turi savo patirtį, savo šviesiąją ir tamsiąją pusę. Ir visa patirtis turi integruotis į visumą, padėdama suvokti, kas yra žmogus. Negalima atmesti tamsos, nes ji šviesos antroji pusė. Viską reikia priimti, pažinti ir susivokti, kodėl ta tamsa drasko tau akis. Kiekvienas turi pagalvoti:  gal pas mane ji  dar labai stipri, jei aplinkoje jos tiek matau? Pagalvokit apie tai.

Žodžiu, norėjai laiško, kad susivoktum, kaip teisingai elgtis. Ir tai yra paprasta. Kiekvienas eina savo keliu. Kiekvienas turi savo patirtį ir kiekvienas savaip turi įtvirtinti žinias ir mokymą savo gyvenime. Kol vyraus asmeniškumai, tol komandoj bus nesutarimai. Bet asmeniškumų neištrinsi jėga, jie turi atsilaisvinti pas kiekvieną žmogų, to žmogaus dėka. Todėl ir negali formuoti tolimesnių procesų, kurie atvertų kitas žinias. Ir tos žinios, iš tiesų, ne visiems prieinamos. Ne todėl, kad negalėtume jų duoti, o todėl, kad jos per sudėtingos priėmimui. Ir negalima duoti tų žinių, kurias žmogus dėl savo nepatirties iškreips ir neteisingai suvoks. Geriau palaukti, kol žmogus pajėgs jas suprasti ir tada paduoti, nei leisti jas iškreipti, nes tada labai sudėtinga žmogui jas pakeisti. Todėl būk rami. Eik savo pažinimo keliu, brolis eis savo pažinimo keliu ir visi eis savo pažinimo keliu. Kam reikia, tegu dirba ašrame sekmadieniais, ketvirtadieniais ar kitomis dienomis. Mes skatiname veikimą ir savarankiškumą. Ir tik per veikimą bus mokomasi tolerancijos, susikalbėjimo, bei savęs pažinimo. Šis laikotarpis truputį kitoks, nes jūs išsidalinate. Buvote komanda, dabar esate asmenybės. Kai perlipsite tą laikotarpį vėl būsite komanda. Ką gi, prasideda asmenybių pasireiškimo laikas. Ir tai nesakau blogąja prasme. Sakau, kad laikas leisti dirbti visiems, kas to nori, kaip tai sugeba ir leisti save suvokti, išgryninti. Leisti jiems išaugti asmenybės rūbus ir vėl grįžti į komandą, ramiems ir pasiruošusiems klausytis Mokytojų, kurie siekia perduoti tikslingas žinias. Dabar tai asmenybių augimo laikotarpis. Be šio etapo, nebus kito etapo. Ar tu gali padėti asmenybėms – ne. Niekuo. Ne tos tavo užduotys. Viskas. Kaip buvai rami ir tyli namuose, taip ir toliau taip bus. Bet tik komandos atžvilgiu. O mes dirbam toliau, pagal tavo skleidimosi planą. Viskam savas laikas. Kiekvienas tavo komandos žmogus geba girdėti Mokytojus, kiekvienas komandos narys turi savo egoistiškumą ir kiekvienas yra pasiruošęs save keisti. Leisk jiems dirbti kaip jaučia jų širdys. Ašramas atviras bet kokiai veiklai, kuri ateina jūsų komandos nariams į galvą. Nes vis tik tai vieta, kuri yra saugoma Mokytojų. Kur jūsų laukia išbandymai gėriu ir blogiu. Tobulėkite, aukite ir pažinkite save per savo veiksmus.

Dalintis:

1 komentaras apie “Asmenybių pasireiškimo laikas”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *