Andrijanas Hošė

Dieviškoji meilė, esanti žmogaus širdyje, keičia pasaulį

Džiaugiuosi, kad naudojatės mano šaukiniu. Jis įgauna vis didesnę jėgą. Atėjo laikas pakalbėti apie žmogaus sugebėjimą kurti pasaulį. Akašos kronikose yra užfiksuoti visi buvę sielos įsikūnijimai, užfiksuotas priežasties – pasekmės kelias. Užfiksuota vieno žmogaus įtaka kitam žmogui. Mums yra aišku, kaip žmogus gyveno ir gyvena, aiškus, koks sielos kelias ir kaip toli ji nuo jo paklydusi (arba atvirkščiai, tiksliai vykdanti savo užduotį). Aš džiaugiuosi, kai žmogaus asmeninė branda padeda keistis aplinkiniams žmonėms ir jie pamažu grįžta į savo tikrąjį kelią. Į kelią, kur įvykdo savo užduotis, kur sugeba išskleisti savo gerąsias, stipriąsias savybes, savo sugebėjimus.

Pasaulis suformuotas taip, kad žmogus jame gyventų laimingai. Būtų sveikas (netikėjom, kad tiek problemų bus su žmogaus sveikata), kad būtų supratingas kitam, palaikantis kitų siekius, padedantis jų siekti ir vystyti savo sugebėjimus. Problemų visai neformavome. Žmogus neturėjo pažinti nerimo, baimės, įtampos. Jis turėjo jausti pagarbą, gerumą, švelnumą, įsiklausymą. Bet yra, kaip yra. Todėl, žvelgiant į Akašos kronikas sunku jau suprasti, kaip atitaisyti žmogaus kelią, kaip jį sugrąžinti į numatytąjį kelią. „Ėjimo į lankas“ nebegali būti, nes tai visiškai nevaldomas chaosas. Priežasčių – pasekmių dėsnis fiksuoja pasaulio griūtį. Taip, kaip žmogus dabar elgiasi, prognozuoja visišką sumaištį ir pasaulio griūtį. Ir jeigu kokie pranašai apie tai kalbėjo, tai jie yra teisūs. Pažiūrėjus į Akašos kronikas, kur fiksuojami tik faktai – jūsų pasaulio griūtis neišvengiama. Bet. Bet yra Dieviškoji meilė, kuri vis dar gyva žmonių širdyse. Yra siekis gyventi pagal Dievo valią. Visa tai leidžia tikėtis žmogaus vystymosi pokyčio gerąja linkme.

Žmogus, suvokęs, kad yra Visatos dalis, suvokęs, kad reikia mylėti ir gerbti ne tik Dievą, bet save ir savo artimą žmogų, keičia pozicijas Akašos kronikose. Konkretus žmogus keičia savo vertybes, savo gyvenimo stilių, mąstyseną. Jis nutraukinėja buvusius priežasčių – pasekmių ryšius. Nutrūksta tai, kas turėjo pildytis. Žmogus tampa sąmoningu ir pradeda kurti savo pasaulį pagal Dievo valią. Sąmoningai kurti pasaulio ne pagal Dievo valią- neįmanoma. Tai būtų tik loginis savo gyvenimo kūrimas, kuris atspindi tavo siekius ir galimybes. Bet ne visados atitinka Dievo valią. Dievo valią vykdai, kai tu save matai tarp žmonių. Kai tu suvoki, ką gero gali duoti aplinkiniams, kai tu suvoki, kaip į savo gyvenimą įterpti pagalbą ir paramą kitiems. Turi mąstyti ne vien asmeniškai. Turi įtvirtinti savo padėtį kitų atžvilgiu. Ar tu skleidi šviesą ir padedi šią šviesą uždegti kitų žmonių širdyse? Ar tu formuoji tamsą ir smukdai šalia esančius žmones? Kai formuoji gyvenimą pagal Dievo valią – tu skleidi šviesą. Tai paprasčiausias vertinimo kriterijus, kuriuo gali pasitikslinti, kaip tu gyveni. Įvertinki save aplinkos atžvilgiu: skleidi šviesą, gyveni pilkumoje ar formuoji tamsą aplinkiniams. Kai skleidi šviesą – tu nutrauki priežasčių – pasekmių grandinę. Tu skleidi meilę, šviesą, taip leidi ir šalia tavęs esantiems žmonėms keistis. Nes ten kur šviesa – tamsa pasitraukia. Keitiesi tu, keičiasi tavo aplinka. Ne visados keičiasi aplinkiniai žmonės, bet aplinka keičiasi, vadinasi, vieni žmonės iš tavo gyvenimo gali tiesiog netikėtai pasitraukti ir tada atsiranda kitų žmonių. Tų žmonių, kuriems reikalinga tavo šviesa. Kurie supranta, ką tai reiškia, kurie nori patys nešti šviesą. Tada Akašos kronikose užsifiksuoja ženklas – žmogus keičia savo gyvenimo liniją. Jis grįžta į ją. Jis traukiasi iš chaoso linijos ir sugeba kitus patraukti iš to chaoso. Vadinasi, pasaulio griūties, kaip ir nebegali būti. Tokių, nešančių šviesą didėja ir jūsų bendro darbo dėka. Tų, kurie skaito, kurie kalbasi su draugais, kurie padeda šeimos nariams, kitiems artimiesiems, nors maža užuomina, nors mažu savo pavyzdžiu, kad reikia mylėti artimą, reikia mylėti save. Reikia suvokti Dievo visaapimančią meilę ir gerovę.

Atmeskite suvokimą, kad Dievas yra rūstus ir jis baudžia. Niekuomet taip nebuvo ir nebus. Jis neturi tokių jausmų: nei rūstybės, nei pykčio. Tai žemos vibracijos. Ar gali Dievas būti visagalis ir su žemomis vibracijomis? Kurie tuo abejoja, sakau – tai neįmanoma dėl techninių dalykų. Aukštos vibracijos sudegina žemesnes vibracijas.(jeigu kiltų klausimas – tai kodėl Dievas nesudegina mūsų žemų vibracijų – nes jis suteikė erdvę ir laisvą valią vystytis). Ir juo aukštesnės vibracijos – tuo sąmoningumas didesnis, sąmoningų būtybių galimybės didesnės. O už Dievą aukščiau ir didingiau nieko nėra. Todėl, jis niekuomet neplanuoja blogų dalykų. Žemėje veikia karmos dėsnis. Čia veikia žmonių sukurti tamsos egregorai. Dievas suformavo jūsų pasauliui Gėrį ir Blogį. Bet tai du priešingi poliai, kurių sąveika padeda žmogui bręsti, išbandyti save, augti. Tai būtina procesui. Žmogaus vystymosi procesui. Sielos vystymosi procesui. Bet, kai žmogus peržengia savo riboto suvokimo ribą, kai jis įžengia į bendrąją erdvę, ten pradeda veikti kiti dėsniai, kurie taip pat skatina žmogų (sielą) bręsti, augti. Ten nėra Gėrio ir Blogio poliškumo. Bet yra kiti veiksniai, kurie įtakoja sielos brandą. Apie tai kalbėsime daug vėliau. Šiandieną turite suvokti – Dievas sukūrė Visatą. Jis yra galingiausias protas ir galingiausia meilė. Todėl žmogaus vystymasis visados turi išlaikyti vieną kryptį – kilimą aukštyn. Savo vibracijų kėlimą. Ši kryptis atitinka jūsų gyvenimo liniją. Variantai, kaip tai padaryti geriausiai, jau priklauso tiek nuo jūsų asmeniškai ir tiek nuo tų, kurie su jumis dirba vardan žmonijos išlikimo. Jūs įgyvendinate tiek asmeninę programą, tiek šeimos, šalies, pasaulio programą.

Jus daug kas įtakoja, bet savo išskleista šviesa ir jūs daug ką galite įtakoti. Todėl ir linkiu, kad Akašos kronikose būtų užfiksuota kuo mažiau chaoso ir susinaikinimo linijų.

Lai šviesa skleidžiasi jūsų širdyse ir lai jūsų veiksmai atspindi jūsų širdyse esančią šviesą.

Su meile ir tikėjimu jūsų galia, Andirjanas Hošė

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *