Andrijanas Hošė

Jūsų gyvenimo užduotis – būti Šviesa

Andrijanas Hošė.

Žmogus įvertina savo gyvenimą. Jis suvokia, kad tai laikotarpis, kuriame galima įvykdyti savo užduotis. Šios užduotys gali būti pačių paprasčiausių, nuo pagalbos konkrečiam žmogui, su kuriuo kažkada buvo susikirtę keliai, iki rimtų, žmonijos vystymosi skatinančių procesų. Žmogus atsineša į šį gyvenimo laikotarpį savo užduotis, tik bėda, kad žmogaus sąmoningumas dėl jo neteisingų veiksmų yra labai apribotas ir jis nepajėgus prisiminti tų užduočių.  Bet gyvenimo eiga sudėta taip, kad visados įmanoma savo užduotis įgyvendinti. Tai priklauso nuo tavo vertybių, nuo tavo gyvenimo stiliaus, nuo charakterio. Visos užduotys žmogui yra primenamos ir jas galima įvykdyti. Bet, žinoma, taip retai būna. Ne taip svarbu  suvokti savo užduotis, kaip svarbu gyventi taip, kad visada žinotum, jog esi atsakingas už savo veiksmus ir pasekmes. Visas jūsų gyvenimas susideda iš tam tikrų užduočių, o jūs gyvenate savo gyvenimą, net nemąstydami, kad tokios užduotys egzistuoja. Manote, kad turite tik kelias rimtas gyvenimo užduotis ir jas mėginate arba ne, įgyvendinti. Visos užduotys yra reikšmingos. Todėl ir norisi pakalbėti apie jūsų gyvenimo užduotis.

Pirmiausia, būdami vaikais, jūs pradedate pažinti savo pasaulį, pradedate jį prisiminti. Jūs sakote, kad vaikai labai greitai mokosi. Mokosi judesių, kalbos, bendravimo. Jeigu žmonės visados tokiu tempu mokytųsi, jūs būtumėte labai išmintingi. Bet vaikai ne tik mokosi, jie prisimena tai, ką mokėjo. Jie prisimena gyvenimo stilių Žemėje, todėl daug ką suvokia be ypatingų pastangų. Juo aukštesnio sąmoningumo, juo greičiau gali prisiminti visus įgytus įgūdžius. Pavyzdžiui, talentingi, gabūs vaikai – jie tai atsineša su savimi, tai nėra įdirbis šio gyvenimo. Ir jie iš karto pasineria į tą veiklą, kuri reikalinga jo gyvenimo užduotims įgyvendinti. Taip žmogus auga, bręsta ir jeigu jo sąmonė neužsiblokuotų dėl žemų aplinkos vibracijų, dėl technologijų skleidžiamų virpesių, jis galėtų prisiminti ir tai, kaip gyveno, ką patyrė ir ką turėtų įgyvendinti. Vaikas prisimena įgūdžius gyvenimo, bendravimo, bet jis pamiršta tai, ką jis buvo sukūręs suaugęs. Ir tai priklauso ne vien nuo šių dienų vibracijų. Neprisimenate, nes jūs jau praeitame gyvenime apribojote savo mąstymą, sukūrėte daug negatyvumo, kas sužemino jūsų sugebėjimą prisiminti ar suvokti savo užduotis. Todėl ir gyvenate nelabai įsigilindami ir nelabai sureikšmindami užduočių svarbą. Deja, užduotis, kaip ir karma, turi būti įvykdyta. Nes tai persipynę. Daugelis užduočių susiję su karmos atidirbimu. Bet yra dalis užduočių, kurios susietos ne su karma, o su kūryba.

Žmogaus gyvenimas – tai kūrybos procesas. Tai nuostabios gyvenimo dienos formavimo kūryba. Į tai įeina ir talento išskleidimas, gabumų išryškinimas. Bet viskas susieta su diena. Su gebėjimu išgyventi būtent šią dieną ir šią akimirką. Sugebėjimas suvokti visą esamą situaciją aplink save ir sugebėjimas visą savo aplinką pripildyti kuriančiosios energijos. Kuriančioji energija nėra susieta tik su konkrečiu kūrybos procesu. Kuriančiąją energiją galime įvardyti kaip sugebėjimą išskleisti dieviškąją energiją. Vadinasi, pagrindinė užduotis yra tai, kad tavo dienoje nebūtų negatyvumo. Kad tu pats neišskleistum žemų vibracijų energiją. Tai yra pradžių pradžia savęs suvaldymo mokykloje. Negalima išspinduliuoti negatyvumo iš savęs. Nei jausmais, nei mintimis. Jeigu trumpam ir išsiveržia emocija, reikia ją suvaldyti ir išsiaiškinti, kodėl ji kilo. Kodėl ji kilo tavyje, su tavimi. Gal tau reikia išsiaiškinti, kas tave skaudina, kas tave žeidžia, o gal pamiršus save, suvokti, kodėl taip blogai pasielgė kitas žmogus. Kodėl jam skauda, kad jis toks piktas, nelaimingas. Priežasčių, kodėl įvyko viena ar kita situacija gali būti įvairių, bet jūs turite išmokti įvertinti tas situacijas ir pirmiausia, suvaldyti save.

Dievas neskleidžia negatyvumo. Vadinasi, kai jūs esate negerų jausmų, minčių apsuptyje, tai jūsų vibracijos yra tikrai žemos. Jos negali išskleisti kuriančiosios energijos. O kadangi negalite išskleisti tos dieviškosios energijos, vadinasi, jūs norėdami išgyventi dieną, imate energiją iš aplinkos, arba iš savo rezervų. Taip jūs griaunate aplinką, griaunate savo energetinį lauką. O tai automatiškai pasireiškia negerais santykiais, nesėkmėmis, ligomis ir t.t. Jūs sakote, kad gyvenimas sudėtingas, jame daug problemų. Visiškai su tuo sutinku, bet tas problemas kuriate dėl savo nemokšiškumo ir dėl savo egoistinių savybių. Pirma, ne viską suvokiate kas vyksta jūsų aplinkoje, nemokate to tiksliai įvertinti. Bet tai mokymosi procesas. Čia viskas normalu. Norint, galima išmokti viską suvokti. Bėda, kad to nenorite. Tada pasireiškia egoistiškumas. Kam stebėti kitus, kam susikaupus mėginti suvokti kas ir kodėl vyksta. Daug lengviau išlieti piktas emocijas ir nueiti į šalį, nei mėginti suvaldyti savyje kylančias emocijas ir dar mėginti suprasti tą, kuris tave žeidžia. Asmeniškumai trukdo tobulėjimui. Tai, ką jūs labai vertinate, tai, ką jūs ginate – tai yra asmeniškumas, tavo asmeninė erdvė, asmeniniai siekiai – tai trukdo tobulėjimui.

AŠ ESU, AŠ GALIU – tai ne asmeniškumo kreipiniai. Tai susiliejimas su visuma. Tuo ir sudėtingi šie žodžiai. Nes tariant AŠ ESU – sukyla asmeniškumai, o šiuos žodžius reikia suvokti, kaip begalinį bendrumą su visa aplinka. Tiek su žmonėmis, tiek su gamta, tiek su neregimuoju pasauliu.

AŠ ESU – tai bendrystė, suvokimas savęs visos Visatos atžvilgiu. Suvokimas bendrumo ir atsakomybės, kai suvoki, kad tu susietas su viskuo, kas gyva. Tavo skleidžiamos vibracijos įtakoja aplinką. Tu suvoki, kad tu formuoji savo vibracijų lygį. Ir su tuo lygiu arba užspaudi aplink save egzistuojančią erdvę, arba ją griauni. O gal pavyksta įnešti į tą aplinką kuriančiosios energijos. Gal tau pavyksta nuraminti kitą žmogų, kad jis negriautų savo aplinkos, gal paskatini kitą kūrybai, o gal savo ramybe ir harmonija įneši sveikatos vibracijų į tą lauką, kur labai išbalansuota sveikatos energetika. Bet kokiu atveju, kai tu gyveni su kuriančiąja energija, tu sinchronizuoji aplinką. Tu suformuoji energetinį balansą, papildai aplinką sveika energetika., pripildai ją gyvybine energija. Šalia tavęs esančiam žmogui nebereikia eikvoti savo asmeninės energijos savo energetiniam balansui atstatyti. Jis pasinaudos tavo skleidžiama energija. Jis nebegriaus savo gyvenimo vien dėl to, kad tu sugebėsi išsilaikyti energetiniame balanse ir išskleisti dieviškąją gyvybinę energiją, kuri formuoja harmoniją ir palaikymą. Štai jums ir paaiškinimas, ką reiškia pagrindinė gyvenimo užduotis: kiekvieną dieną išgyventi vidinėje harmonijoje, vidiniame susikaupime ir sugebėjime išskleisti dieviškąją energiją per save. Ji įsitvirtinusi kiekviename kūne, bet ne iš kiekvieno kūno išsispinduliuoja. Tik trečdalis žmonių sugeba išskleisti šią šviesą taip, kad apšviestų bent jau to žmogaus kūną, sugeba išskleisti jos tiek, kad tas žmogus gyventų sveikas, laimingas ir sugebėtų džiaugtis savo diena. O mes siekiame, kad išskleistumėte šią šviesą į aplinką taip, kad šioje šviesoje, kaip ir Saulės šviesoje, galėtų sušilti kiti žmonės. To labiausiai ir tikimės iš tų žmonių, kurie siekia pažinimo, kurie siekia savo gyvenimo užduočių įgyvendinimo.

Būkite Saulės šviesa. Būkite Meilės šviesa. Švieskite ir sušildykite. Padėkite, nuraminkite, paskatinkite kūrybai kitą žmogų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *