Andrijanas Hošė

Keturių stichijų įvaldymas

Andrijanas Hošė.

Vakar turėjai seansą, kurio metu atskleistos stichijų paslaptys: žemės, vandens, oro ir ugnies.

Žemė – materija. Tai žmogaus fizinis kūnas, protas, jo veikimo galimybės. Tai išorinė žmogaus veikla, jo sugebėjimas įsitvirtinti paprastame kasdieniame gyvenime, jo žemiški siekiai, norai, tikslai.

Vanduo – energija. Tai energija, kuri teka per žmogų. Tai minties ir jausmų energija. Čia prasideda vidinė kūryba. Susipažinimas su savimi, emocijų įvaldymas ir tikslingų minčių formavimas.

Šios dvi stichijos yra labiausiai valdomos žmogaus. Įsivaizduokite visas keturias stichijas, kaip tam tikrus taškus, esančius žmogui iš keturių pusių. Iš visų taškų eina spinduliai į patį žmogų. Tie taškai turi suktis savame taške ir išskleisti spindulį į žmogų. Žemės, vandens ir oro stichijų įsisukimo greitis priklauso  nuo žmogaus pastangų. Tai stichijos, kurios turi būti valdomos žmogaus. Tai yra, vardan žmogaus pastangų, žinių, šios stichijos turi tam tikru greičiu judėti aplink savo ašį. Žemės stichijos taškas yra pats grubiausias ir reikalauja daugiausiu pastangų, kad galėtumėte tinkamai išjudinti sukimosi greitį. Toliau eina vandens stichija ir oro stichija.

Oras – būties energija. Tai subtilusis pasaulis, kuriame egzistuoja angelai, arkangelai, Pakylėtieji Valdovai, visos nušvitusios sielos ir subtilios būtybės. Žmogus turi išmokti ne tik pajusti šį pasaulį, bet ir su juo bendradarbiauti.

Ugnis – Dieviškoji ugnis. Tai vienintelė stichija, kurios žmogus negali pats valdyti. Bet šios stichijos pagreitis yra pats greičiausias. Užtenka mažos kibirkšties ir ji užsiliepsnoja. Tai būtų Dievo išjautimas. Ši stichija pradeda veikti tik tada, kai yra subalansuotas visų stichijų taškų veikimas. Tik tada gali išsijudinti ugnies stichija Ugnies taške. Ne veltui sakoma, kad ateina Ugnies epocha. Tai dieviško pajautimo epocha.

Šiuo metu yra labai mažai žmonių, kurie sugebėtų tinkamai įvaldyti tris stichijas: žemę, vandenį, orą, ir kuriems užsidegtų dieviškoji ugnis širdyje. Įsivaizduokite keturis taškus, aplink žmogų ir nuo jų einančius spindulius į patį žmogų. Šie spinduliai susieti su žmogaus energetiniu kanalu, kuris eina ties stuburu.

Energetinis kanalas – tai sąmoningumas. Juo aukštesnis sąmoningumas, tuo energetiniu kanalu tekanti energija sukasi didesniu greičiu ir išspinduliuoja energiją į stichijų zonas. Ir jeigu jos yra įvaldytos, tai jos išspindi savo energiją į žmogaus energetinį kanalą ir jo sąmoningumas dar labiau auga. Kai užsidega ketvirtoji stichija – ugnis, tada visos stichijos, visi taškai pradeda suktis aplink žmogų. Taip yra įsukama žmogaus energetinio kanalo energija. Energija stipriai kyla į viršų ir atsiveria nušvitimas.

Kai žmogus sugeba vienodai gerai įvaldyti visas tris stichijas ir kai jam atsiveria ketvirtoji stichija, tos stichijos ne tik sukasi aplink savo ašį, bet jos pradeda suktis apie žmogų, sustiprina jo energetinio kanalo energiją, sustiprina žmogaus sąmoningumą ir atsiveria kanalas į nušvitimą – visišką žmogaus brandą. Tokia yra stichijų paskirtis ir toks yra kelias į nušvitimą.

Jūs puikiai žinote, kaip formuoti savo žemišką pasaulį, kaip valdyti savo jausmus ir minčių energiją, todėl turite įsisąmoninti, kad bendravimas su subtiliuoju pasauliu, tai viena iš trijų stichijų, kurią reikia įvaldyti. Reikalingas subtiliojo pasaulio supratimas, išjautimas, sugebėjimas mokėti priimti duodamą pagalbą. Nereikia persistengti su noru tiesiogiai bendrauti su subtiliuoju pasauliu. Bendraukite tiesiogiai su Dievu. Nes bendraudami su Dievu, jūs gaunate šimtaprocentinę apsaugą, o kol subtiliojo pasaulio nepažįstate, galite įsivelti į bendravimą su astraliniu pasauliu.

Bendravimas su Dievu dar nereiškia ugnies stichijos įvaldymo. Kai užsidegs ugnies stichija, jūs visai kitaip suvoksite savo gyvenimo prasmę. Nebeliks nei egoistiškumo, nei asmeniškumo, tik pagarba Dievui ir visiškas savęs atsisakymas vardan bendros žmonijos gerovės. Ar esate pajėgūs savęs atsisakyti? Kai kas gal ir esate pasiruošę atsisakyti savo gyvenimo, bet, greičiausiai ne todėl, kad norėtumėte dirbti vardan kitų, o todėl, kad jis jums nusibodo, kad nemokate jame įsitvirtinti, kad nesugebate išjausti džiaugsmo. Deja, toks atsisakymas reikštų žemės stichijos taško sustabdymą. Kiekvienos stichijos taškas turi veikti vienodai gerai. Pirmiausia pradeda suktis Žemės – materijos  taškas. Jūs išmokstate gyventi. Jums gyvenimas duotas  ne tam, kad jį ignoruotumėte, o tam, kad jame išgyventumėte tam tikrus potyrius, tam tikras pamokas. Kad išmoktumėte tinkamai išreikšti savo mintis ir jausmus. Mintys ir jausmai priklauso vandens stichijai. Tai mažiau materiali energija, todėl taško apsisukimo greitis didesnis, sukimosi pagreitis didesnis. Vadinasi, jūsų minčių ir jausmų energija daro didesnį poveikį jūsų gyvenimui. Minčių ir jausmų įvaldymas – tai rimtas procesas ir kol neišmoksite džiaugtis savo gyvenimu, kol neišmoksite mėgautis savo kasdienybe, jausti pilnatvę, vidinę harmoniją – tol neišsuksite tos stichijos taško. Oro stichija jums tik atsiveria. Jūs turite ne tik žinoti apie subtilųjį pasaulį, jūs turite jį įvaldyti. Jūs turite išmokti klausytis savo širdies balso, savo intuicijos, gerbti savo talentus ir juos išryškinti. Visa tai eina nuo Dievo. Visa tai jums nori priminti subtilusis pasaulis. Jis aiškiau žino žmogaus paskirtį, nes didžioji dalis subtiliojo pasaulio „gyventojų“ – tai nušvitusios sielos, kurios gyveno Žemėje, kurios sugebėjo įvaldyti visas stichijas ir kurios pasiekė nušvitimą. Jos jau perėjo visą žemišką gyvenimą, todėl gali aiškiai jums pasakyti, kur darote klaidas, kur jums reikėtų labiau pasistengti, ką pakeisti.

Subtiliojo pasaulio negalima pajungti egoistiniams tikslams. Jūs susikurtumėte karmą, kuri labai apribotų visų stichijų veiklą. Jūs jau turite būti subrendę tiek, kad tai suvoktumėte. Nesakykite: padėkite pasistatyti man namą ar nusipirkti mašiną. Tai yra Žemės stichijos erdvė, jūs patys turite tą erdvę tinkamai įvaldyti. Jūs patys turite išmokti teisingai elgtis. Bet, jei išgirsite vidinį balsą, kažką jums patariant – tada ir įsiklausykite. Tačiau niekada nebus taip, kad subtilusis pasaulis eikvotų energiją tam, ką jūs patys turite padaryti. Darykite įsiklausydami į širdies balsą. O ne atvirkščiai – laukiate stebuklo. Stebuklus kuriate patys. Savo veikimu, savo mąstymu, išjautimu. Visi žemiški darbai, žemiška veikla priklauso Žemės stichijai, materijai – ją turite išmokti įvaldyti. Tai reiškia, kad turite prisitaikyti prie savo gyvenimiškos aplinkos ir imtis atsakomybę už tos aplinkos priežiūrą, įsitvirtinimą. Tam duotas protas, kojos ir rankos. Galvokite ir dirbkite. Subtilusis pasaulis gali patarti tik tada, kai matys prasmę, kai matys, kad jūs galite išgirsti jų pamokymus ir kad tie pamokymai reikalingi. Bet jie niekada nenurodinės, ką ir kaip daryti. Jūs gyvenate savo gyvenimą ir turite išmokti jį gyventi. Nesate robotai, kuriems kažkas turi nurodinėti. Jei subtilusis pasaulis nurodo kryptį kaip gyventi – puiku. Įjunkite savo protą ir suformuokite tokią gyvenimišką aplinką, situaciją, kurią formuoti patarė subtilusis pasaulis. Subtilusis pasaulis jums padės atsiverti vidiniam pasauliui: savęs suvokimui, savęs pažinimui, Dievo pažinimui. Jis atvers ir išryškins vidines jūsų galias, nukreips jūsų jausmus ir mintis tinkama kryptimi. Leis atsiverti dieviškajai ugniai, bet niekados už jus nespręs buitinių problemų. Tai jūsų veikimo laukas. Bet, jei išmoksite klausytis širdies, tai nepadarysite neteisingų sprendimų. Tačiau sprendimus jūs turite daryti patys. Patys turite susitvarkyti su žemiškuoju gyvenimu, patys turite suvaldyti savo emocijas, patys turite kryptingai mąstyti, stebėti ir valdyti savo mintis. Tai jūsų veikimo zona. Pažintis su subtiliuoju pasauliu atvers naujas galimybes. Čia prasideda bendradarbiavimas. Jie pataria – jūs vykdote, jie prašo – jūs vykdote. Jūs mokotės atsisakyti egoistiškumo ir asmeniškumo. Nenorite vykdyti, tai ką siūlo subtilusis pasaulis, tingite, neįvertinate svarbos tų pasiūlymų – tai parodo žemą sąmoningumą. Silpną energetinio kanalo energijos sukimosi greitį. Tame kanale yra daugybė užsikišimų, karminių blokų, suvokimo blokų – visa tai trukdo energijai tekėti. Viską turite išvalyti ir atlaisvinti energijos tekėjimą, sąmoningumo didėjimą. Sėkmės, įvaldant stichijas.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *