Andrijanas Hošė

Naujos kolektyvinės sąmonės suformavimas

Andrijanas Hošė.

Tau teko pamatyti naujos kolektyvinės sąmonės formavimo etapą. Tavo eterinis kūnas buvo iškeltas į orbitą, kur tiesiogiai formavosi naujos kolektyvinės sąmonės pagrindas. Tai galime pavadinti paraleliniu pasauliu. Žodis „paralelinis“ turi nelabai teisingą prasmę, bet vis tiek tinka jį čia vartoti.

Žmonija yra suformavusi kolektyvinę sąmonę. Ji yra tokia, kokia yra, bet neatitinka naujų reikalavimų. Kad ir kaip buvo siekiama pakeisti kolektyvinę sąmonę – tai tampa neįmanoma. Per daug reikia įdėti pastangų, o rezultatas minimalus. Todėl daug paprasčiau, pasinaudojus kai kurių žmonių (iš tiesų, tai daugybės žmonių iš viso pasaulio) sąmonės pagrindu, suformuoti visiškai naują kolektyvinę sąmonę. Kol kas jūsų mintys ne visos pasieks šią kolektyvinės sąmonės struktūrą, nes jūs dar labai daug neigiamumo turite. Todėl įsitvirtinti naujai kolektyvinei sąmonei reikės laiko. Bet kuo greičiau, tu žmogau, sugebėsi save suvaldyti, gyventi susikaupus, nesiblaškant ir palaikant aukštų vibracijų būseną savyje – tuo daugiau tavo minčių energijos pateks į naująją kolektyvinę sąmonę. Tu su sąmone peržengsi į naują lygmenį, o toje sąmonėje jau  išliks visi tavo prisiminimai, kurie yra aukštų vibracijų ir kurie peržengia vidutinybės lygį.

Procesas vyksta stulbinantis. Žmonija pereina į visiškai naują gyvenimo etapą. Naujoji kolektyvinė sąmonė jau įgavo formą. Ji susiformavo ne tik subtiliajame lygmenyje, ji jau susiformavo tam tikroje materijoje, nes buvo panaudota konkrečių žmonių sąmonė. Tam tikrame energetiniame lygmenyje yra išlikusi aukštų vibracijų pasiekę mirusių žmonių energetiniai laukai. Bet jie mirę, tai jų sąmonės tam procesui kurti panaudoti negalime. Nes mirusio žmogaus sąmonė nėra aktyvi materialioje plotmėje, net ir labai aukštų vibracijų materialioje plotmėje. Tokių sielų įsikūnijimai bus galimi naujoje erdvėje ir jie prisijungs prie naujos kolektyvinės sąmonės. Bet tai bus įmanoma tik po įsikūnijimo. Todėl dabar, formuojant naują kolektyvinę sąmonę, buvo naudojama dabar gyvenančių ir tam tikrą vibracijų lygį pasiekusių žmonių sąmonė. Sąmonė buvo pasitelkta daugybės žmonių, bet vienetai tiesiogiai dalyvavo tame kūrime. Kai tu rankose jautei labai švarią energiją, tai tu į savo energetinį lauką priėmei naujos kolektyvinės sąmonės tyrumą, švarumą, vibracijų aukštumą. Tą „kamuolį“ laikydama rankose manei, kad smegenys „išvirs“. Laimė, kad ten jau daug kas, kas žmogui nereikalinga, jau „išvirę“. Todėl tu galėjai atlaikyti tokį energetinį kamuolį. Kaip sakiau, ne pramogai jis duotas, o tam, kad ta ateities energija įsitvirtintų tavajame energetiniame lauke ir tu galėtum išreikšti naujus energetinius virpesius į aplinką. Tai dar kitokia nauja galimybė. Pastebėsi, kaip ji pasireiškia. Jau sakėme, jūs, kurie bendraujate su Pakylėtaisiais Valdovais, savo aplinkoje veikiate daug stipriau ir reikšmingiau, nei suvokiate savo protu. Jeigu būtume pasakę, kad rytoj seanso metu formuosime naują kolektyvinę sąmonę, jūs į tai būtumėte pažiūrėję truputi nerimtai, nes tuoj save nuvertintumėte ir manytumėte, kad tai nelabai protinga ir neįmanoma. Apsisaugodami nuo tokio jūsų požiūrio ir nepasakome dalies tiesos. Tik labai džiaugiamės, kad klausote savo vidinio balso ir siekiate pažinimo visa širdimi. Tai daro stebuklus.

Nauja sąmonė susiformavo – žmonija tikrai išliks. Tik išliks truputi kitokesnė. Kitokios vertybės, kitoks požiūris į gyvenimą, į kūrybą. Todėl ir kartojame – keiskitės. Nebijokite permainų. Geriau klysti, nei nieko neveikti. Būkite sąmoningi, pasirinkite tobulėjimo kelią, eikite į gyvenimą su džiaugsmu ir jūs tikrai pajusite rojų Žemėje. Pirmiausia tai turite pajusti savo širdyje. Materializuotis gali tik tai, kas yra jūsų širdyje. Jeigu sugebėsite jau dabar išjausti tą būseną, jūs tikrai gyvensite kaip rojuje. Toje pačioje aplinkoje, tose pačiose gyvenimo sąlygose jums susiformuos kitoks požiūris į gyvenimą. Kitoks laisvumas, paprastumas. Aukso amžius neateis per vieną naktį. Nes net suformavus per vieną naktį visas sąlygas Žemėje gyventi kaip Rojuje, jūs per vieną dieną viską sugebėtumėte sugriauti arba įvertinti, kad tai yra blogai. Todėl tikrai nepasieksite rojaus Žemėje, kol tos būsenos neišgyvensite čia ir dabar. Štai jums ir siurprizas.

Išorinėje aplinkoje gali susiformuoti rojus tik tada, kai jis pirmiausia susiformuos konkrečiai tavo, žmogau, širdyje ir prote. Tik išmokus išjausti šią būseną, jūs pradėsite gyventi „rojuje“. O ši būsena vadinasi paprastai – būvimas Dievuje. Rojus Žemėje bus tik tada, kai tu įsileisi jį į savo širdį. O techniškai tai jau įmanoma, nes naujoji kolektyvinė sąmonė jau susiformavo. Kai širdyje ir prote išjausite rojų, jūsų visos mintys jungsis į naują kolektyvinę sąmonę ir naują erdvę, iš kurios jūs gausite naujus sugebėjimus, naujas galimybes. Gyvendami čia ir dabar jūs paraleliai (to ypatingai nesuvokdami), gyvensite naujoje erdvėje. Jūsų pasaulyje tarsi  susiformuos dvi gyvenimo linijos. Aukštų vibracijų ir žemų vibracijų. Ir jos puikiai prasilenks viena kitos neužgavusios. Per laiką susiformuos jūsų vienoje erdvėje du paraleliniai pasauliai, tik veikėjai visi bus realūs ir vienoje plotmėje. Niekas niekur neišnyks ir nedings. Tiesiog prasilenksite net neatkreipę dėmesio į tai, kas ne jūsų lygmens. Jums sudaromos visos sąlygos pereiti į naują, aukštų vibracijų erdvę ir prisijungti prie naujos kolektyvinės sąmonės, kurioje išryškės nauji bendravimo būdai ir nauja gyvensenos forma. Viskas priklauso tik nuo paties žmogaus pasirinkimų ir pastangų. Vidinių pastangų. Aukso amžius, pirmiausia, turi susiformuoti tavo širdyje ir tavo sąmonėje. Aukso amžius formuojasi ne išoriniame pasaulyje, o žmogaus vidiniame pasaulyje. Ir niekas iš išorės negalės į jį patekti, jei pats nedės pastangų elgtis teisingai.

Sveikiname įžengus į Aukso amžiaus sferą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *