Andrijanas Hošė

Pasaulis yra nuostabus

Andrijanas Hošė.

Pasaulis yra nuostabus. Visą laiką tai kartojame, ne tam, kad suveiktų hipnozė, o kad tikrai suvoktumėte – Pasaulis yra nuostabus. Žmogus yra stebuklas ir jo gyvenimas Žemėje – tai daugybės energijų išraiška per kūną, per jo sąmonę. Žmogus, per savo dvasinį kūną priima iš Aukščiausiųjų Oktavų pačias nuostabiausias energijas. Jos švyti skaisčiausiomis spalvomis, jų jėga begalinė ir visa tai matydami mes atsakingai sakome – Pasaulis yra nuostabus.

Bet žmogus turi sąmonę. Turi savo patirtį, savo per tūkstantmečius suformuotą karmą, turi savo įpročius ir savo suvokimą apie gyvenimą. Deja, šioje srityje spalvų mažai. Egzistuoja tamsios, niūrios, sunkios spalvos. Ir pasaulis nebėra toks nuostabus. Jis yra toks, koks yra jūsų suvokimo lygis. Ir jums būna sunku, be ironijos priimti frazę „Pasaulis yra nuostabus“. Mes matome sielos galimybes, mes žinome esybės galią – visa tai yra nuostabu ir nepakartojama. Bet tik įžengiame į žmogaus veikimo sferą – ten nyku, tamsu, šalta. Tikiuosi, supratote, kad pasaulis susideda iš dviejų sferų: iš aukštų vibracijų ir žemų vibracijų. Kurioje sferoje gyventi – jums rinktis, nors mes ir be išimties siūlytume gyventi aukštesnių vibracijų sferoje. Ten, kur gražu, šviesu, gera, švelnu. Sakysite, visi to norite? Deja, dažniausiai to tik trokštate, bet neįdedate pastangų to pasiekti. Ir vėl susiduriate su dvilype situacija. Noras ir pastangos neatitinka vienas kito. Ir tada jaučiatės nuskriausti, nesuprasti, nereikalingi, pavargę. Ir viskas logiška, nes tai negatyvūs jausmai, jie perkelia jus į žemesnių vibracijų pasaulį, kuriame, iš tiesų, yra sunku ir sudėtinga gyventi. Bet žmogus yra Dievo kūrinys. Tai vienintelis ir nepakartojamas kūrinys. Nesvarbu, kad Žemėje gyvena keli milijardai žmonių, dar daugiau jų laukia naujo įsikūnijimo, bet kiekvienas yra vienintelis ir nepakartojamas Dievo kūrinys (arba bent jau buvo, kol su savo negatyvumu nepažeidė žmogiškosios struktūros ir neprasidėjo savęs sunaikinimas, kaip neatitinkančio Dievo idėjos).

Labai jus myliu. Labai tikiu jūsų šviesia ateitimi. Tiesiog džiūgauju, galėdamas su jumis kalbėtis. Nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkas manęs klausosi ir pajėgia išgirsti. Negalėtume kalbėti jei nebūtų to, kas priima informaciją ir tų, kurie tą informaciją perskaito, supranta. Supranta ir džiaugiasi, gaudami pamokas, gaudami žinias tiesiogiai, be savo sąmonės iškraipyto suvokimo. Nes asmeniškai jums duodamą informaciją perleidžiate per savo suvokimo ir patirties filtrus ir ta informacija išsikraipo. Todėl gera žinoti, kad yra galimybė susisiekti su jumis per tuos laiškus. Pagarba laiškų priėmėjai, kuri klupdama, bet eina savo keliu. Ir nereikia manyti, kad tai paprastas, nereikalaujantis susikaupimo ir pastangų, darbas. Tai didžiulis energetinis darbas, begalinis susikaupimas ir savo minčių suvaldymas. Tai reikalauja palaikyti savo kasdienę būseną tam tikrų vibracijų lygmenyje. Kitu atveju, mes nesame pajėgūs įeiti į žmogaus energetinį lauką. Todėl, Violeta, kad ir kaip tau tai keista pačiai užrašyti, bet Ačiū tau už tavo sugebėjimą įsiklausyti į savo vidinį balsą, už tavo ryžtingumą, kryptingumą. Už tai tikrai bus atlyginta. Ir visas dovanas priimk atvira širdimi ir su meile. Kas skirta tau, priimk ir mėgaukis.

Dovanas išdalijame ir jums skaitytojai. Negi jūs nejaučiate švelnumo, supratingumo, paramos ir meilės, kuri sklinda per laiškus? Jaučiate. Tai tiesioginė dovana jums. Viskas priklauso tik nuo jūsų pačių, kiek tų dovanų įleidžiate į save. Duodame tiek, kiek galite priimti. Tai pasistenkite priimti viską, ką geriausio jums duodame. Apvalykite savo šventoves (savo kūną, savo sielą) ir leiskite dieviškai energijai tekėti jūsų gyslomis, jūsų krauju. Lai Kristaus patepimas apvalo jus nuo viso blogio, kurį esate sukūrę per savo gyvenimus ir lai leidžia tai jums priimti dievišką dovaną iš Aukščiausių Oktavų.

Seanso metu, kuris buvo aprašytas, Kristaus krauju buvo patepti delnai. Tai reiškia ne tai, kad tos moterys išskirtinės, o tai, kad tos moterys sudarė sąlygas Kristaus energijai įeiti į Žemės erdvę ir dar kartą apvalyti žemiškąją erdvę nuo viso blogio, kurį žmonės kuria. Šis simbolinis patepimas reiškia, kad per tų moterų matricinius energetinius kanalus švari energija pasieks kiekvieną. Kiekvieną skaitytoją, kiekvieną seanso dalyvį, kiekvieną, kurį pasieks tyra mintis ir begalinė meilė.

Kiekvienas žmogus svarbus ne tuo, ką jis atsinešė gero ir nuostabaus iš praėjusių gyvenimų, o tuo, ką tas žmogus čia ir dabar išreiškia savo sąmonės ir savo širdies pagalba. Už daugumos žmonių žmogiškosios išraiškos stovi nuostabi jo siela. Stovi tie energetiniai srautai, kuriuos matant mes sakome „Pasaulis yra nuostabus“. Bet žmogiškoji sąmonė gali būti labai apribota, ego labai išvystytas ir tas atsineštas gėris nebetenka savos prasmės. Todėl dar kartą sakau: svarbiausia ką tu žmogau, čia ir dabar, padarai gero savo aplinkiniams, savo Žemei. Jeigu tavo kasdienė veikla neatspindi tavo tikrosios šviesos, tai tu nesi vertas pagarbos, net jei ir tavo siela, tavo buvę įsikūnijimai buvo galingi ir stiprūs. Čia ir dabar tu turi išreikšti viską, ką turi viduje. Čia ir dabar. Jei to nepadarei, tai neturi reikšmės, kas tu esi iš tikro. Reikšmę turi tavo dabartinis sugebėjimas savyje ir savo aplinkoje suformuoti „Pasaulis yra nuostabus“. Savo kūryba, savo išgyvenimais ir savo paprasta kasdiene veikla įrodyti, kad esi vertas dieviškosios meilės, esi vertas to vardo, kurį atsinešei su įsikūnijimu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *