Andrijanas Hošė

Pasitikėkite naujais draugais

Mums gera bendrauti su žmonėmis, gera jiems padėti skleistis, tobulėti. Tik norisi didesnio jūsų atgalinio dėmesio. Jūs mus priimate labai atsargiai, nepatikliai ir nenoriai. Jūs manote, kad esame mistinės būtybės, kurios veikia jūsų fantazijų pasaulyje. Tačiau mes esame realios būtybės ir gebame veikti jūsų fiziniame pasaulyje. Mes įtakojame jūsų psichinį ir emocinį kūnus, kai kada net fizinį kūną. Mes gebame jums padėti net tada, kai jūs to nejaučiate, nesuvokiate. Ir, jeigu jūs lengvai per širdį mus priimtumėte, jūsų pasaulis labai keistųsi.

Jūs gi žinote, kad šiuo laikotarpiu jūsų sąmonė pasiruošusi susilieti su jūsų aukštesniąja sąmone, vadinasi, atsiras didesni veiklos horizontai. Jūsų aukštesnioji sąmonė, šiuo atveju, jūsų sielos sąmonė, suvokia subtilųjį pasaulį ir, kai ateina momentas, kai siela gali aktyviau veikti materijoje, jūs atmetate jos pasaulį. Tą pasaulį, kuriame gyvena siela ir visas tas kosmines būtybes, su kuriomis bendrauja siela. Jūs turite priimti naujus draugus. Įsivaizduokite sielą kaip savo vaiką, kuris į namus parsiveda naujus draugus. Tokiu atveju jūs priimate tuos naujus draugus, mėginate juos pažinti ir pamilti, nes tai jūsų vaiko draugai. Tai priimkite ir tuos draugus, kuriuos siela atsiveda į jūsų gyvenimą. Priimkite Pakylėtuosius Valdovus, priimkite angelus ir arkangelus ir visas kitas kosmines būtybes – kaip draugus, kurie praturtina jūsų asmeninį gyvenimą. Užpildykite savo namus naujais draugais. Stebėkite juos, bendraukite, mokykitės iš jų. Sakote, negebate jų jausti? Gebate, bet išsigąstate ir užsiblokuojate. Nenorite jų nei girdėti, nei matyti. Žinoma, jūsų teisė rinktis, su kuo gyventi ir su kuo draugauti. Bet gal daug protingiau būtų bendrauti su jus mylinčiais draugais, o ne su įtampą keliančiais draugais iš interneto ar žiniasklaidos?

Siela, atsiverdama jūsų gyvenime, atveria ir savo asmeninį pasaulį – subtilųjį pasaulį. Priimkite jį nuoširdžiai, be baimės. Jūs esate labai prisirišę prie tam tikrų savo minčių, savo išgyvenimų ir visiškai nenorite jų atsisakyti. O taip neįleidžiate kitokių minčių ir potyrių. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip jūs mąstote kasdien. Mąstymo modelis, tikriausiai, bus visados tas pats. Tai kodėl visą savo laiką skiriate tam pačiam mąstymo modeliui? Kodėl nekuriate naujų minčių, naujų mąstymo formų? Todėl, kad jaučiatės valdantys savo pasaulį. Manote, kad tos pačios mintys suteikia jums saugumą. Bet taip jūs pasislepiate nuo pasaulio, kurį nori parodyti jūsų siela. Būkite drąsūs savo permainoms. Jūs gi skaitote laiškus, žinote, kad pasauliai keičiasi, jums atsiveria kitos galimybės, o patys bijote net kitaip mąstyti. Tarkime, bijote subtiliojo pasaulio, tai galvokite bent apie savo kasdienybę kitaip. Įveskite kitas mąstymo formas, apjunkite kitas idėjas. Griaukite tuos tvirtus prisirišimus prie savo minčių. Pamėginkite pakilti virš savo minčių. Pamatysite, kokios jos yra stiprios ir kaip jos vėl įtraukia į savo srautą. Tada suvoksite, kad nėra lengva atsisakyti tam tikro savo mąstymo modelio. Manote, kad tai lengva, bet pakilkite virš kasdienybės minčių ir apie nieką nemąstykite. Būkite tyloje ir džiaugsme. Pasistebėkite, kiek ilgai išbūsite be kasdienybės minčių? Jeigu jums pavyks atsiriboti nuo kasdienybės šurmulio, tada ir pažvelkite į savo sielos pasaulį. Pažvelkite, su kuo ji norėtų jus supažindinti, ką ji norėtų pasakyti?

Gerai, kad mėginate susisiekti su savo aukščiausiuoju Aš, mėginate išjausti jo mintis. Tai vidinis savęs pažinimas. Bet, prisiminkite, jūs turite pažinti ir išorinius pasaulius, tiek savo gyvenimo, tiek sielos gyvenimo, tiek esybės gyvenimo. Jūs turite sutelkti mintis ir į savo vidų, ir į subtiliuosius lygmenis. Būkite drąsūs pažinime, leiskite savo sielai ir esybei supažindinti jus su savo draugais.

Jūs turite tris pagrindines savo sąmones ir subtiliuosius kūnus: žemiškąją sąmonę, sielos sąmonę ir esybės sąmonę. Visi šie kūnai turi savo erdves, kuriose gyvena ir kuria. Visose erdvėse yra jūsų draugų. Jeigu jau su jūsų žemiškąja sąmone susilieja sielos ir esybės sąmonė, tai priimkite ir jų pasaulių draugus. Vadinasi, turite pajusti ir bendrauti su trijų pasaulių draugais: žemiškaisiais, sielos ir esybės pasaulio draugais. Tai pasižiūrėkite, kiek pas jus draugų iš žemiškojo pasaulio ir kiek iš subtiliųjų pasaulių? O turėtų būti po vieną trečdalį iš visų pasaulių. Sakysite, psichika neatlaikys ir jūs išprotėsite. Tikrai ne, jeigu palaipsniui mokysitės priimti naujus draugus, suvoksite, kad jie yra tikri ir jie negriauna jūsų žemiškojo pasaulio. Tik jį papildo naujomis žiniomis ir naujomis galimybėmis. Pirmiausiai bendraukite su savo angelu ir su savo Dvasios Mokytoju – jau turėsite po vieną draugą iš subtiliųjų lygmenų. O vėliau jų atsiras daugiau ir psichika nepasižeis. Dėmesys turi būti vienodai aktyvus visuose lygmenyse, tame tarpe ir žemiškajame. Turi būti aiškus protas, gebantis nepanikuoti, o ramiai ir draugiškai bendrauti su subtiliojo pasaulio draugais. Mes esame draugai ir niekada nekuriame įtampos. Įtampą susikuriate jūs patys su savo baime ir nepasitikėjimu. Sutelkite dėmesį į dieviškąją šviesą ir atskirsite savo tikruosius draugus nuo iliuzinių priešų.  Mes mylime jus ir siekiame abipusio nuoširdaus bendravimo.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *