Andrijanas Hošė

Šviesa ir tamsa esanti jumyse

Andrijanas Hošė.

Jūsų pareiga skleisti šviesą. Kas tai yra? Kiekvienas žmogus savyje turi tamsos ir šviesos. Ji yra prigimtyje ir ji reikalinga brandai. Žmogus turi išmokti atskirti kas yra gera, kas yra bloga, kas teisinga ir kas neteisinga. Žmogaus prigimtyje yra šviesos ir tamsos energetiniai srautai ir juos žmogus turi įvaldyti. Jeigu jūs esate nusiminę, pykti, nepatenkinti – veikia tamsos srautas. Jis aktyvinasi ir iš aplinkos traukia tamsos egregorus. Taip žmogus prisipildo negatyvu. O kai prisipildo negatyvios energijos, jo šviesos srautai sumažėja ir veikia labai silpnai. Tada žmogui yra daug lengviau būti nepatenkintam savo ir kitų gyvenimais. Jis Dievo nebemato, gal ir tiki, bet jo nebejaučia. Tiesiog nebegali, nes nebėra atgarsio su žmogaus vidumi. Atgarsį randą tik tai, kas tamsu ir negatyvu. Kuo labiau pildosi negatyvumu iš aplinkos, tuo sunkiau žmogui pačiam atsiskirti nuo to sunkumo, negerumo. Jis tiesiog nebesuvokia ar pasaulis gali būti kitoks, nes jis nuoširdžiai jį mato tokį, koks pats yra.  Gal sąmonė ir prašviesėja, širdis trokšta meilės, bet negatyvumas taip būna įsitvirtinęs energetikoje, kad nebelieka jėgų džiaugtis gyvenimu. Ar tada žmogus gali šviesti?Tikrai ne. Reikėjo mažos akimirkos, kai pasiduodi neigiamiems jausmams ir pradeda veikti mechanizmas: panašus panašų traukia. Ir, kaip sakiau, nei sąmonė, nei širdis nepadeda nuo to atitrūkti. Kodėl nepadeda nei sąmonė, nei širdis? Nes žmogus nesugeba atsijungti nuo savęs, tai yra, nuo savo kūnų. Jums fizinis kūnas, emocinis ir mentalinis kūnas yra tiek savas ir svarbus, kad jis labai sureikšminamas. Bet tik eterinis kūnas yra  svarbiausias, nes jis gali išryškinti tikrąjį žmogaus sąmoningumą. Ne primestą, ne užterštą aplinkos tamsos, o tikrąjį. Todėl žmogus turėtų laikas nuo laiko pamėginti į savo gyvenimą pažiūrėti iš šono ir pasistebėkite kaip jis atrodo. Ne kaip jūs jaučiatės savo gyvenime, o kaip jis atrodo iš kitų žmonių pozicijos, iš Dievo pozicijos. Pastebėsite daug neigiamų bruožų, daug neteisingų sprendimų. Pamatyti savo klaidas nėra lengva, nes tamsos energija taip įsitvirtina žmoguje, kad nesimato tikrojo žmogaus. Nebesimato kas turėtų būti, o matosi tas, kas yra. Ir jūs tai priimate už teisybę. Deja, ne viskas, kas jumyse yra – yra jūsų. Didžioji dalis – nereikalinga energija. Ji nereikalinga, nes nepadeda žmogui vystytis, bręsti. Ji padeda kovoti, padeda užkariauti pasaulį, bet ne bręsti. Viskas, kas nepadeda žmogui tapti geresniam, sąžiningesniam, nuoširdesniam, atviresniam – tas nepadeda jam bręsti.

Kai žmogus suaktyvina šviesos srautą – pradeda tekėti į jį šviesos energija iš aplinkos: iš gamtos, iš kitų žmonių, iš Pakylėtųjų Valdovų, iš Dievo. Gaunasi sąskambis tarp vidinės ir išorinės šviesos. Juo daugiau šviesos, tuo ryškiau matosi tamsos kontūrai. Žmogui aiškiau matosi, kas vyksta pasaulyje: jo vidiniame pasaulyje ir žmonių išoriniame pasaulyje. Kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Vadinasi sąmonę užlieja šviesa ir aukštos kokybės energija. Bet ši energija ne tik sudegina tamsos egregorus, bet, pirmiausia, juos išryškina. Viską reikia įsisąmoninti ir pažinti, kad galėtumėte išryškinti tamsos kontūrus ir žinotumėte, kad jie egzistuoja ir kaip su jais tvarkytis. Kai žmogus iš savęs lieja tik gerumą ir švelnumą, jis tampa naivus. Mano, kad pasaulis yra nuostabus ir jame blogio nėra, kad gėris nugali blogį. Taip ir yra. Bet jūs turite būti sąmoningi ir vienodai gerai pažinti blogį ir gėrį. Žinoti, kad visados egzistuoja šios dvi kryptys ir jos vienodai stipriai įtakoja žmogų. Žmogus turi sugebėti matyti „juodą ir baltą“. Bet išryškinti, bendrauti reikia labiau su šviesos energija. Reikia išmokti įvaldyti  savyje esančią šviesos jėgą ir kartu, gerbti tamsos jėgą. Nes tik šių dviejų jėgų dėka vystosi pasaulis, vyksta savęs pažinimas ir veikimas. O veikimas ir turi pasireikšti per šių dviejų jėgų įvaldymą, suvokimą, koks yra pasaulis ir šviesos srauto sustiprinimą. Šviesos srautas gali išnešti į aukštesnių vibracijų lygmenį, į vidinę brandą.

Tamsos srautas žmogų sukausto ir pamažu jį sunaikina. Sunaikiną ir individualumą, ir sielą, ir esybę. Bet nuo jūsų priklauso su kokiu srautu norite eiti per gyvenimą. Visados prisiminkite: kaip jaučiatės, kaip save išreiškiate – kokios emocijos jus valdo, kokios mintys yra užliejusios. Nesvarbu, kaip save įsivaizduojate, bet pasistebėkite, kaip atrodote. Ar tikrai nevaldo jūsų tamsioji energija? O gal ji su pasimėgavimu užslopina jumyse kylančią šviesą. Ji sudarys visas galimas situacijas jūsų susinervinimui, nepasitenkinimui ir šviesa bus užgesinama. Atrodo, žengiate šviesos keliu ramiai, tikslingai ir net nepastebite, kaip tamsos jėga su jumis žaidžia – sunervina ir jūs jai pasiduodate. Tamsos egregorai susiformuoja ir dabar, bet jie ateina į jūsų gyvenimą ir su šeimos ar šalies karma, ateina su gimimu iš praeitų gyvenimų. Juo stipresnį tamsos egregorą užsiauginote, tuo tvirčiau jis valdo jūsų gyvenimą. Kai kada jis gali tiek sustiprėti, kad užvaldo ne tik jus, bet ir jūsų artimuosius. Jūs visi tampate vienodai pikti, irzlūs, nelaimingi. O kaip tada suprasti kur tiesa, o kur tik iliuzija. Todėl visados turite tiksliai įvertinti savo situaciją – kiek jūsų gyvenime šviesos, o kiek tamsos. Kaip lengvai pasiduodate „išmušami iš vėžių“. Tai, ką deklaruojate ir tai, ką turite savo viduje dažnai skiriasi. Ką deklaruojate – tai jūsų siekiamybė, bet tai nereiškia, kad tai turite. Prisiminkite, kad šviesos srautą taip pat turite ir jį reikia aktyvinti, tai yra, sąmoningai formuoti pozityvų požiūrį į savo gyvenimą. Nuoširdus džiaugsmas, kad gyveni, tiksliausiai nusako, kad gyvenate šviesos sraute. Pasaulis yra toks, kokį jį kuriate, bet Dievas yra šviesa, yra džiaugsmas, meilė, gerumas. Bet, kad pasaulis galėtų vystytis, Jis sukūrė Tamsos ir Šviesos srautus. Tik tamsos srautai stipriau veikia žemesniuose energetiniuose sluoksniuose. Vėliau energija išsigrynina ir tampa tik šviesa. Akinanti dieviškoji šviesa.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *