Andrijanas Hošė

Žvilgsnis pro rakto skylutę

Andrijanas Hošė.

Ateina laikas išmokti susieti abu gyvenimus į vieną. Išorinio ir vidinio pasaulio gyvenimus. Vidinio – tai ne vien jūsų jausmų ir minčių pasaulio, bet ir suvokimo bendrosios erdvės. Išjautimo bendrosios materialios ir nematerialios erdvės. Aš labai tikiuosi jūsų vidinės pažangos, jūsų ryžto ir kryptingumo.

Jūs esate sukaustyti savų minčių, savo gyvenimo stiliaus ir, žinoma, savos kolektyvinės sąmonės. Todėl atsilaisvinti turite ne tik nuo savos neigiamos įtakos, bet ir nuo kolektyvinės sąmonės įtakos. Ką išvardijau, visa tai sudaro jūsų visumą ir jūs turite atsisakyti didžiosios dalies savo visumos, kad pro mažą rakto skylutę įeitumėte į savo vidinį pasaulį. Ne tik įeitumėte, bet juo patikėtumėte ir priimtumėte už tikrą realybę. Todėl ir pasidaro sunku, norint patikėti nematerialiu pasauliu. Nes jo nėra jūsų praktikoje, jūsų prisiminimuose, o jūsų kolektyvinėje sąmonėje žinių apie nematerialų pasaulį yra tiek mažai, kad net nesuvirpina nei jūsų proto, nei širdies.

Aš labai viliuosi, kad jūs esate pasiryžę įžengti pro tą rakto skylutę ir pažvelgti, koks yra nematerialus pasaulis, ką jis slepia ir, svarbiausia, kokią įtaką daro pačiam žmogui. Dabartiniu laikotarpiu pasiekus tam tikrą sąmoningumo lygį, ta rakto skylutė atsiveria daugumai žmonių. Lieka tik jūsų pozicija: susidomėsite tuo, ar pamanysite, kad tai tamsi dėmė jūsų gyvenime ir geriau jos vengsite. Jeigu atsisakysite pažvelgti pro rakto skylutę, tai jūs atsisakysite pažinti neaprėpiamą, nuostabų pasaulį, kuriame vietos yra ir jums. Jeigu nepažvelgsite, tai toliau gyvensite už durų, savo kasdienybėje, pilnoje intrigų, kovos, keršto, apmaudo, skausmo pasaulyje. Žinoma, kuriame laikas nuo laiko vis tik suspindi tikrieji jausmai – suvokimas, kas yra sąžinė, dorovė, atsakingumas, pareiga, disciplina ir, žinoma – Meilė. Bet tai tik mažos nuotrupos gerų jausmų. Jūsų kasdienėje sumaištyje kur ne kur vyrauja gerumo spindulėliai, o įsivaizduokite, už tų durų, kur galėtumėte įeiti pro rakto skylutę, vyrauja tik tie gerieji jausmai. Tame pasaulyje daug šviesos, daug išminties, begalinis grožis ir visaapimanti meilė. Žinoma, vėl pasikartosiu – įeiti pro rakto skylutę rekomenduojama tik tada, kai tavo energetika yra švari. Kai tu savo kasdienybėje gyveni sąžiningai, dorai, paremdamas kiekvieną savo mintį ir žodį didžiąja Išmintimi ir Meile. Tada tu drąsiai per savo vidinį pasaulį, per savo vidinius išjautimus – per tą rakto skylutę, gali įeiti į pasaulį, kur pasisemtum dar daugiau gerų jausmų, dar labiau prasiplėstų suvokimas ir dar geriau suprastum gyvenimo prasmę. Ir visa tai galėtum pritaikyti savo kasdienybėje. Tai pritaikyti savo kasdienybėje nėra lengva, nes vibracijos ten aukštesnės už esamą jūsų aplinką. Bet, jeigu jūs sugebėsite elgtis teisingai, tai viską pritaikysite lengvai ir paprastai. Tai pritaikysite su džiaugsmu ir meile. Ir tai nesuteiks jums skausmo. Bet, kai prižeminti savo jausmus, tada pajunti skausmą – fizinį, psichinį. Nes tu prisilieti prie aukštų vibracijų, o savyje iškėlęs blogus jausmus, patiri diskomfortą. Patiri deginimą savo blogų energijų. Būkite atsakingi ir visados pasiruošę tam, kad visados reikės tobulinti savo vidinio pasaulio suvokimą ir išraišką. Visados reikės sekti savo charakterio išraiškas, savo troškimus, aistras, prisirišimus. Jūs pradedate žengti šviesos keliu. Jis, iš tiesų, yra šviesos kelias ir jis degina jumyse esančią tamsą. Todėl turite patys suvaldyti savyje esančią tamsą, turite patys jos atsisakyti – tada viskas bus paprasta ir lengva. Bus malonu ir džiugu gyventi.

Jokios žinios neduos naudos, jeigu jas perskaitysite, bet netaikysite savo kasdienybėje. Joks išsilavinimas nesuteiks išimčių be vidinių pastangų įeiti pro rakto skylutę į kitą erdvę. Tik jūsų asmeninės vidinės pastangos save auklėti, suvaldyti, išskleisti šilumą ir meilę, padės peržengti jus kaustančią ribą.

Jūsų suvokimas per tuos metus iš tikro daug kuo pasikeitė. Pasikeitė suvokimas esamo pasaulio, savo padėties tame pasaulyje ir daugelis dalykų pasikeitė. Bet jūs dar labai mažai įdedate darbo į savo kasdienę saviauklą, discipliną, savikontrolę ir sugebėjimą į dieną išskleisti tik geras teigiamas emocijas. Bet kur ir bet kada. Jūs tikrai turite ką veikti ir ko mokytis. Ir jeigu man dabar mintyse sakote, kad „aš jau daug žinau ir daug pasiekiau“ – tai vėl atsakau: šis pasakymas tik parodo, koks ribotas jūsų suvokimas, kas iš tiesų yra gyvenimas. Nulipkite nuo savo sukurto pjedestalo ir pradėkite dirbti (gyventi) sąžiningai ir tyrai. Taip, kaip gyveno Jėzus, kaip gyveno Buda. Nesakau, kad atsiskirtumėte nuo žmonių ir eitumėte per pasaulį išreikšdami savo žinias. Tikrai ne. Sakau, mylėkite savo artimą ir tolimą žmogų taip, kaip jį mylėjo šios jums gerai žinomos asmenybės. Kai išmoksite taip mylėti, tada ir aš pasakysiu: lenkiu galvą prieš tave ir tavo skleidžiamą meilę.

Bet dabar aš jokiu būdu nesureikšminu tavo žinojimo, tavo susireikšminimo, tavo manymo, kad daug ką supranti ir žinai. Tai nieko nereiškia, jeigu nemoki mylėti. Meilė nugali viską. Meilė – tai stipriausias jausmas, meilė – tai šviesos kelias. Tai pamilk kiekvieną  sutiktą žmogų kaip savo draugą. Niekada nesmerk nemąstančių, niekada nesipuikuok savo žiniomis, net mintimis, niekada nesmerk kitų už jų klaidas ir klystkelius ir niekada nesijuok iš kito žmogaus. Niekada.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *